Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 17 Thường niên_C

Thứ hai - 22/07/2019 21:11

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 17 Thường niên_C

DẪN BÀI ĐỌC: Bài đọc 1. St 18, 20-32: Lòng tin của ông Abraham thật vững mạnh vào Thiên Chúa, ông đã tỏ ra táo bạo khi mặc cả với Thiên Chúa ý định giáng phạt

DẪN BÀI ĐỌC:

 

Bài đọc 1.   St 18, 20-32:

 Lòng tin của ông Abraham thật vững mạnh vào Thiên Chúa, ông đã tỏ ra táo bạo khi mặc cả với Thiên Chúa ý định giáng phạt dân thành Xơ-đôm vì tội lỗi của họ. Chúa đã bằng lòng và sẵn sàng tha thứ nếu tìm thấy trong thành một số người công chính. Đó là nội dung đoạn sách Sáng Thế chúng ta sắp nghe.

Bài đọc 2.  Cl 2, 12-14:

Chúng ta chết vì đã phạm tội, nhưng nhờ phép rửa chúng ta được sống lại với Ðức Kitô, và cũng nhờ Người mà lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận. Ðó là nội dung đoạn thư Côlôxê mà chúng ta sắp nghe.

 

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi của con người / và luôn nghe lời cầu khẩn của chúng ta. Tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa chúng ta hãy thành tâm thống hối dâng lời nguyện xin:

  1. “Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu Chúa đã nhận lời tôi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn phản chiếu dung mạo của Đức Kitô, trung gian chuyển cầu giữa Thiên Chúa Cha và toàn thể nhân loại/ qua đời sống thánh thiện, hết lòng hiến thân vì đoàn chiên.
  2. “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết vâng nghe và thi hành Lời Chúa cùng giáo huấn của các vị chủ chăn, để thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội.
  3. “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi hành động bác ái của người Kitô hữu khi quan tâm, chia sẻ cơm áo với những anh em nghèo khó bên cạnh nói lên tinh thần của Đạo và là kết quả của đời sống cầu nguyện.
  4. “Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta khi cảm nghiệm được tình thương yêu của Thiên Chúa dành cho mình, thì luôn biết tránh xa mọi dịp tội để luôn sống đẹp lòng Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con biết cách thức cũng như giá trị của việc cầu nguyện. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng con lại rất dễ chán nản khi cầu nguyện. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

.

CÁC BÀI ĐỌC

Bài Ðọc I:  St 18, 20-32

“Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”.

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu”. Chúa phán cùng Abraham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành”. Abraham thưa lại: “Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành”. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” Chúa phán: “Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt”. Abraham nói: “Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?” Chúa phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”.

Ðó là lời Chúa.

.

Ðáp Ca:   Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8

Ðáp: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con    (c. 3a).

Xướng:

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng,
vì Chúa đã nghe lời miệng con xin:
trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa;
con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa,
vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa.
Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con;
Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.

3) Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung;
còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa.
Nếu con đi giữa cảnh gian truân, Chúa giữ gìn con sống;
Chúa ra tay phản đối quân thù giận dữ.

4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành.
Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời;
xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.

.

Bài Ðọc II:     Cl 2, 12-14

“Người đã khiến anh em chung sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.

Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

Ðó là lời Chúa.

.

Alleluia:     Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

.

Phúc Âm:   Lc 11, 1-13

“Các ngươi hãy xin thì sẽ được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông:

“Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'”.

Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

Ðó là lời Chúa.

 
Thẻ:Lời nguyện tín hữu

Nguồn tin: www.mtgthuduc.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây