LỄ CHÚA THÁNH GIA NĂM C (30/12/2018)

Thứ sáu - 18/01/2019 21:32
SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
LỄ CHÚA THÁNH GIA NĂM C (30/12/2018)
LỄ CHÚA THÁNH GIA NĂM C (30/12/2018)
SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
----oooOooo----
 
GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
Chúa Giê-su vâng phục hai ông bà,
tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng,
trước mặt Thiên Chúa và người ta.
 
I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ
Hôn nhân và gia đình có vai trò quan trọng trong chương trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Hơn nữa chính Ngôi Lời nhập thể làm người cũng chọn sống trong một ia đình, có cha có mẹ, có bà con họ hàng. Vì thế mà Hội Thánh Công giáo luôu tôn trọng và đề cao hôn nhân và gia đình.  Hội Thánh chọn câu chuyện Chúa Giê-su đi lễ trên dến thờ Giê-ru-sa-lem với cha mẹ Ngài là Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se và sau đó trở lại Na-da-rét sống thời thiếu niên và thanh niên, vâng phục hai ngài. Thánh sử Lu-ca chép rằng: ”Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Na-da-rét, và Người vâng phục hai ông bà. Ma-ri-a mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giê-su thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.” 
Chúng ta hãy suy gẫm mầu nhiệm Thiên Chúa sống trong gia đình để trân trọng gia đình riêng của mình hơn và biến nó thành Hội Thánh nhỏ, Hội Thánh tại gia.
 
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 2,41-52:
Hằng năm cha mẹ Chúa Giê-su có thói quen lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giê-su lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giê-ru-sa-lem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giê-su đã ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.
Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.
Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Tuân giữ luật
Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Na-da-rét, và Người vâng phục hai ông bà. Ma-ri-a mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giê-su thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta. 
 
III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 2,41-52:
3.1 Chúa Giê-su và cha mẹ ngài tuân giữ luật Mô-sê: Cả 3 vị lên Giê-ru-sa-lem đễ dự lễ là các vị tuân giữ Luật Mô-sê của Do thái giáo. Tôn giáo nào cũng dành vị trí quan trọng cho việc thờ phượng thần linh. Do-thái giáo cũng thế. Và trong Do-thái giáo việc phụng tự được diễn ra trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Vì thế những người Do-thái đạo đức, trong  đó có Đức Ma-ri-a, Thánh Giu-se và Chúa Giê-su, đều tuân giữ việc đi lễ Đền Thờ.
3.2 Chúa Giê-su làm cha mẹ ngài bất ngờ khi ở lại trong Đền Thờ để trao đổi với các nhà thông thái. Chúa Giê-su còn làm cho Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se bất ngờ hơn nữa khi nói rằng ngài phải lo việc của Cha ngài.
3.3 Chúa Giê-su vâng phục cha mẹ ngài dưới mái nhà Na-da-rét: Nhưng Chúa Giê-su đã làm yên lòng cha mẹ ngài khi trở về Na-da-rét và sống vâng phục các ngài là từng bước trưởng thành về mọi mặt: thể xác, tinh thần và tâm linh.
 
IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 2,41-52:
4.1 Hãy quý trọng gia đình: Mỗi người trong chúng ta đều có gia đình. Hãy quý trọng tổ ấm ấy của mình và vun đắp cho nó thành Hội Thánh nhỏ, Hội thánh tại gia, thánh Thiên Đàng trần thế.
4.2 Hãy vâng phục cha mẹ, hãy yêu thương các con: Nếu là con cái thì chúng ta hãy hết lòng kính trọng và vâng phục cha mẹ mình. Nêu là cha mẹ thì chúng ta hãy hết lòng yêu thương con cái của mình.  Kính trọng vâng phục và yêu thuơng là những giá trị nhân linh cao quý của con người.
4.3 Hãy phát triển toàn diện: Con cái của chúng ta phải được phát triển toàn diện: thể, trí, tâm, linh, tức có sức khỏe, trí óc, lòng nhân và đạo đức. 
 
V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 2,41-52:
KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha tòan năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Cha đã để cho Con Một Cha sống trong môi trường gia đình nhân loại như chúng con. Xin Cha đón nhận lời cầu xin tha thiết của chúng con.   
 
Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:
1.- «Hằng năm cha mẹ Chúa Giê-su có thói quen lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giê-su lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giê-ru-sa-lem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết thể hiện cách phượng thờ Thiên Chúa theo phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
2.- «Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ cùng cho hết mọi Ki-tô hữu giáo dân để mọi thành phần Dân Chúa biết cho mọi người chung quanh nhận biết và yêu mến Chúa Giê-su.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
3.-«Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người lớn bé già trẻ đều biết trân trọng và thể hiện tư cách làm con Thiên Chúa của mỗi người chúng ta. 
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
4.- «Chúa Giê-su vâng phục hai ông bà và tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người trẻ được phát triền toàn diện cách hài hòa để họ làm vinh danh Chúa và mưu ích cho gia đình và xã hội.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
LỜI KẾT:  
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã để Con yêu dấu của Cha sống trong gia đình Na-da-rét. Chúng con lầy Thánh Gia làm gương mẫu cho gia đình chúng con. Chúng con xin Cha giúp chúng con biến gia đình nhỏ bé của chúng con thành Hộii nhỏ, Hội Thánh tại gia. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và càm tạ Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen
Sài-gòn ngày 26 tháng 12 năm 2018
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Nguồn tin: tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây