Thứ/Ngày Thời gian Loại Áo lễ Lễ Phiên Chầu lượt Ngày lễ Giáo phận
Thứ hai
11/02/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
Thứ ba
12/02/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
Thứ tư
13/02/2019
00:00 Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Trắng Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
Thứ năm
14/02/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
Thứ sáu
15/02/2019
00:00 Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Xanh Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
Thứ bảy
16/02/2019
00:00 Lễ Trọng
Thường Niên
Năm C
Xanh Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26
Thuận Nghĩa – Châu Thủy

Thứ hai (11/02/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ ba (12/02/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ tư (13/02/2019)

00:00:
Loại : Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Trắng
Lễ : Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ năm (14/02/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ sáu (15/02/2019)

00:00:
Loại : Lễ Thường
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
Phiên Chầu lượt :
Ngày lễ Giáo phận :

Thứ bảy (16/02/2019)

00:00:
Loại : Lễ Trọng
Thường Niên
Năm C
Áo lễ : Xanh
Lễ : Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26
Phiên Chầu lượt : Thuận Nghĩa – Châu Thủy
Ngày lễ Giáo phận :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây