Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Philatô thụ lý án Chúa Giêsu (Mt 27,11-14)

Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Philatô thụ lý án Chúa Giêsu (Mt 27,11-14)  

 •   04/03/2021 04:21:01 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Philatô thụ lý án Chúa Giêsu (Mt 27,11-14) | Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Chúa Giêsu bị nộp cho quan Philatô (Mt 27,1-2)

Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Chúa Giêsu bị nộp cho quan Philatô (Mt 27,1-2)

 •   26/02/2021 04:03:54 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Chúa Giêsu bị nộp cho quan Philatô (Mt 27,1-2) | Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Giuđa tự vẫn (Mt 27,3-10)

Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Giuđa tự vẫn (Mt 27,3-10)

 •   24/02/2021 10:24:54 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Giuđa tự vẫn (Mt 27,3-10) | Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Đức Maria - Nữ vương các Thiên thần

Đức Maria - Nữ vương các Thiên thần

 •   05/02/2021 09:35:50 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Đức Maria – Nữ vương các Thiên thần | Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Giải Đáp: Chúa Quan Phòng - Hôn Nhân Khác Đạo

Giải Đáp: Chúa Quan Phòng - Hôn Nhân Khác Đạo

 •   30/01/2021 08:13:57 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
 Hỏi: Thưa Cha, có những điều mà cho tới bây giờ, hai mươi mấy năm rồi nhưng con vẫn chưa cảm nhận...
Câu chuyện con trai Thiên Chúa và con gái Loài Người trong St 6,1-4

Câu chuyện con trai Thiên Chúa và con gái Loài Người trong St 6,1-4

 •   25/01/2021 10:49:14 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Câu chuyện con trai Thiên Chúa và con gái Loài Người trong St 6,1-4 | Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Giải Đáp: GIỮ CHAY THÁNH THỂ

Giải Đáp: GIỮ CHAY THÁNH THỂ

 •   25/01/2021 10:33:41 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
* Hỏi: Con có thấy mấy đứa bạn đi lễ nhai chewing gum, có đứa còn uống cà phê ngay trước lúc vô nhà thờ. Đến phần rước lễ chúng nó đi rước lễ tỉnh bơ. Con nhớ...
Rước Lễ trên tay trong cơn đại dịch

Rước Lễ trên tay trong cơn đại dịch

 •   14/09/2020 02:24:20 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Rước Lễ trên tay trong cơn đại dịch, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Trường hợp cộng đoàn nhỏ có hai linh mục, hai phó tế

Trường hợp cộng đoàn nhỏ có hai linh mục, hai phó tế

 •   07/08/2020 07:06:41 AM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0
Trường hợp cộng đoàn nhỏ có hai linh mục, hai phó tế, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Khi bệnh nhân không còn ý thức liệu việc xức dầu có hiệu lực?

Khi bệnh nhân không còn ý thức liệu việc xức dầu có hiệu lực?

 •   03/08/2020 06:26:23 PM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
Khi bệnh nhân không còn ý thức liệu việc xức dầu có hiệu lực?, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Ai được phép rước Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ?

Ai được phép rước Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ?

 •   20/06/2020 12:22:20 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Ai được phép rước Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ?, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Được chưng hoa trước Nhà tạm trong Mùa Chay không?

Được chưng hoa trước Nhà tạm trong Mùa Chay không?

 •   17/03/2020 07:56:26 PM
 •   Đã xem: 628
 •   Phản hồi: 0
Được chưng hoa trước Nhà tạm trong Mùa Chay không?, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Phải hiểu thế nào về sự thưởng phạt của Thiên Chúa

Phải hiểu thế nào về sự thưởng phạt của Thiên Chúa

 •   12/03/2020 10:55:20 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Phải hiểu thế nào về sự thưởng phạt của Thiên Chúa, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Tại sao không đọc số chương và số câu của bài đọc?

Tại sao không đọc số chương và số câu của bài đọc?

 •   05/03/2020 08:43:20 AM
 •   Đã xem: 382
 •   Phản hồi: 0
Tại sao không đọc số chương và số câu của bài đọc?, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Ai được rước Mình Thánh Chúa trong thánh lễ?

Ai được rước Mình Thánh Chúa trong thánh lễ?

 •   23/02/2020 04:04:51 PM
 •   Đã xem: 480
 •   Phản hồi: 0
Ai được rước Mình Thánh Chúa trong thánh lễ?, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Nếu Giuđa không phản bội Chúa Giêsu, liệu có ai khác làm điều đó không?

Nếu Giuđa không phản bội Chúa Giêsu, liệu có ai khác làm điều đó không?

 •   10/02/2020 08:19:53 AM
 •   Đã xem: 611
 •   Phản hồi: 0
Nếu Giuđa không phản bội Chúa Giêsu, liệu có ai khác làm điều đó không?, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không?

 •   16/01/2020 08:36:00 PM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
Đây là chương trình GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC về các vấn đề liên quan đến hôn nhân công giáo. Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho quý vị trong đời sống...
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: Hai tiếng "Nhập Thể" có nghĩa là gì?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: Hai tiếng "Nhập Thể" có nghĩa là gì?

 •   25/12/2019 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 880
 •   Phản hồi: 0
86. Hỏi: Hai tiếng "Nhập Thể" có nghĩa là gì? Thưa: Hội thánh dùng từ "Nhập Thể" để gọi mầu nhiệm của sự kết hợp tuyệt vời của thần tính và nhân tính trong...
Mùa Vọng Phụng vụ được hình thành như thế nào?

Mùa Vọng Phụng vụ được hình thành như thế nào?

 •   10/11/2019 06:02:54 PM
 •   Đã xem: 778
 •   Phản hồi: 0
Mùa Vọng Phụng vụ được hình thành như thế nào?, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây