Rửa Tay – Rửa Chân

Rửa Tay – Rửa Chân

 •   17/04/2019 05:49:56 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa chân con, con sẽ không có chung phần với Thầy”.
Paris có gì lạ không em?

Paris có gì lạ không em?

 •   16/04/2019 03:41:01 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi các bà than khóc Ngài

[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi các bà than khóc Ngài

 •   15/04/2019 08:11:01 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn, Nơi Tĩnh Tâm Lý Tưởng

Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn, Nơi Tĩnh Tâm Lý Tưởng

 •   15/04/2019 12:00:43 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Từ Thị xã Bà Rịa theo quốc lộ hướng Sài gòn đi chừng 15 km là đến Đan Viện, một quần thể rộng lớn nằm bên phải đường lộ.
[Đường thập tự hôm nay]  Chặng thứ bảy: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai

[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ bảy: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai

 •   14/04/2019 07:29:01 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ sáu: Chúa Giê-su in mặt trên khăn Bà Vê-rô-ni-ca

[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ sáu: Chúa Giê-su in mặt trên khăn Bà Vê-rô-ni-ca

 •   14/04/2019 07:28:01 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
4 bài học quan trọng mà Tuần Thánh dạy ta về việc là một Kitô hữu hôm nay

4 bài học quan trọng mà Tuần Thánh dạy ta về việc là một Kitô hữu hôm nay

 •   14/04/2019 07:28:01 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Đừng bỏ lỡ khí cụ thiêng liêng vô cùng quan trọng: Xét Mình!

Đừng bỏ lỡ khí cụ thiêng liêng vô cùng quan trọng: Xét Mình!

 •   14/04/2019 07:28:01 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ năm: Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa

[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ năm: Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa

 •   12/04/2019 01:39:01 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ bốn: Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ

[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ bốn: Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ

 •   11/04/2019 09:35:01 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Bài hát: Đời Thập Tự

Bài hát: Đời Thập Tự

 •   09/04/2019 11:32:33 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Khủng hoảng lạm dụng tình dục và Lòng thương xót

Khủng hoảng lạm dụng tình dục và Lòng thương xót

 •   09/04/2019 12:21:01 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ ba: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất

[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ ba: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất

 •   09/04/2019 09:21:01 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác thánh giá

[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác thánh giá

 •   08/04/2019 10:46:01 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Thánh Lễ Khánh Thành Và Làm Phép Tượng Đài Đức Mẹ 25.03.2019

Thánh Lễ Khánh Thành Và Làm Phép Tượng Đài Đức Mẹ 25.03.2019

 •   08/04/2019 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu chịu xử án

[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu chịu xử án

 •   07/04/2019 10:42:01 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Tôi sống Tuần Thánh với một thoáng gặp gỡ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận

Tôi sống Tuần Thánh với một thoáng gặp gỡ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận

 •   03/04/2019 07:41:01 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
1.        Mấy ngày nay, nhất là đêm rồi, tôi nhớ về người bạn rất thân của tôi, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, một cách đặc biệt.        Giữa ngài với tôi, có nhiều chuyện để nhớ lắm. Nhưng có...
Căn bệnh mất cảm giác đau – và vài suy tư hướng về Tuần Thánh

Căn bệnh mất cảm giác đau – và vài suy tư hướng về Tuần Thánh

 •   02/04/2019 06:35:01 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Đã bao mùa Chay qua

Đã bao mùa Chay qua

 •   29/03/2019 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Mùa chay, với sắc tím chủ đạo, đưa ta vào khoảng trời của sầu buồn, của đợi chờ và của thủy chung. Sầu buồn để ta ý thức hơn về phận mình, phận người. Đợi chờ giúp ta thấu hiểu sự kiên nhẫn, nỗi khắc khoải của người chờ ta mà nhanh bước trở về. Thủy chung nhắc nhớ ta về một tình yêu sắc son bất diệt “tình yêu của Đấng đã chết vì ta và vì tội ta”.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây