Thứ/Ngày Thời gian Loại Áo lễ Lễ Phiên Chầu lượt Ngày lễ Giáo phận
Thứ hai
28/01/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ ba
29/01/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ tư
30/01/2019
00:00 Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Trắng Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ năm
31/01/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ sáu
01/02/2019
00:00 Lễ Kính
Thường Niên
Năm C
Trắng Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Thứ bảy
02/02/2019
00:00 Lễ Trọng
Thường Niên
Năm C
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30
Giáo xứ Phaolô

Thứ hai (28/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ ba (29/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ tư (30/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Trắng
Lễ : Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ năm (31/01/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ sáu (01/02/2019)

00:00:
Loại : Lễ Kính
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Trắng
Lễ : Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ bảy (02/02/2019)

00:00:
Loại : Lễ Trọng
Thường Niên
Năm C
Áo lễ :
Lễ : Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30
Phiên Chầu lượt : Giáo xứ Phaolô
Ngày lễ Giáo phận :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây