Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17  

 •   19/06/2019 09:22:42 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17 GIA ĐÌNH SỐNG TÌNH YÊU TRAO BAN   *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...
Các bài suy niệm Chúa nhật Chúa Ba Ngôi

Các bài suy niệm Chúa nhật Chúa Ba Ngôi

 •   14/06/2019 02:41:49 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Ba Ngôi_C 

Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Ba Ngôi_C 

 •   13/06/2019 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
DẪN VÀO THÁNH LỄ: Kính thưa cộng đoàn, Hôm nay, phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Với trí hiểu của loài người chúng ta
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15

 •   11/06/2019 07:26:11 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15 GIA ĐÌNH SỐNG TÌNH YÊU HIỆP NHẤT *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Hiện Xuống

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Hiện Xuống

 •   05/06/2019 11:38:41 PM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 •   05/06/2019 07:16:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
DẪN VÀO THÁNH LỄ: Kính thưa cộng đoàn, Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Đúng năm mươi ngày sau khi
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

 •   05/06/2019 05:12:53 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23 VÂNG THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,...
len troi

Các bài suy niệm Chúa nhật Thăng Thiên

 •   31/05/2019 03:44:59 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
” Hỡi các bạn miền Ga-li-lê, sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời ? Các bạn thấy Đức Giêsu lên trời làm sao, Người cũng sẽ ngự giá quang lâm như vậy “
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53

 •   30/05/2019 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53 GIA ĐÌNH SỐNG CHỨNG NHÂN CHO CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình...
Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thăng Thiên  

Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thăng Thiên  

 •   29/05/2019 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
DẪN VÀO THÁNH LỄ: Kính thưa cộng đoàn Hôm nay Hội Thánh hân hoan mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời. Sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó, Ngài trao nhiệm
Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 6 Phục sinh năm C

Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 6 Phục sinh năm C

 •   23/05/2019 10:14:00 PM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Trong niềm hân hoan Phục Sinh, chúng ta nghe Chúa Giêsu hứu ban Thánh Thần cho chúng ta. Chúng ta hãy tin yêu phó thác vào sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và cầu xin Ngài luôn hướng dẫn, canh tân đổi mới cuộc đời chúng ta, hầu chúng ta đạt được sự bình an vững chắc mà Chúa Giêsu đã hứu ban.
Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C

 •   22/05/2019 11:05:33 PM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
Giữ lời Thầy là bằng chứng hùng hồn của tình yêu dành cho Thầy.
Cầu nguyên trước Thánh Thể- Ngày 26.05.2019 – Chúa nhật VI Phục Sinh – Ga 14,23-29

Cầu nguyên trước Thánh Thể- Ngày 26.05.2019 – Chúa nhật VI Phục Sinh – Ga 14,23-29

 •   22/05/2019 02:59:01 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyên trước Thánh Thể- Ngày 26.05.2019 – Chúa nhật VI Phục Sinh – Ga 14,23-29 GIA ĐÌNH TUÂN GIỮ LỜI CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy,...
Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 5 Phục sinh năm C

Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 5 Phục sinh năm C

 •   17/05/2019 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi trao ban Con Một Ngài cho chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, nhờ công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu, cho Hội Thánh luôn là Hình ảnh sống động của Chúa Cứu Thế và cho mọi người chúng ta biết yêu thương nhau, hầu mọi người nhìn vào chúng ta mà nhận biết chúng ta là những môn đệ đích thực của Chúa.
Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C

 •   16/05/2019 02:07:14 AM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0
Thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau.
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.05.2019 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 13,31-33a.34-35

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.05.2019 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 13,31-33a.34-35

 •   15/05/2019 06:37:01 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.05.2019 – Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 13,31-33a.34-35 GIA ĐÌNH SỐNG GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG *** Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin...
Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

 •   10/05/2019 08:48:43 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Lời nguyện tín hữu Chúa nhật Chúa chiên lành

Lời nguyện tín hữu Chúa nhật Chúa chiên lành

 •   10/05/2019 07:02:00 AM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi trao ban Con Một Ngài cho chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, nhờ công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu, cho Hội Thánh luôn là Hình ảnh sống động của Chúa Cứu Thế và cho mọi người chúng ta biết yêu thương nhau,
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.05.2019 – Chúa nhật IV Phục Sinh – Ga 10,27-30

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.05.2019 – Chúa nhật IV Phục Sinh – Ga 10,27-30

 •   07/05/2019 11:16:01 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.05.2019 – Chúa nhật IV Phục Sinh – Ga 10,27-30 GIA ĐÌNH VUN TRỒNG ƠN THIÊN TRIỆU *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây