Tình trạng của Linh mục Nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Hùng Cường, nổi tiếng với những bài thánh ca như Lạy Chúa Con Đây, Đời Người Thoáng Mây Bay, Dâng những buồn vui… đã khá hơn rất nhiều. Sau khi được cấp cứu tại New York vì nhiễm coronavirus, cha đã được cho về nhà dòng dưỡng sức.

Cuộc phỏng vấn này diễn ra vào sáng thứ Ba 21 tháng Tư theo giờ Việt Nam. Giờ New York vẫn là thứ Hai 20 tháng Tư.