Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 – 1606)

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 – 1606)

 •   22/03/2020 08:47:35 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 – 1606) Cùng với Thánh Rosa ở Lima, Thánh Turibius là vị thánh đầu tiên nổi tiếng ở Tân Thế...
[Hạnh các Thánh]: 19-03 Thánh Giuse-
Bạn Ðức Trinh Nữ Maria

[Hạnh các Thánh]: 19-03 Thánh Giuse-
Bạn Ðức Trinh Nữ Maria

 •   19/03/2020 12:20:05 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

 •   01/02/2020 05:04:17 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Thánh GIOAN BOSCÔ Linh mục (1815-1888)

Thánh GIOAN BOSCÔ Linh mục (1815-1888)

 •   30/01/2020 05:10:14 AM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Thánh GIOAN BOSCÔ Linh mục (1815-1888), Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Ngày 7 tháng 1 THÁNH RÂY-MUN-ÐÔ PÊ-NHA-PHO Linh mục – Lễ nhớ (1175-1275)

Ngày 7 tháng 1 THÁNH RÂY-MUN-ÐÔ PÊ-NHA-PHO Linh mục – Lễ nhớ (1175-1275)

 •   06/01/2020 05:12:48 PM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7 tháng 1 THÁNH RÂY-MUN-ÐÔ PÊ-NHA-PHO Linh mục – Lễ nhớ (1175-1275)   Tiểu sử Cậu Rây-mun-đô sinh tại...
CÁC THÁNH ANH HÀI - TỬ ĐẠO

CÁC THÁNH ANH HÀI - TỬ ĐẠO

 •   27/12/2019 10:03:59 AM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0
CÁC THÁNH ANH HÀI - TỬ ĐẠO, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Thánh STÊPHANÔ - Tử Đạo Tiên Khởi

Thánh STÊPHANÔ - Tử Đạo Tiên Khởi

 •   25/12/2019 06:28:26 PM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Thánh STÊPHANÔ - Tử Đạo Tiên Khởi, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
[Hạnh các Thánh]: 13-11 Thánh Frances Xavier Cabrini
(1850-1917)

[Hạnh các Thánh]: 13-11 Thánh Frances Xavier Cabrini
(1850-1917)

 •   12/11/2019 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 564
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Hạnh các Thánh]: 12-11 Thánh Giôsaphát ở Kuncevicz (1580-1623)

[Hạnh các Thánh]: 12-11 Thánh Giôsaphát ở Kuncevicz (1580-1623)

 •   11/11/2019 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Thánh SIMON Tông Đồ và Thánh GIUĐA Tông Đồ

Thánh SIMON Tông Đồ và Thánh GIUĐA Tông Đồ

 •   27/10/2019 05:46:37 PM
 •   Đã xem: 577
 •   Phản hồi: 0
Thánh SIMON Tông Đồ và Thánh GIUĐA Tông Đồ, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Thánh GIOAN PHAOLÔ II

Thánh GIOAN PHAOLÔ II

 •   21/10/2019 03:25:11 PM
 •   Đã xem: 811
 •   Phản hồi: 0
Thánh GIOAN PHAOLÔ II, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Thánh Maria Faustina Kowalska

Thánh Maria Faustina Kowalska

 •   04/10/2019 05:45:56 AM
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Thánh Maria Faustina Kowalska, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
19 Tháng Chín Thánh Januarius (272 – 305)

19 Tháng Chín Thánh Januarius (272 – 305)

 •   18/09/2019 06:10:35 AM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
19 Tháng Chín Thánh Januarius (272 – 305) Ngài là giám mục và tử đạo, có khi còn được gọi là Gennaro, ngài nổi...
18 Tháng Chín Thánh Giuse Cupertino (1603-1663)

18 Tháng Chín Thánh Giuse Cupertino (1603-1663)

 •   17/09/2019 09:17:22 AM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0
18 Tháng Chín Thánh Giuse Cupertino (1603-1663) Thánh Giuse Cupertino là người nổi tiếng bay bổng khi cầu nguyện....
Thánh CORNELIÔ, Giáo Hoàng Tử Đạo và Thánh CYPRIANÔ, Giám Mục Tử Đạo

Thánh CORNELIÔ, Giáo Hoàng Tử Đạo và Thánh CYPRIANÔ, Giám Mục Tử Đạo

 •   15/09/2019 11:46:38 PM
 •   Đã xem: 571
 •   Phản hồi: 0
Thánh CORNELIÔ, Giáo Hoàng Tử Đạo và Thánh CYPRIANÔ, Giám Mục Tử Đạo, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
[Hạnh các Thánh]: 15-09 Lễ Đức Mẹ sầu bi

[Hạnh các Thánh]: 15-09 Lễ Đức Mẹ sầu bi

 •   14/09/2019 07:15:00 PM
 •   Đã xem: 539
 •   Phản hồi: 0
Năm 1482, lễ được đưa vào sách lễ với tước hiệu Đức Bà trắc ẩn, nhưng mãi đến năm 1728, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XII mới đưa vào lịch phụng vụ Roma. Bấy giờ định vào ngày thứ sáu trước Lễ Lá. Bị bãi bỏ, lễ đã được giữ lại chung với lễ Kính Bảy sự Thương Khó Đức Bà,
Thánh John Gabriel Perboyre (1802-1840)

Thánh John Gabriel Perboyre (1802-1840)

 •   11/09/2019 06:01:29 PM
 •   Đã xem: 452
 •   Phản hồi: 0
Thánh John Gabriel Perboyre (1802-1840), Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Chân Phước Frederick Ozanam (1813-1853)

Chân Phước Frederick Ozanam (1813-1853)

 •   06/09/2019 07:11:27 PM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Chân Phước Frederick Ozanam (1813-1853), Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
4 Tháng Chín Mẹ Têrêsa Calcutta (1910-1997)

4 Tháng Chín Mẹ Têrêsa Calcutta (1910-1997)

 •   03/09/2019 04:40:26 AM
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0
4 Tháng Chín Mẹ Têrêsa Calcutta (1910-1997) “Theo huyết thống, tôi là người Anbani. Theo quốc tịch,...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây