Sự quý giá của lòng biết ơn

Sự quý giá của lòng biết ơn

 •   21/09/2020 07:08:16 PM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Đường lối của thiên nhiên

Đường lối của thiên nhiên

 •   21/09/2020 07:08:16 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Tình người sau cơn mê

Tình người sau cơn mê

 •   16/09/2020 05:57:05 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Ông thầy đích thực duy nhất của bạn

Ông thầy đích thực duy nhất của bạn

 •   15/09/2020 05:17:03 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Coronavirus: Bức thư cảm động của một hiệu trưởng ở Milan kêu gọi học sinh có tình nhân loại hơn

Coronavirus: Bức thư cảm động của một hiệu trưởng ở Milan kêu gọi học sinh có tình nhân loại hơn

 •   14/09/2020 02:24:12 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Coronavirus: Bức thư cảm động của một hiệu trưởng ở Milan kêu gọi học sinh có tình nhân loại hơn fr.aleteia.org, Bérengère Dommaigné, 2020-02-27 Đây là bức thư...
“Ở dữ” vẫn gặp lành?

“Ở dữ” vẫn gặp lành?

 •   12/09/2020 02:56:01 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Con người như ngôi nhà khách

Con người như ngôi nhà khách

 •   12/09/2020 11:55:02 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Xưa và Nay – Một hướng đi

Xưa và Nay – Một hướng đi

 •   08/09/2020 03:21:01 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Radio Người Trẻ] Mạnh mà YẾU, Yếu mà lại MẠNH !

[Radio Người Trẻ] Mạnh mà YẾU, Yếu mà lại MẠNH !

 •   08/09/2020 03:20:01 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Đẹp trai không bằng chai mặt

Đẹp trai không bằng chai mặt

 •   08/09/2020 03:20:01 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Ý nghĩa cuộc sống

Ý nghĩa cuộc sống

 •   05/09/2020 03:51:01 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Cơn hấp hối của lòng tin

Cơn hấp hối của lòng tin

 •   04/09/2020 04:09:01 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Cố Gắng Lên!

Cố Gắng Lên!

 •   04/09/2020 04:08:07 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Tình Yêu lớn hơn Đau Khổ

Tình Yêu lớn hơn Đau Khổ

 •   04/09/2020 04:08:07 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Mẹ Con

Mẹ Con

 •   04/09/2020 04:08:07 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
182 M8JL75f32b56fd1514 resized 11 1005x585

Làm gì khi tình yêu tan vỡ?

 •   03/09/2020 05:57:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Nếu được hỏi “cái gì là tuyệt vời nhất trên đời này”, có lẽ ta sẽ trả lời rằng đó là “tình yêu”. Tình yêu là một huyền nhiệm vô cùng cao sâu đến chẳng ai có thể giải thích được ngọn nguồn về nó. Có người còn cho rằng tình yêu không phải là cái được đem ra để phân tích, nhưng chỉ nên được cảm nghiệm mà thôi.
Tự Do hay Nô Lệ ?

Tự Do hay Nô Lệ ?

 •   25/08/2020 09:04:01 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Phục hồi sự vô tội

Phục hồi sự vô tội

 •   24/08/2020 09:57:01 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Khoảng Giữa Thời Gian

Khoảng Giữa Thời Gian

 •   22/08/2020 08:31:01 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây