Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng, các ngôn sứ là những người nói lời của Thiên Chúa để răn dạy chúng ta, nhưng nhiều ngôn sứ đã bị bách hại, có vị bị cưa làm 2 khúc, có vị thì bị ném đá hay có vị bị đánh đập cho đến chết. Quả vậy, vì lòng chai đá mà con người không đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, không biết sám hối, ăn năn tội lỗi mà còn bách hại những người Chúa gửi đến. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã khiển trách các nhà thông luật rằng: Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Quả vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư giả hình muốn che đậy tội lỗi của mình bằng cách xây dựng những nấm mồ hào nhoáng mà lòng họ chẳng biết ăn năn hối lỗi.

Và Chúa Giê-su đã khiển trách họ: Khốn cho các ngươi. Hơn thế nữa, những người thông luật, họ còn dấu chìa khóa của sự hiểu biết. Họ là những người hiểu biết về luật lệ, am hiểu về thánh kinh, thay vì phục vụ, hướng dẫn người khác họ lại sử dụng sự hiểu biết đó để bắt người khác phục vụ cho mình. Quả vậy, ta thấy trong xã hội ngày nay vẫn còn nhiều hạng người như vậy. Họ dùng quyền uy và sự hiểu biết của mình để hà hiếp những người thấp cổ bé họng. Họ đánh bóng cho cái danh của mình để che đi những tội lỗi của họ đã phạm. Và như thế họ ngày càng rơi vào vũng lầy của tội lỗi, chỉ vì sợ mất địa vị nên phải nói dối, sợ hổ thẹn nên không dám nói sự thật, sợ liên lụy đã làm ngơ giả điếc hoặc bỏ mặc anh em mình.

Và hơn thế nữa, họ trở nên rào cản cho người khác. Các ông không bước vào mà còn cản đường không cho kẻ khác vào. Vâng, những thái độ đó chúng ta cần loại bỏ để luôn biết mời gọi mọi người đến với Chúa. Lạy Chúa, lời khiển trách của Chúa đối với người thông luật hôm nay cũng đang như nhắc nhở mỗi người chúng con. Nhiều lúc chúng con cũng chỉ biết sống và yêu mến Chúa qua hình thức bên ngoài mà tâm hồn chúng con trống rỗng. Đôi khi chúng con làm vì cái danh của mình chứ đâu có làm rạng danh Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống cho Chúa, biết phục vụ anh em mình. Lạy Chúa, xin canh tân đời sống chúng con để chúng con dám sống cho Chúa và xác tín như thánh nữ Tê-rê-xa thành Avila rằng: “Tất cả ước vọng của tôi chỉ hướng về vinh quang Chúa và lợi ích của Giáo hội mà thôi.” Xin Chúa thánh hóa chúng con mỗi ngày để chúng con luôn biết yêu mến Chúa và phục vụ an hem mình. Amen.