Thứ/Ngày Thời gian Loại Áo lễ Lễ Phiên Chầu lượt Ngày lễ Giáo phận
Thứ sáu
18/01/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Chầu Thánh Thể: Giáo xứ Thanh Hải - Gx Tà mon
Thứ bảy
19/01/2019
00:00 Lễ Trọng
Thường Niên
Năm C
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Chủ nhật
20/01/2019
00:00 Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Trắng Thánh Agnes, Đttđ
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ sáu (18/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ :
Lễ : Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Chầu Thánh Thể: Giáo xứ Thanh Hải - Gx Tà mon
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ bảy (19/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Trọng
Thường Niên
Năm C
Áo lễ :
Lễ : Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Chủ nhật (20/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Trắng
Lễ : Thánh Agnes, Đttđ
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây