Ngày 9 tháng 8 Chân phước Gio-an Xa-le-nô Linh mục (+1242)

Ngày 9 tháng 8 Chân phước Gio-an Xa-le-nô Linh mục (+1242)

 •   09/08/2020 07:07:51 PM
 •   Đã xem: 2234
 •   Phản hồi: 0
Ngày 9 tháng 8 Chân phước Gio-an Xa-le-nô Linh mục (+1242) Tiểu sử Chân phước Gio-an Xa-le-nô thuộc thế hệ tu sĩ Ða Minh đầu tiên. Người sinh tại Xa-le-nô...
29 Tháng Bảy Thánh Mácta

29 Tháng Bảy Thánh Mácta

 •   27/07/2020 07:55:30 PM
 •   Đã xem: 1749
 •   Phản hồi: 0
29 Tháng Bảy Thánh Mácta “Đức Giêsu yêu quý Mácta, Maria và Lagiarô”. Câu nói độc đáo này trong Phúc Âm của Thánh Gioan cho chúng ta biết về sự...
28 Tháng Bảy Thánh Leopold Mandic (1887-1942)

28 Tháng Bảy Thánh Leopold Mandic (1887-1942)

 •   27/07/2020 04:49:35 AM
 •   Đã xem: 1173
 •   Phản hồi: 0
28 Tháng Bảy Thánh Leopold Mandic (1887-1942)   Kitô hữu Tây Phương đang nỗ lực hoạt động để thông cảm hơn với Kitô hữu Chính Thống Giáo, có thể...
14 Tháng Bảy Thánh Kateri Tekakwitha (1656-1680)

14 Tháng Bảy Thánh Kateri Tekakwitha (1656-1680)

 •   13/07/2020 08:56:13 AM
 •   Đã xem: 1230
 •   Phản hồi: 0
14 Tháng Bảy Thánh Kateri Tekakwitha (1656-1680) Máu các vị tử đạo là hạt giống nẩy sinh các thánh. Chín năm, sau khi các linh mục dòng Tên là Cha Isaac...
Ngày 30 Tháng 3 Thánh Benjamin (c.424) và Chân Phước Joan ở Toulouse

Ngày 30 Tháng 3 Thánh Benjamin (c.424) và Chân Phước Joan ở Toulouse

 •   29/03/2020 09:43:28 AM
 •   Đã xem: 973
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30 Tháng 3 Thánh Benjamin (c.424)  Kitô Hữu ở Ba Tư vui hưởng thái bình trong 12 năm dưới sự cai trị của Isdegerd, con vua Sapor III, thì vào năm...
Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 – 1606)

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 – 1606)

 •   22/03/2020 08:47:35 AM
 •   Đã xem: 1150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 – 1606) Cùng với Thánh Rosa ở Lima, Thánh Turibius là vị thánh đầu tiên nổi tiếng ở Tân Thế...
[Hạnh các Thánh]: 19-03 Thánh Giuse-
Bạn Ðức Trinh Nữ Maria

[Hạnh các Thánh]: 19-03 Thánh Giuse-
Bạn Ðức Trinh Nữ Maria

 •   19/03/2020 12:20:05 AM
 •   Đã xem: 950
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

 •   01/02/2020 05:04:17 AM
 •   Đã xem: 1469
 •   Phản hồi: 0
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Thánh GIOAN BOSCÔ Linh mục (1815-1888)

Thánh GIOAN BOSCÔ Linh mục (1815-1888)

 •   30/01/2020 05:10:14 AM
 •   Đã xem: 1331
 •   Phản hồi: 0
Thánh GIOAN BOSCÔ Linh mục (1815-1888), Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Ngày 7 tháng 1 THÁNH RÂY-MUN-ÐÔ PÊ-NHA-PHO Linh mục – Lễ nhớ (1175-1275)

Ngày 7 tháng 1 THÁNH RÂY-MUN-ÐÔ PÊ-NHA-PHO Linh mục – Lễ nhớ (1175-1275)

 •   06/01/2020 05:12:48 PM
 •   Đã xem: 1210
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7 tháng 1 THÁNH RÂY-MUN-ÐÔ PÊ-NHA-PHO Linh mục – Lễ nhớ (1175-1275)   Tiểu sử Cậu Rây-mun-đô sinh tại...
CÁC THÁNH ANH HÀI - TỬ ĐẠO

CÁC THÁNH ANH HÀI - TỬ ĐẠO

 •   27/12/2019 10:03:59 AM
 •   Đã xem: 1500
 •   Phản hồi: 0
CÁC THÁNH ANH HÀI - TỬ ĐẠO, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Thánh STÊPHANÔ - Tử Đạo Tiên Khởi

Thánh STÊPHANÔ - Tử Đạo Tiên Khởi

 •   25/12/2019 06:28:26 PM
 •   Đã xem: 1224
 •   Phản hồi: 0
Thánh STÊPHANÔ - Tử Đạo Tiên Khởi, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
[Hạnh các Thánh]: 13-11 Thánh Frances Xavier Cabrini
(1850-1917)

[Hạnh các Thánh]: 13-11 Thánh Frances Xavier Cabrini
(1850-1917)

 •   12/11/2019 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 1390
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
[Hạnh các Thánh]: 12-11 Thánh Giôsaphát ở Kuncevicz (1580-1623)

[Hạnh các Thánh]: 12-11 Thánh Giôsaphát ở Kuncevicz (1580-1623)

 •   11/11/2019 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 1138
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
Thánh SIMON Tông Đồ và Thánh GIUĐA Tông Đồ

Thánh SIMON Tông Đồ và Thánh GIUĐA Tông Đồ

 •   27/10/2019 05:46:37 PM
 •   Đã xem: 1429
 •   Phản hồi: 0
Thánh SIMON Tông Đồ và Thánh GIUĐA Tông Đồ, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Thánh GIOAN PHAOLÔ II

Thánh GIOAN PHAOLÔ II

 •   21/10/2019 03:25:11 PM
 •   Đã xem: 2112
 •   Phản hồi: 0
Thánh GIOAN PHAOLÔ II, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
Thánh Maria Faustina Kowalska

Thánh Maria Faustina Kowalska

 •   04/10/2019 05:45:56 AM
 •   Đã xem: 1714
 •   Phản hồi: 0
Thánh Maria Faustina Kowalska, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.
19 Tháng Chín Thánh Januarius (272 – 305)

19 Tháng Chín Thánh Januarius (272 – 305)

 •   18/09/2019 06:10:35 AM
 •   Đã xem: 1126
 •   Phản hồi: 0
19 Tháng Chín Thánh Januarius (272 – 305) Ngài là giám mục và tử đạo, có khi còn được gọi là Gennaro, ngài nổi...
18 Tháng Chín Thánh Giuse Cupertino (1603-1663)

18 Tháng Chín Thánh Giuse Cupertino (1603-1663)

 •   17/09/2019 09:17:22 AM
 •   Đã xem: 1331
 •   Phản hồi: 0
18 Tháng Chín Thánh Giuse Cupertino (1603-1663) Thánh Giuse Cupertino là người nổi tiếng bay bổng khi cầu nguyện....

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây