Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Los Angeles và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã mời các tín hữu tham gia với ngài trong giây phút cầu nguyện vào Thứ Sáu Tuần Thánh 10 tháng Tư cùng với Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Đức Tổng Giám Mục yêu cầu chúng ta cầu nguyện để tìm kiếm sự chữa lành cho tất cả những người không khỏe, ơn khôn ngoan cho những người đang làm việc để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, và sức mạnh cho tất cả con cái Chúa.

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày mà các Kitô hữu trên khắp thế giới long trọng tưởng niệm Chúa Giêsu chịu đau khổ và chết trên thập tự giá. Theo truyền thống, người Công Giáo đánh dấu ngày này với việc ăn chay, sám hối và suy tư về sự hy sinh yêu thương của Chúa Giêsu. Cơ hội để cùng nhau cầu nguyện trong đại dịch coronavirus này mang đến một giây phút hiệp nhất đặc biệt cho các tín hữu trong thời gian mà các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới không thể tụ tập cùng nhau trong Tuần Thánh và Phục Sinh vì COVID-19.

Ngoài ra, với sự cho phép đặc biệt nhận được từ Tòa Ân Giải Tối Cao, một ơn Toàn Xá được ban cho những ai tham gia cùng Đức Tổng Giám Mục Gomez trong Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu vào Thứ Sáu Tuần Thánh.

Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu với Đức Tổng Giám Mục Gomez sẽ được livestream trên trang web của Tổng giáo phận Los Angeles và trên trang Facebook của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Thời gian livestream là 9g sáng Thứ Sáu Tuần Thánh 10 tháng Tư, theo giờ địa phương California.

9g sáng Thứ Sáu Tuần Thánh giờ California

Giờ Miền Đông Hoa Kỳ là 12 giờ trưa 10 tháng Tư.

Giờ Việt Nam là 11 giờ tối thứ Sáu 10 tháng Tư.

Giờ Melbourne, Sydney là 3 giờ sáng thứ Bẩy 11 tháng Tư.

Địa chỉ https://lacatholics.org/sacred-heart/ hay https://www.facebook.com/usccb.

Để nhận Ơn Toàn Xá, các tín hữu được khuyến khích tham dự trực tuyến trong buổi đọc Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu với các tín hữu tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đó không phải là điều kiện bắt buộc để nhận được Ơn Toàn Xá. Các tín hữu sẽ nhận được Ơn Toàn Xá nếu họ đọc Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu vào Thứ Sáu Tuần Thánh, bất kỳ giờ nào, trong tâm tình hiệp thông với các tín hữu Hoa Kỳ. Họ cũng phải hội đủ các điều kiện luật định là xưng tội, rước lễ, từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho những bệnh nhân nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, và những ai đang phải đau khổ vì trận dịch kinh hoàng này trên thế giới và cách riêng tại Hoa Kỳ. Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ký ngày 19 tháng Ba truyền rằng trong tình trạng dịch bệnh hiện nay việc xưng tội, rước lễ có thể được thực hiện sau ngay khi có thể.