Linh mục Cédric Anastase: “Bạn hãy nói với các con tuổi vị thành niên, bạn thương con!”

Linh mục Cédric Anastase: “Bạn hãy nói với các con tuổi vị thành niên, bạn thương con!”

 •   05/12/2019 08:22:15 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Linh mục Cédric Anastase: “Bạn hãy nói với các con tuổi vị thành niên, bạn thương con!” famillechretienne.fr, Bénédicte Drouin, 2019-08-28 Cha tuyên úy của các...
Điều chắc chắn của cái chết

Điều chắc chắn của cái chết

 •   13/11/2019 08:40:18 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

 •   06/11/2019 06:35:10 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?   Vai trò của ông bà thường rất quan trọng trong việc trao truyền đức tin, nhiều người đặt câu hỏi làm sao để trao...
Một sinh linh bé nhỏ

Một sinh linh bé nhỏ

 •   06/11/2019 06:34:50 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Thư gởi Mẹ

Thư gởi Mẹ

 •   27/10/2019 05:46:54 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Tự lập, mục đích tối hậu của giáo dục?

Tự lập, mục đích tối hậu của giáo dục?

 •   22/10/2019 02:45:32 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Tự lập, mục đích tối hậu của giáo dục? fr.aleteia.org, Jeanne Larghero 2019-03-19 Một cha mẹ trên hai ở Pháp (48%) cho rằng là cha mẹ tốt là giúp con cái được...
Cách Ứng Xử trong Cuộc Sống: Thẳng Nhưng Phải Khéo

Cách Ứng Xử trong Cuộc Sống: Thẳng Nhưng Phải Khéo

 •   16/10/2019 05:51:54 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Cách Ứng Xử trong Cuộc Sống: Thẳng Nhưng Phải Khéo, Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô là Hội Dòng sống theo tinh thần của Mẹ Thánh Teresa Calcutta. Hội Dòng có sứ mạng: Chầu Thánh Thể hằng ngày, Phục vụ vô vị lợi cho những người nghèo nhất trong những người nghèo. Đối tượng Phục vụ của Hội Dòng là những người nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất: Các cụ bà neo đơn, các cô gái lỡ lầm, các em cô nhi, bảo vệ sự sống, cứu các thai nhi.
NGHỆ THUẬT SỐNG

NGHỆ THUẬT SỐNG

 •   15/10/2019 06:36:44 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
NGHỆ THUẬT SỐNG, Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô là Hội Dòng sống theo tinh thần của Mẹ Thánh Teresa Calcutta. Hội Dòng có sứ mạng: Chầu Thánh Thể hằng ngày, Phục vụ vô vị lợi cho những người nghèo nhất trong những người nghèo. Đối tượng Phục vụ của Hội Dòng là những người nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất: Các cụ bà neo đơn, các cô gái lỡ lầm, các em cô nhi, bảo vệ sự sống, cứu các thai nhi.
Hãy luôn nở nụ cười

Hãy luôn nở nụ cười

 •   13/10/2019 05:17:37 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Hãy luôn nở nụ cười, Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô là Hội Dòng sống theo tinh thần của Mẹ Thánh Teresa Calcutta. Hội Dòng có sứ mạng: Chầu Thánh Thể hằng ngày, Phục vụ vô vị lợi cho những người nghèo nhất trong những người nghèo. Đối tượng Phục vụ của Hội Dòng là những người nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất: Các cụ bà neo đơn, các cô gái lỡ lầm, các em cô nhi, bảo vệ sự sống, cứu các thai nhi.
…đừng: Vội!

…đừng: Vội!

 •   09/10/2019 11:22:48 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Nhẫn nhục làm nên hạnh phúc gia đình?

Nhẫn nhục làm nên hạnh phúc gia đình?

 •   06/10/2019 07:26:26 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Radio Người Trẻ]: Tôi không còn cô đơn

[Radio Người Trẻ]: Tôi không còn cô đơn

 •   06/10/2019 05:12:51 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
CÁI TÂM

CÁI TÂM

 •   26/09/2019 10:45:14 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
CÁI TÂM, Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô có sứ mạng: Chầu Thánh Thể hằng ngày, Phục vụ vô vị lợi cho những người nghèo nhất trong những người nghèo, theo tinh thần của Mẹ Thánh Teresa Calcutta.
10 căn bệnh công nghệ tác động lên chúng ta ngày nay

10 căn bệnh công nghệ tác động lên chúng ta ngày nay

 •   10/09/2019 07:19:04 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Nhờ Chúa hay nhờ mình?

Nhờ Chúa hay nhờ mình?

 •   09/09/2019 07:47:40 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Với ma túy, rất nhiều trẻ em không còn phân biệt được tốt xấu

Với ma túy, rất nhiều trẻ em không còn phân biệt được tốt xấu

 •   05/09/2019 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Với ma túy, rất nhiều trẻ em không còn phân biệt được tốt xấu fr.aleteia.org, Louise Alméras, 2019-04-08 Bà Marie-Christine d’Welles, văn sĩ, tín hữu, rất tích...
Nước dâng

Nước dâng

 •   01/09/2019 08:52:41 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
“Sư tử dạy đại bàng ăn cỏ để bảo vệ môi trường”

“Sư tử dạy đại bàng ăn cỏ để bảo vệ môi trường”

 •   01/09/2019 08:52:11 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Viết cho “nữ thần than thở”

Viết cho “nữ thần than thở”

 •   29/08/2019 11:26:59 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây