14 Điều Chúa Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Viếng Đàng Thánh Giá

Thứ tư - 29/09/2021 07:57

14 Điều Chúa Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Viếng Đàng Thánh Giá

14 Điều Chúa Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Viếng Đàng Thánh Giá

Wed, 29/09/2021 - 10:40
Tác giả: 
 Lm Phạm Quốc Hưng

14 ĐIỀU CHÚA HỨA CHO NHỮNG AI SIÊNG NĂNG VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

 

1. Ta ban cho bất cứ sự gì xin Ta với đức tin khi viếng Đàng Thánh Giá.

2. Ta hứa sự sống đời đời cho những ai thỉnh thoảng viếng Đàng Thánh Giá.

3. Ta sẽ đi theo họ khắp nơi trong đời và giúp đỡ họ, nhất là trong giờ chết.

4. Tội lỗi họ dù nhiều hơn cỏ ngoài đồng hay cát dưới biển, Ta sẽ lấy Đàng Thánh Giá mà quét đi hết. (điều này không loại bỏ việc cần thiết phải đi xưng tội)

5. Ai năng đi Đàng Thánh Giá sẽ được vinh hiển đặc biệt trên trời.

6. Nếu họ phải xuống luyện ngục, Ta sẽ cho họ ra khỏi đó ngày thứ Ba hoặc thứ Sáu sau khi chết.

7. Ta sẽ chúc phúc cho họ mọi chặng Đàng Thánh Giá và sự chúc lành của Ta sẽ đi theo họ khắp nơi và sau khi chết trên thiên đàng cho đến đời đời.

8. Khi họ gần chết, Ta sẽ không cho phép quỷ cám dỗ họ. Ta sẽ cho họ bình an an nghỉ trong tay Ta.

9. Nếu họ đi Đàng Thánh Giá với lòng yêu mến thật sự, Ta sẽ khiến mỗi chặng đàng là một chén Thánh và Ta đổ ơn Ta vào đó cho họ một cách hoan hỉ.

10. Ta sẽ đặt Mắt Ta trên những ai đi Đàng Thánh Giá. Tay Ta luôn rộng mở để sẵn sàng che chở họ.

11. Như Ta đã bị đóng đinh vào Thánh Giá, thì Ta cũng luôn ở với những ai tôn kính Ta bằng cách siêng năng đi Đàng Thánh Giá.

12. Họ không cách nào rời khỏi Ta vì Ta sẽ ban ơn cho họ không bao giờ phạm một tội trọng nào nữa.

13. Khi họ chết, Ta sẽ tới an ủi họ bằng sự hiện diện của Ta, và Chúng Ta sẽ cùng đi về trời. Sự chết sẽ êm ái với những ai trong đời tôn kính Ta bằng cách đi Đàng Thánh Giá.

14. Linh hồn Ta sẽ là nơi trú ẩn bảo vệ họ, và sẽ luôn giúp đỡ họ bất cứ lúc nào họ kêu cầu đến Ta.

 

***14 ĐIỀU CHÚA HỨA này Chúa ban cho sư huynh Estanislao (1903-1927) là một tu sĩ thánh thien qua đời tháng 3, 1927.

Đàng Thánh Giá

Do Thánh Anphong Maria Liguori soạn

 

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Đức Chúa Giê-su, khi Chúa đi nộp mình chịu chết vì con, Chúa đã đi qua quảng đường thương khó này. Khi ấy, lòng Chúa thương con biết là dường nào! Song than ôi! Đã quá nhiều lần con chối bỏ Chúa! Nhưng giờ đây, con yêu mến Chúa hết lòng con, và vì yêu mến Chúa, con thật đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa đoái thương tha tội cho con, và ban phép cho con được theo chân Chúa mà đi đàng thương khó này. Chúa đi chịu chết vì lòng thương con, con cũng ước ao được chết vì lòng kính mến Chúa. Lạy Chúa Giê-su, con chỉ ước ao được sống trong tình yêu Chúa, và xin cho con được chết trong tình yêu Chúa.

Hát dẫn nhập: Mẹ xưa đứng bên Thánh Giá thảm thương. Thấy con đớn đau Mẹ nát tan lòng. Đôi hàng nước mắt tuôn ròng ròng

 

Chặng thứ nhất: Đức Chúa Giê-su chịu kết án tử hình

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su chịu đánh đòn thê thảm, cùng chịu đội mão gai thật đau đớn; đoạn lại chịu quan Phi-la-tô lên án tử hình trên thập giá, thật oan ức quá đỗi.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su rất đáng kính thờ, đó chẳng phải là Phi-la-tô, mà chính là tội lỗi con đã lên án tử hình cho Chúa. Ôi! Cậy vì công nghiệp quảng đường thương khó Chúa đã đi, xin Chúa giúp đỡ con đang lúc đi đàng hiểm trở thế gian này, để đi đến chốn đời đời.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Lòng thân mẫu như gươm sắt thâu, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ hai: Đức Chúa Giê-su chịu vác Thánh Giá

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su vác Thánh Giá đi lên núi Can-va-ri-ô. Chúa đang suy nghĩ đến chúng ta và dâng cuộc tử nạn Người toan chịu cho Đức Chúa Cha để cứu rỗi chúng ta.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su rất đáng yêu mến, con sẵn lòng lãnh lấy các sự khốn khó Chúa sẽ gửi đến cho con cho đến khi con chết. Cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu mọi nỗi đau đớn khi vác Thánh Giá, xin Chúa giúp con hết lòng nhịn nhục, suy phục thánh ý Chúa, và vác Thánh Giá của con luôn.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần. Nay Người đau khổ hơn mọi người.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ ba: Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất. Cả và mình Chúa phải chịu đánh đòn trầy xương nát thịt, đầu đội mão gai, máu chảy lai láng, sức lực đã hao mòn, bước hầu chẳng nổi, lại còn vác Thánh Giá nặng trĩu trên vai. Vậy mà quân lính độc ác cũng chẳng nghỉ, chúng cứ hung hăng xô đẩy Người bước tới, cho nên dọc đường Người ngã xuống đất nhiều lần.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su rất đáng kính mến, thật chẳng phải là Thánh Giá nặng, mà là tội lỗi con nặng nề đã làm cho Chúa phải khổ cực dường ấy. Ôi! Cậy vì công nghiệp Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất, xin Chúa gìn giữ con cho khỏi sa ngã phạm tội trọng.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria Mẹ Chúa Thiên Đường. Trong giờ Con Chúa mang cực hình.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ tư: Đức Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ đang thảm sầu

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su gặp Mẹ Ngài giữa quảng đường thảm não ấy. Con nhìn Mẹ, Mẹ nhìn Con, và bởi vì Mẹ Con thương nhau chí thiết, cho nên trông thấy nhau khác nào mũi tên đâm xé lòng Mẹ Con vậy.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su rất đáng thương mến, cậy vì nỗi đau lòng Chúa phải chịu khi gặp Đức Mẹ, xin ban cho con được ơn trung thành yêu mến Mẹ Thánh Chúa. Lạy Đức Mẹ là Nữ Vương Sầu Bi, xin Mẹ cầu bầu cho con được ơn hằng nhớ đến sự thương khó của Chúa Giê-su Con Mẹ luôn.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giê-su, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu?

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ năm: Ông Si-mon vác đỡ Thánh Giá Chúa

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su đuối nhược hết sức. Mỗi bước đi như muốn tách linh hồn Người lìa khỏi xác. Vậy quân lính e sợ Người chết dọc đàng mà thoát khỏi cái chết khổ nhục trên Thánh Giá như chúng đã định, thì chúng bắt ép ông Si-mon, là người xứ Xi-rê-nê, vác Thánh Giá theo sau Người!

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su rất hiền lành dịu dàng, con chẳng muốn từ chối Thánh Giá như ông Si-mon xưa. Con xin lãnh lấy Thánh Giá, ôm lấy Thánh Giá. Nhất là con xin lãnh lấy sự chết Chúa đã định cho con, cùng với mọi sự đau đớn khốn cực trong giờ chết. Con xin hợp sự chết của con với sự chết của Chúa mà làm của lễ dâng lên Chúa. Chúa đã chết vì lòng thương con, con cũng ước ao chết vì lòng yêu mến Chúa, và cho được đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp cho con.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao khổ đau nhục hình.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ sáu: Bà Vê-rô-ni-ca trao khăn cho Chúa lau mặt.

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem người đàn bà nhân đức tên là Vê-rô-ni-ca trao khăn cho Chúa lau mặt. Khi thấy Đức Chúa Giê-su cực nhọc quá sức và mặt Người thấm đầy mồ hôi cùng máu, bà Vê-rô-ni-ca tiến lại gần trao khăn cho Người. Chúa Giê-su cầm lấy tấm khăn, lau mặt mình và in vào khăn hình ảnh Nhan Thánh của Người.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su là Đấng con yêu mến, trước cuộc khổ nạn Thánh Nhan Chúa thật tốt đẹp biết bao, nhưng giờ đây vẻ đẹp ấy đã phai tàn. Những thương tích cùng máu đã làm cho Thánh Nhan Chúa trông thảm não là dường nào. Than ôi! Linh hồn con cũng rất xinh đẹp khi con lãnh nhận Ơn Phép Rửa Tội. Song, con đã phạm tội và làm hoen ố linh hồn con. Lạy Đấng Cứu Chuộc con, chỉ có một mình Chúa làm cho linh hồn được nên xinh đẹp như xưa. Lạy Chúa Giê-su, cậy vì sự thương khó Chúa, xin ban cho con được ơn trọng này.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai và Thánh Giá đè nặng trên thân Người. Lần té ngã này làm cho các vết thương trên đầu và trên thân thể Người càng xé nứt ra thêm, khiến cho Người lại càng đau đớn hơn nữa.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su rất hiền lành dịu dàng, biết bao nhiêu lần Chúa đã tha tội cho con, và đã bao nhiêu lần con vẫn sa ngã phạm tội mà xúc phạm đến Chúa. Ôi! Cậy vì công nghiệp Chúa ngã xuống đất lần thứ hai này, xin ban cho con ơn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa cho đến chết. Xin ban cho con ơn luôn nhớ kêu cầu Chúa mỗi khi bị cám dỗ phạm tội.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Nguyện xin lửa yêu nung đốt tim con, biết mến yêu Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ tám: Chúa Giê-su an ủi những người phụ nữ Giê-ru-sa-lem

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su lê bước lên đồi Can-va-ri-ô và máu Người rưới khắp dọc đường. Bộ diện Người trông thật thảm não, đến nỗi những người phụ nữ Do-thái động lòng thương xót cầm nước mắt chẳng được. Thấy vậy, Đức Chúa Giê-su nói cùng họ: “Chớ khóc thương Ta làm chi, nhưng hãy khóc thương con cháu các người thì hơn.”

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su, Chúa phải chịu đau đớn khổ cực là dường nào. Con ăn năn than khóc những lỗi lầm đã phạm đến Chúa, chẳng phải bởi con sợ phải chịu những khổ hình vì tội lỗi con mà thôi, mà nhất là bởi con đã làm cực lòng Chúa, là Đấng đã thương con dường ấy. Chẳng phải chi vì sợ hỏa ngục mà con khóc lóc tội lỗi con, cho bằng vì thấy lòng Chúa thương con quá bội.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Mẹ Maria xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ chín: Đức Chúa Giê-su ngã lần thứ ba

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ ba. Chúa đã quá kiệt sức, mà quân dữ lại còn độc ác quá độ. Người gượng đi hầu chẳng nổi, mà chúng lại còn hối thúc Người đi cho mau.

Chung: Ôi! Lạy Đức Chúa Giê-su đã phải quân dữ giày đạp dưới chân. Cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu mỏi mệt kiệt sức khi lên đồi Can-va-ri-ô, xin ban cho con được sức mạnh để vượt thắng tính hay sợ người ta chê cười, và mọi đam mên xấu xa xưa đã làm cho con khinh thường tình nghĩa Chúa.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ mười: Đức Chúa Giê-su chịu lột áo

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem quân dữ lột áo Chúa cách dữ tợn là chừng nào. Da thịt Chúa nứt bầm vì phải chịu roi đòn. Áo Người dính vào các vết thương, nên khi quân dữ lột áo Chúa, thì cũng lột da Người với nữa. Ta hãy động lòng thương xót Chúa đã chịu hành hạ cách dã man dường ấy và hãy than thở cùng Người rằng:

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su là Đấng vô tội, cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu đau đớn khi quân dữ lột áo Chúa, xin Chúa giúp con lột bỏ hết mọi ham mê sự đời, ngỏ hầu con chỉ yêu mến một mình Chúa là Đấng thật đáng mến yêu mà thôi.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ mười một: Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh vào Thánh Giá

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su phải chịu quân dữ xô ngữa xuống trên Thánh Giá mạnh lắm. Đoạn Người giang tay ra, dâng mạng sống mình làm của lễ hiến tế cho Đức Chúa Cha để cứu chúng ta được rỗi. Quân dữ liền đóng đinh tay chân Người vào thập giá, đoạn dựng thập giá lên để mặc Người chết đớn đau trên cây ô nhục ấy.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su đã phải chịu khinh bỉ quá thậm tệ. Xin đóng đinh trái tim con vào bên chân Chúa, cho lòng con luôn mãi gắn chặt với Thánh Giá, để con được yêu mến Chúa luôn và chẳng bao giờ rời bỏ Chúa nữa.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ mười hai: Đức Chúa Giê-su chịu chết trên cây Thánh Giá

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su hấp hối trên cây Thánh Giá ba giờ tròn. Đau đớn cùng cực, Người gượng chẳng nổi nên để xác mình trĩu xuống, đoạn gục đầu trút hơi thở cuối cùng.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su là của lễ hy sinh vì yêu mến, con thiết tha hôn kính Thánh Giá Chúa, là nơi Chúa đã chịu chết vì yêu con. Con chết đáng chết thảm thiết vì những tội lỗi con đã phạm. Song Chúa đã chịu chết thì làm cho con được lòng trông cậy. Ôi! Cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu chết, xin cho con được chết đang khi ôm lấy chân Chúa và đầy lòng kính mến Chúa. Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Chúa.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ mười ba: Hạ xác Đức Chúa Giê-su xuống khỏi Thánh Giá

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem khi Đức Chúa Giê-su đã sinh thì, hai môn đệ tên là Giu-se và Ni-cô-đi-mô đến hạ xác Người xuống khỏi Thánh Giá, và trao cho Đức Mẹ đang thảm sầu đau đớn. Đức Mẹ âu yếm rước lấy xác con mình và thiết tình ôm con vào lòng.

Chung: Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, vì lòng Mẹ thương mến Con cực thánh Mẹ, xin nhận con làm tôi tá Mẹ và xin Mẹ chuyển cầu cho con. Ôi! Lạy Đấng Cứu Chuộc con, bởi Chúa đã chịu chết cho con, thì xin cho con được yêu mến Chúa, vì con chỉ ước ao một mình Chúa mà thôi, chẳng cần sự gì khác nữa.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Nguyện xin Giê-su thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

 

Chặng thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giê-su vào mồ

 1. sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ sự: Chúng ta hãy nhìn xem các môn đệ đưa xác Đức Chúa Giê-su đến mồ mà an táng. Có Đức Maria, Mẹ Thánh Người đi theo dự tống, và chính tay Đức Mẹ liệm xác Con mình trong mồ. Đoạn họ đóng cửa mồ lại và ai nấy lui về.

Chung: Lạy Đức Chúa Giê-su đang chịu táng xác, con kính hôn viên đá cửa mồ Chúa. Song ngày thứ ba, Chúa đã sống lại vinh hiển sáng láng. Ôi! Cậy vì công nghiệp Chúa đã sống lại, xin cho con cũng được sống lại vinh hiển cùng Chúa trong ngày sau cùng, mà lên Thiên Đàng hưởng mặt Chúa, ngợi khen Chúa và yêu mến Chúa đời đời chẳng cùng.

Lạy Đức Chúa Giê-su rất yêu dấu, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa hơn mình con, và bởi yêu mến Chúa, thì con hết lòng đau đớn ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa chớ để con lìa xa Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa luôn. Xin hãy phân định về con tùy thánh ý Chúa.

Hát: Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, Thiên Đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

 1. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con là người tội lỗi. Đáp: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

Kinh Lạy Cha…Kính Mừng…Sáng Danh…

Kinh Hãy Nhớ

Kinh Lạy Nữ Vương

 

Lời nguyện kết (Kinh cầu Trước Tượng Chịu Nạn):

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su rất nhân lành rất khoan thay vô cùng, này con quỳ gối xuống trước mặt Chúa, đang khi con lấy lòng thương xót và lòng kính mến và suy ngắm Năm Dấu Thánh Chúa, cùng tưởng nhớ lời Ông Thánh Tiên Tri phán xưa thay vì Chúa rằng: “Chúng nó đã lấy đanh sắt mà đóng thâu qua chân tay Ta, và kéo dãn cả mình Ta ra đến nỗi đếm được các xương.” Thì con cả dám kêu van hết lòng hết sức, xin Chúa ban ơn rất trọng này cho con: là in sự sốt sắng nóng nảy trong linh hồn con cho được làm sự tin cậy mến, cùng ăn năn ghét các tội con cho thật, và dốc lòng chừa cho vững bền mãi. Amen.

Lạy Chúa, Chúa muốn cho con phải chết thế nào, và chịu sự áy náy buồn phiền đau đớn khốn nạn thế nào trong giờ chết, thì con sẵn lòng chịu bởi tay Chúa tự bây giờ. Amen.

*Nếu có thời giờ nên đọc Kinh Lạy Cha + Kính Mừng + Sáng Danh sau mỗi chặng ngắm.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây