Xin xem Thư Hiệp Thông: Hiệp thông với Giáo Hội Mẹ Việt Nam cầu nguyện và công tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt