Vác thập giá mình hằng ngày (7.3.2019 – Thứ Năm sau Lễ Tro)

Vác thập giá mình hằng ngày (7.3.2019 – Thứ Năm sau Lễ Tro)

 12:01 05/03/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cha hiện diện nơi kín ẩn (6.3.2019 – Thứ Tư Lễ Tro)

Cha hiện diện nơi kín ẩn (6.3.2019 – Thứ Tư Lễ Tro)

 12:24 04/03/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Bỏ mọi sự vì Thầy (5.3.2019 – Thứ Ba Tuần 8 TN)

Bỏ mọi sự vì Thầy (5.3.2019 – Thứ Ba Tuần 8 TN)

 12:14 03/03/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Tôi phải làm gì? (4.3.2019 – Thứ Hai Tuần 8 TN)

Tôi phải làm gì? (4.3.2019 – Thứ Hai Tuần 8 TN)

 12:04 02/03/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Đại hội Kinh Thánh toàn quốc tại Tòa Giám mục Nha Trang

Đại hội Kinh Thánh toàn quốc tại Tòa Giám mục Nha Trang

 06:03 02/03/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Đạo đức giả  (3.3.2019 – Chúa Nhật Tuần 8 TN, Năm C)

Đạo đức giả (3.3.2019 – Chúa Nhật Tuần 8 TN, Năm C)

 12:27 01/03/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Ngài ôm các trẻ em (2.3.2019 – Thứ Bảy Tuần 7 TN)

Ngài ôm các trẻ em (2.3.2019 – Thứ Bảy Tuần 7 TN)

 12:23 28/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Một xương một thịt (1.3.2019 – Thứ Sáu Tuần 7 TN)

Một xương một thịt (1.3.2019 – Thứ Sáu Tuần 7 TN)

 05:19 28/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Làm cớ cho anh sa ngã (28.2.2019 – Thứ Năm Tuần 7 TN)

Làm cớ cho anh sa ngã (28.2.2019 – Thứ Năm Tuần 7 TN)

 12:16 26/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Đừng ngăn cản người ta (27.2.2019 – Thứ Ttư Tuần 7 TN)

Đừng ngăn cản người ta (27.2.2019 – Thứ Ttư Tuần 7 TN)

 12:13 25/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cãi nhau (26.2.2019 – Thứ Ba Tuần 7 TN)

Cãi nhau (26.2.2019 – Thứ Ba Tuần 7 TN)

 12:05 24/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Nếu Thầy có thể (25.2.2019 – Thứ Hai Tuần 7 TN)

Nếu Thầy có thể (25.2.2019 – Thứ Hai Tuần 7 TN)

 12:01 23/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Hãy yêu kẻ thù (24.2.2019 –  Chúa Nhật 7 TN, Năm C)

Hãy yêu kẻ thù (24.2.2019 – Chúa Nhật 7 TN, Năm C)

 12:24 22/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Hãy nghe Người (23.2.2019 – Thứ Bảy Tuần 6 TN)

Hãy nghe Người (23.2.2019 – Thứ Bảy Tuần 6 TN)

 12:15 21/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Trên tảng đá này (22. 2.2019 – Thứ  Sáu Tuần 6 TN - Lập Tông tòa Thánh Phêrô)

Trên tảng đá này (22. 2.2019 – Thứ Sáu Tuần 6 TN - Lập Tông tòa Thánh Phêrô)

 12:03 20/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Tư tưởng của loài người (21.2.2019 – Thứ Năm Tuần 6 TN)

Tư tưởng của loài người (21.2.2019 – Thứ Năm Tuần 6 TN)

 12:20 19/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Anh có thấy gì không? (20.2.2019 – Thứ Tư Tuần 6 TN)

Anh có thấy gì không? (20.2.2019 – Thứ Tư Tuần 6 TN)

 12:11 18/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Không nhớ sao? (19.2.2019 – Thứ Ba Tuần 6 TN)

Không nhớ sao? (19.2.2019 – Thứ Ba Tuần 6 TN)

 12:20 17/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Tìm một dấu lạ từ trời (18.2.2019 – Thứ Hai Tuần 6 TN)

Tìm một dấu lạ từ trời (18.2.2019 – Thứ Hai Tuần 6 TN)

 12:11 16/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Phúc cho anh em là những người nghèo (17.2.2019 – Chúa Nhật 6 TN, Năm C)

Phúc cho anh em là những người nghèo (17.2.2019 – Chúa Nhật 6 TN, Năm C)

 12:03 15/02/2019

Chuyên trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây