Thứ/Ngày Thời gian Loại Áo lễ Lễ Phiên Chầu lượt Ngày lễ Giáo phận
Thứ hai
21/01/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ ba
22/01/2019
00:00 Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ tư
23/01/2019
00:00 Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ năm
24/01/2019
00:00 Lễ Kính
Thường Niên
Năm C
Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ sáu
25/01/2019
00:00 Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ bảy
26/01/2019
00:00 Thường Niên
Năm C
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Giáo xứ Thanh Hải- Gx Tà Mon
Chủ nhật
27/01/2019
00:00 Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Trắng Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30

Thứ hai (21/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ ba (22/01/2019)

00:00:
Loại : Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ tư (23/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Áo lễ :
Lễ : Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ năm (24/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Kính
Thường Niên
Năm C
Áo lễ :
Lễ : Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ sáu (25/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Áo lễ :
Lễ : Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ bảy (26/01/2019)

00:00:
Loại : Thường Niên
Năm C
Áo lễ :
Lễ : Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt : Giáo xứ Thanh Hải- Gx Tà Mon
Ngày lễ Giáo phận :

Chủ nhật (27/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Trắng
Lễ : Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây