Họp Tiểu Ban Văn Hóa Nghệ Thuật Thánh

Thứ năm - 15/10/2020 05:28

IMG 5430

IMG 5430
HỌP TIỂU BAN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁNH

hình ảnh

Hôm nay, thứ năm, ngày 15/10/2020 tại TTTM Tàpao, Tiểu Ban Văn Hóa Nghệ Thuật Thánh họp về việc “Chuẩn bị cử hành Kim Khánh Giáo Phận Phan Thiết”.
Mưa, vì bão đang chồng bão. Nhưng số tham dự viên vẫn đầy đủ. Thật đáng mừng.
Có sự hiện diện quý báu của Cha Tổng Đại Diện Giuse Hồ Sĩ Hữu, Cha Giám Đốc TT TM Tà-pao, quý Cha nhạc sĩ, văn thi sĩ, quý Nữ Tu các Hội Dòng, quý nhạc sĩ, quý giáo viên âm nhạc, quý ca trưởng.
-08g30, khai mạc với kinh nguyện Chúa Thánh Thần và lời nguyện dâng Mẹ.

1. Lời chào và giới thiệu
Cha Phao-lô Hoàng Kim Tốt, Trưởng Ban Văn Hóa Nghệ Thuật Năm Thánh có lời chào, lời cảm ơn và lời giới thiệu Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám Đốc TT TM Tà-Pao là cố vấn của ban NT VH NT. Đồng thời Cha cũng giới thiệu Tiểu Ban NTVH NT, gồm:
-Cha Phao-lô Hoàng Kim Tốt, Trưởng Ban
-Ns. Phao-lô Maria Cao Huy Hoàng, Phó Ban
-Cha Phê-rô Nguyễn Văn Quang, Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận, đặc trách phần Thánh Nhạc
-Cha Tô-ma Nguyễn Văn Hiệp, Chánh xứ Đức Thắng, đặc trách phần Văn, Thơ, Kịch
-Sr. Cecilia Huyền Trân, dòng MTG, đặc trách phần Họa, Ảnh Nghệ Thuật

2. Ý nghĩa Năm Thánh mừng Kim Khánh và kế hoạch cử hành
Cha Tổng Đại Diện trình bày về kế hoạch Cử Hành Kim Khánh Giáo Phận của Đức Cha Giuse, Giáo Phận nhà:
Chủ đề:
“Này là con của Mẹ..… Này là Mẹ của con” (Ga 19,26-27)
Cùng Mẹ Maria đón nhận, hiệp thông và loan báo Tin Mừng

2020: Chuẩn bị, thành lập các ban
2021: thực hiện việc chuẩn bị giai đoạn 1
2022: trưng bày với lòng biết ơn
2023: học hỏi và sống ý nghĩa Năm Thánh
2024: cử hành Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận
Cha TĐD đã giải thích ý nghĩa của Chủ Đề, theo ý của Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận, là Cùng Mẹ Đón Nhận hồng ân Đức Tin, cùng Mẹ Hiệp Thông (Sống) hồng ân Đức Tin, và cùng Mẹ Loan Báo hồng ân cho mọi người.
 
3. Nhiệm vụ thuộc Tiểu ban VHNTNT

Ns. PM. Cao Huy Hoàng Phó Ban VHNTNT, trình bày về kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ thuộc Tiểu ban VHNTNT.
a. Về Bài Hát Chủ Đề
Theo ý của Đức Cha, cùng với các việc chuẩn bị cho năm thánh, thì việc chuẩn bị sớm nhất là chuẩn bị tâm hồn cho mọi thành phần dân Chúa qua: Kinh Năm Thánh, Logo Năm Thánh, và Bài hát Chủ đề Năm Thánh.
Ban VHNTNT đã thỉnh ý của Đức Cha và BTC Năm Thánh về việc mời mọi người tham gia cuộc thi ngắn ngày để viết bài Thánh ca Cho Cộng Đồng theo chủ đề Năm Thánh.
Lý do: chuẩn bị tâm hồn cho dân Chúa đón nhận hồng ân Năm Thánh
Nội Dung: sát với chủ đề và ý nghĩa chủ đề Năm Thánh
Mục đích: mời gọi mọi người tích cực sống ý nghĩa Năm Thánh trong suốt năm năm.
Thể loại: bài hát thánh ca cộng đồng
Thời hạn nhận bài: từ hôm nay, ngày ra thông báo cuộc thi, đến ngày 25 tháng 11 năm 2020
BGK sẽ làm việc từ ngày 25 tháng 11 và có kết quả trước ngày 5 tháng 12.
Bài hát được chọn sẽ giao cho Cha Đặc Trách Thánh Nhạc thu âm, hay demo, cũng như gửi đến tất cả các giáo xứ để thử nghiệm, và sẽ chính thức hát cộng đồng từ ngày 13 tháng 12 năm 2020, tại TTTM Tà-pao.
Việc trao giải sẽ ấn định ngày, và thông báo sau.

b. Về cuộc thi Viết mừng kỷ niệm Kim Khánh Giáo Phận
-Về Nhạc:
Lý do, nội dung, mục đích: như trên
Thể loại: ca khúc, hợp ca, hợp xướng
Thời gian nhận bài: từ khi có thông báo cuộc thi đến ngày 1-10-2021
Địa chỉ nhận bài: Tiểu Ban VHNTNT (sẽ có địa chỉ email trong thể lệ thi)
Thời gian BGK làm việc: từ 1-10-2021 đến tháng 1-3-2022
Sau đó, ban VHNTNT sẽ chuyển những bài sơ tuyển cho Cha Đặc Trách Thánh nhạc của tiểu Ban là Cha Phê-rô Nguyễn Văn Quang, TB TN GP, để cùng với ban VHNTNT có kế hoạch tiếp theo.
Cha Đặc Trách Thánh Nhạc trình bày kế hoạch dự kiến, từ tháng 4-2022
-Giới thiệu các tác phẩm sơ tuyển trên trang web Giáo Phận, đến các Giáo Xứ, Hội Dòng
-Đề nghị các tác giả tự chọn cách trình bày
-Mời các Hội Dòng, Giáo Hạt, các ca đoàn giáo xứ tập dượt theo sự phân bổ của cha Đặc Trách Thánh Nhạc.
-Năm 2023 thực hiện những buổi Hội Thi Diễn Nguyện Thánh ca tại các Giáo Hạt, với các tiết mục hợp ca, hợp xướng, có múa phụ họa, lồng vào tiểu phẩm v.v…tùy nghi
BTN sẽ có thể yêu cầu một số đơn vị thực hiện những vũ khúc để đêm diễn nguyện thêm phong phú.
-Cuối Năm Phụng Vụ 2023, sẽ có buỗi Diễn Nguyện Chung Kết
(phần cử hành Năm Thánh trong năm 2024 đến đầu năm 2025, sẽ do Ban Cử hành Năm Thánh quyết định.)

-Về Thơ, Văn, Kịch
Lý do, nội dung, mục đích: như trên
Thể loại: Thơ - đủ thể loại; văn: truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài; kịch: đoản kịch, trường kịch, tiểu phẩm…
Thời gian nhận bài: từ khi có thông báo cuộc thi đến ngày 1-10-2021
Địa chỉ nhận bài: Tiểu Ban VHNTNT (sẽ có địa chỉ email trong thể lệ thi)
Thời gian BGK làm việc: từ 1-10-2021 đến tháng 1-3-2022

Sau đó, ban VHNTNT sẽ chuyển những bài sơ tuyển cho Cha Đặc Trách Văn – Thơ - Kịch là Cha Tôma Hiệp, để cùng với ban VHNTNT có kế hoạch tiếp theo:
Chẳng hạn: In sách, chọn đưa vào kỷ yếu, triển lãm…
Kế hoạch thực hiện sẽ được Cha Toma Nguyễn Văn Hiệp triển khai chi tiết sau.

-Về Họa, Ảnh Nghệ Thuật
Lý do, nội dung, mục đích: như trên
Thể loại: Họa: đủ thể loại tranh: tranh sơn dầu, tranh màu nước, tranh bút chỉ, tranh sáp…
Ảnh chụp nghệ thuật: đủ thể loại
Thời gian nhận bài: từ khi có thông báo cuộc thi đến ngày 1-10-2021
Địa chỉ nhận bài: Tiểu ban VHNTNT (sẽ có địa chỉ email trong thể lệ thi)
Thời gian BGK làm việc: từ 1-10-2021 đến tháng 1-3-2022
Sau đó, ban VHNTNT sẽ chuyển những tác phẩm sơ tuyển cho Sr Đặc trách Họa - Ảnh, để cùng với ban VHNTNT có kế hoạch tiếp theo:
Chẳng hạn: in pano, in ảnh, triển lãm…
Kế hoạch thực hiện sẽ được Sr Cecilia Huyền Trân triển khai chi tiết sau.

-Một chi tiết thú vị về BGK
Chắc chắn ban VHNTNT sẽ mời một số vị chuyên môn cùng với các vị đặc trách các bộ môn vào trong BGK để bảo đảm tính khách quan trung thực cho các tác phẩm, nhưng cũng không quên nhờ các vị chuyên môn âm nhạc, thánh nhạc và các ca trưởng đang có mặt nơi đây, nơi các Giáo xứ góp ý, bình chọn, demo ngay tại ca đoàn giáo xứ mình, để góp phần vào việc đánh giá một bài thánh ca, cách riêng là bài thánh ca cộng đồng cho Năm Thánh.
Sự đón nhận một bài thánh ca cách nồng hậu, không chỉ của ca trưởng, mà còn của các ca viên của anh chị em, sẽ góp phần đáng kể cho việc chọn được một bài thánh ca cộng đồng đích thực.

4. Các tham dự viên tham gia ý kiến
Thật vui mừng vì có nhiều đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch của ban VHNTNT, đặc biệt, ý kiến của Cha TĐD, cha Giám Đốc TTTM Tà Pao, Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc GP, Cha Trưởng Ban Truyền Thông GP, Các Cha Nhạc sĩ, các Nhạc sĩ…
Tất cả các ý kiến đều đồng thuận với hai cuộc thi, và góp phần tích cực, để hướng tới một mục đích duy nhất là “Tất cả cộng đoàn dân Chúa đều hân hoan Tạ Ơn Chúa vì Hồng Ân Kim Khánh của Giáo Phận, và Cùng Mẹ Maria đón nhận, hiệp thông và loan báo Tin Mừng

Buổi họp đã kết thúc sau bữa cơm trưa hiệp nhất, có cả sự tham dự đặc biệt của các Cha Nhà Hưu Giáo Phận, nhân dịp các Ngài kính viếng Mẹ Maria Tà-pao.

BTT GP
 

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây