Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23

 •   29/01/2020 05:17:01 AM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40

 •   29/01/2020 05:17:01 AM
 •   Đã xem: 706
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34

 •   15/01/2020 07:33:01 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17

 •   07/01/2020 06:20:02 AM
 •   Đã xem: 784
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12

 •   03/01/2020 06:46:07 PM
 •   Đã xem: 864
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24

 •   25/12/2019 06:26:02 PM
 •   Đã xem: 543
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24
Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23

Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23

 •   25/12/2019 06:26:02 PM
 •   Đã xem: 810
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

 •   10/12/2019 06:54:02 AM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43

 •   05/12/2019 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.12.2019 – Chúa nhật II mùa Vọng – Mt 3,1-12

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.12.2019 – Chúa nhật II mùa Vọng – Mt 3,1-12

 •   05/12/2019 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 794
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.12.2019 – Chúa nhật II mùa Vọng – Mt 3,1-12
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26

 •   11/11/2019 10:27:01 PM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.11.2019 –  Chúa nhật XXXII Thường niên – Lc 20, 27-38

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.11.2019 –  Chúa nhật XXXII Thường niên – Lc 20, 27-38

 •   04/11/2019 11:29:01 PM
 •   Đã xem: 825
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.11.2019 –  Chúa nhật XXXII Thường niên – Lc 20, 27-38
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.11.2019 – Chúa nhật XXXI Thường niên – Lc 19,1-10

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.11.2019 – Chúa nhật XXXI Thường niên – Lc 19,1-10

 •   29/10/2019 01:15:07 AM
 •   Đã xem: 785
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.11.2019 – Chúa nhật XXXI Thường niên – Lc 19,1-10
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.10.2019 – Chúa nhật XXX Thường niên – Lc, 18,9-14

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.10.2019 – Chúa nhật XXX Thường niên – Lc, 18,9-14

 •   22/10/2019 12:38:06 AM
 •   Đã xem: 774
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 27.10.2019 – Chúa nhật XXX Thường niên – Lc, 18,9-14
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.10.2019 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Lc 24,46-53

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.10.2019 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Lc 24,46-53

 •   14/10/2019 07:58:01 PM
 •   Đã xem: 1088
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.10.2019 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Lc 24,46-53
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19

 •   07/10/2019 11:16:01 PM
 •   Đã xem: 806
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

 •   01/10/2019 09:58:01 AM
 •   Đã xem: 1052
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31

 •   23/09/2019 12:26:01 PM
 •   Đã xem: 948
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13

 •   19/09/2019 10:19:01 PM
 •   Đã xem: 821
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây