Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXV Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXV Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   19/09/2023 06:44:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXIV Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXIV Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   12/09/2023 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXIII Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXIII Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   05/09/2023 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXII Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXII Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   30/08/2023 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXI Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XXI Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   22/08/2023 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XX Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XX Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   18/08/2023 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XIX Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XIX Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   12/08/2023 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XVIII Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XVIII Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   02/08/2023 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XVII Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XVII Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   26/07/2023 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XVI Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XVI Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   18/07/2023 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XV Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XV Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   11/07/2023 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 496
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XIV Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XIV Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   05/07/2023 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 543
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XIII Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XIII Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   29/06/2023 06:44:00 PM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XII Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XII Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   22/06/2023 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XI Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XI Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   13/06/2023 07:41:00 PM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật X Thường Niên Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật X Thường Niên Năm A - Sao Biển

 •   06/06/2023 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa nhật IX Thường Niệm Năm A - Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa nhật IX Thường Niệm Năm A - Sao Biển

 •   31/05/2023 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 439
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- Sao Biển

 •   26/05/2023 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên- Sao Biển

Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên- Sao Biển

 •   19/05/2023 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 476
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây