Phụng Vụ LỄ MẸ TÊRÊSA CALCUTTA - 05/09

Thứ tư - 04/09/2019 17:08

TeresaCalcutta1

TeresaCalcutta1
 

LỄ THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA

KÍNH NGÀY 05/09

 

CA NHẬP LỄ :

Chúng ta hãy vui mừng hân hoan,

 vì Chúa muôn loài đã yêu thương nguời trinh nữ thánh thiện và hiển vinh.

 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ:

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã kêu mời thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ đáp trả cho tình yêu của Con Chúa khát khao trên Thánh giá, bằng đức ái diệu kỳ đối với người nghèo khổ nhất trong số người nghèo khổ.  Nhờ lời cầu bầu của Ngài, xin Chúa ban cho chúng con, đuợc phục vụ Chúa Kitô trong anh em đau khổ của chúng con. 

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.. Amen.

 

BÀI ÐỌC I: Is 58, 6-11

Trích sách Tiên tri Isaia.

 Đây Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Cách ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao: huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng? Hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình? Như thế, sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Đức Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Đức Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Người sẽ phán: "Này Ta đây". Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Đức Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn.

Ðó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Thánh vịnh 33, 2-11

ĐÁP: Tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

 

1-     Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa

Câu hát mừng Người, chẳng ngớt trên môi

Linh hồn tôi ơi hãnh diện vì Chúa

Hỡi các bạn nghèo nghe nói mà vui lên. Đáp

2-     Bạn hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa

Ta đồng thanh tán tụng danh Người

Tôi đã tìm Người và Người đáp lại

Giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Đáp

3-     Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở

Không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi

Kẻ nghèo kêu lên và Chúa đã nhận lời

Cứu con cho khỏi mọi cơn nguy nào. Đáp

4-     Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

Sẽ giải thoát cho ai kính sợ Người

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy

Ôi hạnh phúc thay kẻ ấn náu bên Người. Đáp

 

Bài đọc hai, 1 Gio-an 4:7-16

Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông Đồ

Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay tội lỗi chúng ta.

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng, Chúa Cha đã sai Con mình làm Đấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy,

Đó là Lời Chúa.

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:    Mt 11,25

Allêluia. Allêluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Allêluia.

 

PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46

Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta".

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta".

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!"

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Lời nguyện tín hữu

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, với lòng tri ân Thiên Chúa vì chứng nhân đức tin sáng ngời là Thánh Tê-rê-xa Can-cut-ta, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin của chúng ta.

1-     Lạy Cha trên trời, chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh Cha đã được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Con Yêu Dấu Cha; xin Cha thương gìn giữ Hội Thánh luôn được trong trắng tinh tuyền. Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Giám Mục, các linh mục và phó tế… để các ngài yêu thương và vui tươi phục vụ đoàn chiên Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa

2-     Lạy Cha nhân từ, chúng con cầu xin Cha ban hòa bình cho các dân nước đang có chiến tranh và hận thù. Xin Cha cũng ban bình an cho các gia đình đang bị xâu xé bởi thù hận và ghen ghét, cũng như cho mọi con tim đang chìm ngập trong cô đơn và sầu khổ.

Chúng con cầu xin Chúa

3-     Lạy Cha chí thánh, chúng con cảm tạ Cha về đời sống thánh thiện của Mẹ Tê-rê-xa, một cuộc đời đã tiêu hao trong tình yêu tự hiến. Chúng con cầu xin cho đoàn sủng mà Cha đã ban cho Hội Thánh qua Mẹ, được triển nở trong mỗi Thừa Sai Bác Ái, và nơi tất cả những ai chia sẻ cùng một linh đạo và sứ mệnh của Mẹ, hầu sứ điệp yêu thương và hy vọng của Cha tới được mọi tâm hồn, nhất là người nghèo nhất trong các người nghèo.

Chúng con cầu xin Chúa

4-     Lạy Cha từ nhân, chúng con cầu nguyện cho tất cả những con người đang trải nghiệm sự nghèo khó dưới các dạng vật chất cũng như tinh thần. Những người nghèo này chính là tài sản quí của Hội Thánh Cha. Xin dạy chúng con biết khám phá ra nơi từng người một bộ mặt tan nát của Con Cha, hầu có thể phục vụ họ cách tôn trọng và nhân ái, và để qua việc phục vụ của chúng con, họ có thể nhận ra tình yêu nhân ái và xót thương của Cha.

Chúng con cầu xin Chúa

5-     Lạy Cha nhân ái, chúng con xin dâng lên Cha linh hồn của tất cả những ai đã qua đời, cách riêng những người đã chết không được ai thương mến, bị ruồng bỏ và vô danh. Xin Cha dành cho họ ơn tha thứ, hầu họ cũng có thể hát ca lòng nhân hậu của Cha đến muôn đời.

Chúng con cầu xin Chúa

Chủ tế: Lạy Cha, chớ gì những lời nguyện xin, mà các con cái Cha, trong sự thông hiệp với các thánh, dâng lên, sẽ được Cha thương tình chấp nhận. Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ:

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con được hưởng hiệu quả do lễ vật dâng tiến để nhờ gương sáng của thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ, chúng con được thanh tẩy khỏi nếp sống cũ theo thói thế gian, và được đổi mới nhờ tấn tới theo cách sống trên trời.

 Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con

 

KINH TIỀN TỤNG:

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì Cha đã cho Thánh Tê-rê-xa được thông phần vào cơn khát của Con Cha đang hấp hối trên thập giá, và làm cho ngài trở nên một thừa sai của bác ái. Ngài đã nhận lấy cho mình những xỉ nhục mà các người nghèo phải chịu, và đã hạ mình phục vụ họ, hầu làm cho tình yêu thương xót của Cha được tỏa sáng.

Vì thế cùng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, cùng với đoàn ngũ đông đảo các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh, thánh, thánh…

 

CA HIỆP LỄ x. Mt 25,4.6 :

Năm trinh nữ khôn ngoan, mang đèn với bình dầu.

nửa đêm có tiếng hô to: kìa chàng rể đến, hãy ra đón Chúa Kitô.

 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ:

Lạy Chúa, 

Xin cho việc rước Mình và Máu Con Một Chúa giúp chúng con xa lánh mọi phù vân, để nhờ gương sáng của thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ ở dưới đất chúng con được lớn mạnh trong tình yêu chân thành đối với Chúa,  và trên trời mãi mãi đuợc hưởng tôn nhan Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây