Download sách Nghi Thức Thánh Hiến Hoa Kỳ cho Trái Tim Đức Mẹ bằng tiếng Việt

Đức Tổng Giám Mục Gomez sẽ chủ sự một phụng vụ long trọng với lời cầu nguyện thánh hiến vào ngày Thứ Sáu mùng 1 tháng Năm lúc 3g chiều giờ Miền Đông Hoa Kỳ và mời các giám mục tham gia từ các giáo phận tương ứng của các ngài và yêu cầu các ngài mở rộng lời mời tham gia này đến các tín hữu trong giáo phận của mình. Một hướng dẫn phụng vụ sẽ có sẵn để hỗ trợ các tín hữu có thể tham gia bằng cách truy cập các phương tiện truyền thông xã hội của USCCB, bao gồm Facebook, Twitter và Instagram.

Quý vị và anh chị em có thể download sách Nghi Thức Thánh Hiến Hoa Kỳ cho Trái Tim Đức Mẹ bằng tiếng Việt ở đây.


Source:USCCBU.S. and Canadian Catholic Bishops to Seek Intercession of Mary, Mother of the Church, for Strength in Struggle Against COVID-19