00

Thứ Bảy Tuần 32 Mùa Thường Niên

 •   11/11/2022 05:00:25 AM
 •   Đã xem: 899
 •   Phản hồi: 0
Cầu nguyện là sức mạnh.

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".
00

Thứ Sáu Tuần 32 Mùa Thường Niên

 •   10/11/2022 05:07:02 AM
 •   Đã xem: 916
 •   Phản hồi: 0
00

Thứ NămTuần 32 Mùa Thường Niên

 •   09/11/2022 05:00:34 AM
 •   Đã xem: 838
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 17, 20-25"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".
00

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

 •   08/11/2022 04:52:54 AM
 •   Đã xem: 604
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Ga 2, 13-22

"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người".
00

Thứ Ba Tuần 32 Mùa Thường Niên

 •   07/11/2022 05:13:42 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 17, 7-10

"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".
00

Thứ Hai Tuần 32 Mùa Thường Niên

 •   06/11/2022 03:19:07 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 17, 1-6

"Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó".
00

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

 •   04/11/2022 09:30:20 PM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 20, 27-38

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".
00

Thứ Bảy Tuần 31 Mùa Thường Niên

 •   04/11/2022 04:48:07 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 16, 9-15

"Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con".
00

Thứ Sáu Tuần 31 Mùa Thường Niên

 •   03/11/2022 05:51:47 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 16, 1-8

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".
00

Thứ Năm Tuần 31 Thường Niên

 •   01/11/2022 06:38:51 PM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 15, 1-10

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
00

Ngày 2 tháng 11 - Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Ðã Qua Ðời

 •   01/11/2022 05:00:39 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Ga 6, 51-59

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".
00

Ngày 1 tháng 11 Lễ Các Thánh Nam Nữ

 •   31/10/2022 05:54:19 AM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
00

Thứ Hai Tuần 31 Mùa Thường Niên

 •   30/10/2022 07:09:20 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 14, 12-14

"Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật".
00

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C

 •   29/10/2022 05:06:21 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 19, 1-10

"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".
00

Thứ Bảy Tuần 30 Mùa Thường Niên

 •   28/10/2022 07:36:31 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
00

Lễ Thánh Simon Và Giuđa Tông Ðồ

 •   26/10/2022 07:34:51 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 6, 12-19

"Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ".
00

Thứ Năm Tuần 30 Mùa Thường Niên

 •   26/10/2022 07:53:01 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 13, 31-35

"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"
00

Thứ Tư Tuần 30 Mùa Thường Niên

 •   25/10/2022 06:55:51 AM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 13, 22-30

"Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa".
00

Thứ Ba Tuần 30 Mùa Thường Niên

 •   24/10/2022 07:15:16 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Phúc Âm: Lc 13, 18-21

"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây