Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

Chủ nhật - 02/01/2022 08:19

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh (Mt 4,12-17.23-25)


Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh (Mt 4,12-17.23-25)

Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói:
“Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”. (Mt 4,17)

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 22-4, 6

“Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người: chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của Phản-Kitô; các con nghe nói rằng nó đến, và hiện giờ nó đã ở trong thế gian rồi.

Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng nó, vì Đấng ở trong các con thì cao trọng hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian, nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa, thì nghe chúng ta; còn ai không bởi Thiên Chúa, thì không nghe chúng ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá.

Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 2, 7-8. 10-11

Đáp: Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp (c. 8a).

Xướng: 1) Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. Hãy xin Cha  Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài”. - Đáp.

2) Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết; quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Ngài; hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. - Đáp.

 

Tin mừng: Mt 4, 12-17. 23-25

12 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 13 Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, 14 để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

15 “Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! 16 Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.

17 Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

23 Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

24 Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành.

25 Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

 

1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Giêsu đã kêu gọi hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Sám hối là điều kiện tiên quyết để được đón nhận Chúa. Chúng ta cần sám hối không phải một lần hoặc vài lần, nhưng cần sám hối mỗi ngày và trong từng phút giây của cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi của Chúa nhắc lại lời mời gọi sám hối của thánh Gioan Tẩy Giả: “Hãy ăn năn sám hối”. Chúa đã nhập thể làm người và đã đích thân rảo qua các nẻo đường để rao giảng Tin Mừng. Là ánh sáng, Chúa không thể giấu mình được, Chúa cần chia sẻ chính mình. Chúa đã đến không như một ánh lửa leo lét, nhưng như ánh sáng huy hoàng để soi lối cho những ai đang ngồi trong bóng tối tử thần biết tìm về ơn cứu độ.

Lạy Chúa, để nhận ra ánh sáng đó, con cần có lòng khao khát ước mong. Ánh sáng của Chúa cũng vô ích nếu con không muốn thấy bởi vì đối với người mù, ngay cả mặt trời chính ngọ cũng chẳng khác gì đêm tối. Ánh sáng chỉ thuận lợi cho con nếu con muốn và có thể sử dụng. Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con. Chúa đến để giải thoát con khỏi đêm tối tội lỗi.

Xin ánh sáng của Chúa chiếu soi vào tâm hồn con, để con nhận biết thân phận yếu đuối tội lỗi của mình. Bởi vì nhận biết mình tội lỗi là bước đầu của lòng sám hối. Lòng sám hối đích thực của con là quyết tâm sống tốt hơn với những việc làm cụ thể theo Lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp con luôn biết sám hối trong suốt cuộc đời.

Xin cho Lời Chúa hôm nay hoán cải tâm hồn con, để ánh sáng của Chúa lan tỏa trong con, phá tan mọi ảnh hưởng tội lỗi, làm cho nẻo đường con đi luôn trong sáng, thánh hóa đời sống con nên thánh thiện. Amen.

Ghi nhớ“Nước trời đã đến gần”.

 

2. Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

A. Phân tích (Hạt giống...)

Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ mạng:

- Địa bàn hoạt động được Ngài chọn là miền Galilê, một miền được coi là lãnh địa của dân ngoại. Từ thời Cựu Ước, ngôn sứ Isaia đã nói “Galilê, miền đất của dân ngoại”. Nhưng Isaia đã tiên báo rằng dân ở đó sẽ “thấy một ánh sáng huy hoàng”.

- Hoạt động của Ngài gồm giảng dạy và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền.

- Sứ điệp của Ngài là “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”.

B. Suy gẫm (... nẩy mầm)

1. Khi nào cần tóm lược một cách vừa gọn nhất mà cũng vừa đầy đủ nhất lời rao giảng của Gioan Tiền hô và của Chúa Giêsu, Phúc Âm dùng câu “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (x. Mt 3,2). Sám hối là điều kiện tiên quyết để được cứu rỗi, bởi vì sám hối là ý thức mình đang đi lệch đường và quyết tâm quay về đường chính. Có quay về như thế thì mới được vào Nước Trời. Cũng vì ý thức sự cần thiết của sám hối nên Giáo Hội luôn kêu gọi sám hối trước mỗi Thánh lễ.

2. “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Câu này cũng có nghĩa vì Nước Trời đã đến gần nên con người phải sám hối; nó cũng có nghĩa hãy sám hối để mình có thể vào Nước Trời; và cũng có nghĩa hãy sám hối để Nước Trời có thể đến giữa mọi người.

3. Người Hồi giáo có câu chuyện sau đây: Ngày kia Đức Ala truyền cho một sứ thần xuống thế gian tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để mang về trời. Sứ thần đáp xuống ngay một chiến trường nơi máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho Đức Ala. Nhưng xem ra Đức Ala không hài lòng mấy. Ngài bảo: “Máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian.”

Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này ngài gặp đám tang của một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc vừa xông hương để tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm nang về trời. Lần này Đức Ala mỉm cười đón lấy hương thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra Ngài vẫn chưa hài lòng, Ngài nói: “Dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều hiếm có và tốt đẹp nơi trần gian.

Nhưng Ta nghĩ rằng còn có một cái gì tốt đẹp hơn.”

Lại một lần nữa sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp 4 phương, một buổi chiều nọ ngồi nghỉ bên vệ đường, Ngài bỗng thấy một người đang khóc sướt mướt. Trước những câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần, người ấy giải thích: “Tôi đã chìu theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây nước mắt là lương thực hằng ngày của tôi”. Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Đức Ala chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói: “Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả thật dưới trần gian không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu. (Trích "Món quà giáng sinh")

4. Có một vị ẩn sĩ nổi tiếng là thánh thiện và được nhiều người đến xin ông cầu nguyện cho. Điều đó làm cho ông rất hãnh diện. Một buổi sáng nọ, trên đường đến thăm một ngôi nhà thờ, ông thấy một người ngồi nức nở bên đường. Đến gần, ông nhận ra đó là tên cướp mà mọi người trong vùng đều run sợ. Vị ẩn sĩ định bỏ đi, nhưng anh ta tiến đến quỳ trước mặt ông và xưng thú tội lỗi. Nghe xong, vị ẩn sĩ tự nhiên nổi giận và nói lớn tiếng: “Một tên trộm cướp như ngươi mà hy vọng được Chúa tha thứ sao ? Ta nói thật với ngươi: cây gậy ta đang cầm trên tay trổ bông còn dễ hơn việc Thiên Chúa tha thứ cho ngươi”. Nói như thế rồi, vị ẩn sĩ tiếp tục cất bước, bỏ mặc tội nhân trong thất vọng. Nhưng chưa đi quá mười bước, cây gậy ông đang cầm trên tay bỗng bị cắm sâu xuống đất. Ông dùng tất cả sức lực để rút lên nhưng cây gậy vẫn không nhúc nhích. Lạ hơn nữa, từ thân cây gậy, cành lá và hoa từ từ mọc ra. Rồi ông nghe có tiếng nói “Sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho một tội nhân sám hối còn dễ hơn một cây gậy trổ bông. Một người tội lỗi biết hối cải được tha thứ dễ dàng hơn một kẻ kiêu hãnh” ("Mỗi ngày một tin vui")

 

3. Suy niệm (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

Chúa Giêsu rao giảng ở Galilê (Mt 4,13-17.23-25)

  1. Nghe tin Gioan bị bắt, Chúa Giêsu lánh về Galilê để tránh sự thù hằn của nhóm biệt phái và luật sĩ, đúng như lời tiên tri Isaia đã nói: dân ngồi trong bóng tối sự chết đã nhìn thấy ánh sáng của Chúa, Vì ở đó, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin mừng, kêu gọi mọi người sám hối và chữa lành các bệnh tật. Tiếng tăm người đồn ra khắp xứ Syria, nên dân chúng từ khắp nơi tuốn đến theo Người.
  2. Capharnaum, trung tâm truyền giáo

Khi Gioan bị bắt cầm tù, nhiệm vụ của ông đã xong, vai phụ phải lui vào hậu trường để nhân vật chính xuất hiện. Đức Giêsu đã rời Nazareth đến Galilê và chọn Capharnaum làm trung tâm truyền giáo. Vùng Galilê này bị người ta khinh dể bởi vì đối với thủ đô, Galilê chỉ là tỉnh lẻ; đối với người mộ đạo sùng tín, miền này thật đáng nghi ngờ. Đó là miền hầu như thuộc ngoại bang, nơi hội tụ dân ngoại. Một dân cư phức tạp, nông dân và ngư dân có giọng nói nặng chịch vốn là đề tài phong phú cho các câu chuyện diễu cợt hằng ngày.

Thế mà tại sao Đức Giêsu lại tới cư ngụ tại Capharnaum, bên bờ hồ ? Thưa Ngài chọn Capharnaum làm trung tâm truyền giáo vì ba lý do:

- Thứ nhất để thực hiện lời tiên tri Isaia đã loan báo từ 732 năm trước cho các chi họ sống chung đụng với các dân ngoại.

- Thứ hai Capharnaum là quê hương của bốn môn đệ đầu tiên mà có lẽ nhà ông Phêrô là nơi thuận tiện cho việc truyền giáo.

- Thứ ba đây là lý do quan trọng nhất: để cho muôn dân được thấy “một ánh sáng huy hoàng”.

  1. Nội dung việc rao giảng của Chúa Giêsu.

Có thể nói thánh Matthêu đã tóm gọn nội dung việc rao giảng của Chúa Giêsu trong một câu: “Hãy sám hối, vì Nước trời đã gần đến”. Thực ra, nội dung việc giảng dạy này đã được Gioan Tẩy giả rao giảng và sau này các tông đồ cũng tiếp tục thực hiện.

“Sám hối” là bước dứt khoát đầu tiên vào Nước trời, là sức mạnh nhạy bén biến đổi đời người nên    mới. Nền tảng sự hối cải là khiêm tốn, nhìn nhận sự lỗi lầm và tội lỗi của mình trước Thiên Chúa. Đề tài sám hối rất thích hợp với tâm hồn của dân Galilê. Họ thờ Thiên Chúa nhưng lòng họ bị ô nhiễm quá nhiều bóng tối sự chết, bóng tối của tà thần, của tệ đoan xã hội, của lòng tham do các dân ngoại cư ngụ, buôn bán ở Capharnaum.

Sám hối là nền tảng niềm tin của Kitô giáo. Một trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo là càng nhận ra sự nhỏ bé bất toàn của mình, con người càng lớn lên trong ân sủng của Chúa. Chính khi Gioan Tẩy giả nhận mình nhỏ bé, Chúa lại cho Ngài được lớn lên, chính lúc ý thức mình thấp kém, Chúa lại tôn vinh Ngài như người cao trọng nhất trong Nước trời.

  1. “Hãy sám hối vì Nước trời đã gần đến (Mt 4,17)

Lời đầu tiên Đức Giêsu dạy khi rao giảng Tin mừng là “Hãy sám hối”. Theo nguyên nghĩa của nó là trở lại (metanoia). Tại sao chúng ta phải quay trở lại ? Vì đã đi lạc đường. Đời sống con người là một hành trình đi về quê trời. Cuộc hành trình nào cũng phải có đích đến và cuộc hành trình chỉ kết thúc khi tới đích. Trong cuộc hành trình có những người đi lạc hướng, mà nếu đã lạc hướng thì không bao giờ tới đích. Ai đã lạc hướng mà càng chạy nhanh thì càng xa đích đến. Thánh Augustinô khen họ là những người “bene currit, sed extra viam” chạy nhanh đấy nhưng lạc hướng.

Điều kiện sám hối là phải “biết mình”, xem mình đang ở trong tình trạng nào và phải chỉnh hướng cuộc đời làm sao cho đúng. Cổ nhân thường nói: “Khôn chết, dại chết, biết là sống”. Chính vì thế ông Socrate đã mở đầu triết thuyết của ông bằng câu châm ngôn nổi tiếng: “Anh hãy tự biết mình”.

  1. Truyện: Tướng cướp biết sám hối

Trong một khu rừng già núi Hắc Sơn ở nước Đức, một bọn cướp đang chia nhau chiến lợi phẩm mà chúng lấy được hồi đêm. Bọn cướp này có thói quen bán đấu giá với nhau của cải chúng cướp được, rồi sau đó chúng mới bán lại cho người khác.

Hôm ấy, món cuối cùng chúng đem ra đấu giá là một cuốn Thánh kinh. Tên cướp đóng vai hộ giá viên giới thiệu món hàng này, bằng những lời diễu cợt phạm thượng khiến cả bọn cười ồ lên. Một tên khác mở đại một trang như kiểu bói toán. Hắn chỉ vào một câu và đọc to lên, rồi thêm những lời trào phúng làm cho cả bọn cười ngặt nghẽo.

Nhưng tên cầm đầu trong bọn bỗng dưng trở nên nghiêm nghị, hai tay ôm đầu rồi gục xuống tỏ vẻ suy nghĩ. Ba mươi năm về trước, chính vào buổi sáng ngày hắn quyết định bỏ nhà ra đi, hắn đã nghe ông bố hắn đọc những lời Thánh kinh này trong giờ kinh sáng của gia đình. Lúc này đây hắn không thể ngờ được rằng hắn lại nghe vang lên những lời ấy.

Tên cướp còn đang chúi đầu về dĩ vãng thì một đồng bọn vỗ vai hắn và bảo: “Này, sao đàn anh có vẻ mơ mộng thế ? Đàn anh muốn mua nó không ? Đàn anh cần cuốn Thánh kinh hơn đàn em đó, vì điểm mặt anh hùng phạm pháp trên thế giới thì đàn anh phải là vô địch mà”.

Trước lời diễu cợt bạo gan đó, hắn chỉ chậm rải trả lời: “Mày nói đúng! Tao chính là thằng phạm tội nặng nhất. Cứ để cuốn sách cho tao, bao nhiêu cũng được”.

Bọn cướp chia tay để đem các món hàng đi bán. Riêng tên tướng cướp thì cầm cuốn Thánh kinh, đi tìm một chỗ vắng trong rừng ở lại đó đọc Lời Chúa và ăn năn sám hối về cuộc đời tội lỗi của mình (Mỗi ngày một tin vui).
 

From darkness and death to light and life – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, ngày 3.1.2022

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ

Monday (January 3.1.2022)
From darkness and death to light and life

Scripture: Matthew 4:12-17,23-25 

    12 Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee; 13 and leaving Nazareth he went and dwelt in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, 14 that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled: 15 “The land of Zebulun and the land of Naphtali, toward the sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles — 16 the people who sat in darkness have seen a great light, and for those who sat in the region and shadow of death  light has dawned.” 17 From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”23 And he went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and every  infirmity among the people. 24 So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, demoniacs, epileptics, and paralytics, and he healed them. 25 And great crowds followed him from Galilee and the Decapolis and Jerusalem and Judea and from beyond the Jordan.

 

Thứ Hai ngày 3.1.2022
Từ bóng tối và cái chết đến ánh sáng và sự sống                          

Mt 4,12-17.23-25

12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

Meditation: Do you know the joy and freedom of the good news (Gospel) of the kingdom of God? John the Baptist’s enemies had sought to silence him, but the good news of God’s kingdom of salvation cannot be silenced. As soon as John had finished his testimony Jesus began his in Galilee. Galilee was at the crossroads of the world and much traffic passed through this little region. It had been assigned to the tribes of Asher, Naptali and Zebulum when the Israelites first came into the land (see Joshua 9). For a long time it had been under Gentile occupation (non-Jewish nations).

Jesus brings the light and truth of salvation to the world

The prophet Isaiah foretold that the good news of salvation would reach Jews and Gentiles in the “land beyond the Jordan, Galilee of the nations” (Isaiah 9:1). Jesus begins the proclamation of the Gospel here to fulfill the word of God. The Old Testament prophets spoke of God’s promise to send a Redeemer who would establish God’s rule. That time is now fulfilled in Jesus who brings the light and truth of the Gospel to the world.

The “good news” brings peace, hope, truth, promise, immortality, and salvation

Jesus takes up John’s message of repentance and calls his hearers to believe in the good news he has come to deliver. What is the good news which Jesus brings? It is the good news of peace – the Lord comes to reconcile and restore us to friendship with God. The good news of  hope – the Lord comes to dwell with us and to give us a home with him in his heavenly kingdom. The good news of  truth – the Lord Jesus sets us free from the lies and deception of Satan and opens our mind to understand the truth and revelation of God’s word (John 8:32). The good news of promise – Jesus fulfills the promise of God to reward those who seek him with the treasure of heaven. The good news of immortality – Jesus overcomes sin and death for us in order to raise our lowly bodies to be like his glorious body which will never die again. And the good news of salvation – the Lord Jesus delivers us from every fear, every sin, and every obstacle that would keep us from entering his everlasting kingdom of righteousness, peace, and joy. 

 

 

The Gospel is the power and the wisdom of God – both power to change and transform our lives and wisdom to show us how to live as sons and daughters of our Father in heaven. Through the gift of the Holy Spirit the Lord makes it possible for us to receive his word with faith and to act upon it with trust and obedience.

The Gospel demands a response of faith and obedience to God’s gift of salvation

In announcing the good news, Jesus makes two demands: repent and believe! Repentance requires a change of course – a turning away from sin and disobedience and a turning towards the Lord with faith and submission to his word of truth and righteousness (right living according to God’s truth and moral goodness). The Holy Spirit gives us a repentant heart, a true sorrow and hatred for sin and its bad consequences (the wages of sin is death – Romans 6:23), and a firm resolution to avoid whatever would lead us into sin. The Holy Spirit gives us grace to see our sin for what it is – rebellion and a rejection of the love of God. God’s grace helps us to turn away from all that would keep us from his love.

 

Faith or belief is an entirely free gift which God makes to us. Believing is only possible by grace and the help of the Holy Spirit who moves the heart and converts it to God. The Holy Spirit opens the eyes of the mind and makes it possible for us to accept and to grow in our understanding of the truth. Through the gift of the Holy Spirit we can know God personally and the truth he reveals to us through his only begotten Son, the Lord Jesus Christ. To believe that Jesus is Lord and Savior is to accept God’s revelation of his Son as the eternal Word of God and the Redeemer who delivers us from the tyranny of sin, Satan, and death. God the Father made the supreme sacrifice of his Son on the cross to atone for our sins and to bring us back to himself.

 

 

Do you want to grow in the knowledge of God’s love and truth? Ask the Holy Spirit to renew in you the gift of faith, the love of wisdom, and the heart of a disciple who desires to follow the Lord Jesus and his will for your life. 

 

“Lord Jesus, your ways are life and light!  Let your word penetrate my heart and transform my mind that I may see your power and glory. Help me to choose your ways and to do what is pleasing to you.”

 

Suy niệm: Bạn có biết niềm vui và sự giải thoát của Tin mừng vương quốc của Thiên Chúa không? Những kẻ thù của Gioan tẩy giả tìm cách làm cho ông phải im lặng, nhưng Tin mừng của vương quốc Thiên Chúa không thể im lặng. Ngay khi Gioan hoàn thành chứng từ của mình thì Ðức Giêsu bắt đầu sứ mạng của mình ở Galilê. Galilê là nơi gặp gỡ của mọi người và có nhiều đường xá ngang qua địa hạt nhỏ bé này. Nó bao gồm nhiều bộ tộc như Asher, Naptali, và Zebulum khi dân Israel đầu tiên đến vùng đất này (Go 9). Từ rất lâu nó thuộc quyền kiểm soát của dân ngoại (các quốc gia không phải Do thái).

Đức Giêsu mang ánh sáng và chân lý cứu độ tới cho thế gian

Ngôn sứ Isaia tiên báo rằng Tin mừng cứu độ sẽ đến với dân Do thái và dân ngoại trong vùng đất “bên ngoài Giodan, Galile của các dân tộc” (Is 9,1). Ðức Giêsu bắt đầu công bố Tin mừng tại đây để hoàn thành Lời Thiên Chúa. Các ngôn sứ Cựu ước nói về lời hứa của Thiên Chúa sẽ sai Đấng cứu độ đến, Đấng sẽ thiết lập vương quyền của Thiên Chúa. Giờ đây, thời giờ đó được thực hiện nơi Ðức Giêsu, Đấng đem ánh sang và chân lý Tin mừng cho thế giới.

“Tin mừng” đem lại bình an, hy vọng, sự thật, lời hứa, sự sống vĩnh cửu, và ơn cứu độ

Ðức Giêsu tiếp tục sứ điệp thống hối của Gioan và kêu gọi các môn đệ tin tưởng vào Tin mừng Người mang đến. Tin mừng Ðức Giêsu mang đến là gì? Đó là Tin mừng của bình an – Chúa đến để hòa giải và phục  hồi mối quan hệ với Thiên Chúa. Tin mừng của hy vọng – Chúa đến ở với chúng ta và ban cho chúng ta được ở với Người trong nước trời. Tin mừng của sự thật – Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi những kẻ dối trá và sự lừa dối của Satan và mở trí cho chúng ta hiểu được sự thật và mặc khải của lời Chúa (Ga 8,32). Tin mừng của lời hứa – Đức Giêsu hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa để ban thưởng kho báu nước trời cho những ai tìm kiếm Người. Tin mừng của vĩnh cửu – Đức Giêsu chiến thắng tội lỗi và sự chết cho chúng ta để nâng than xác thấp hèn của chúng ta lên như than xác vinh hiển của Người, sẽ không bao giờ chết nữa. Và Tin mừng cứu độ – Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi, mọi tội lỗi, và mọi chướng ngại có thể ngăn cản chúng ta không vào được vương quốc công chính, bình an, và niềm vui của Người.

 

Tin mừng là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa: sức mạnh biến đổi cuộc sống chúng ta và sự khôn ngoan của Thiên Chúa: sức mạnh để thay đổi và biến đổi đời sống của chúng ta và sự khôn ngoan để bày tỏ cho chúng ta biết làm thế nào để sống như những người con của Cha trên trời. Qua ơn sủng Chúa Thánh Thần, Ðức Chúa cho phép chúng ta đón nhận lời Người với đức tin và hành động với lòng trông cậy và vâng phục.

Tin mừng đòi hỏi sự đáp trả của đức tin và sự vâng phục trước ơn cứu độ của Thiên Chúa

Trong việc loan báo Tin mừng, Ðức Giêsu đưa ra hai đòi hỏi: thống hối và tin tưởng! Thống hối đòi hỏi một sự thay đổi của cuộc sống – xa tránh tội lỗi và sự bất tuân và hướng về Chúa với đức tin và lòng suy phục lời chân lý và sự công chính của Người (sống đúng theo sự thật của Thiên Chúa và sự tốt lành về luân lý). Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một tâm hồn thống hối, lòng ăn năn chê ghét tội lỗi và những hậu quả xấu xa của nó thật sự (thành quả của tội lỗi là sự chết – Rm 6,23), và lòng quyết tâm xa tránh những gì dẫn chúng ta tới tội lỗi. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn sủng để nhìn thấy tội lỗi của mình về những gì nó là – sự nổi loạn và chống đối tình yêu của Thiên Chúa. Ơn sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta quay lưng lại với tất cả những gì ngăn cản chúng ta với tình yêu của Người.

Niềm tin là một ơn ban nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Việc tin tưởng chỉ có thể nhờ ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng lay động tâm hồn và giúp nó quay về với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần mở mắt tâm trí và giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận và lớn lên trong sự hiểu biết chân lý. Ngang qua ân huệ của Chúa Thánh Thần chúng ta có thể hiểu biết Thiên Chúa cách cá vị và chân lý Người mặc khải cho chúng ta qua Con một yêu dấu của Người là Chúa Giêsu Kitô. Tin  Ðức Giêsu là Chúa và là Đấng cứu độ là tiếp nhận sự mặc khải của Thiên Chúa về Con của Người là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa và Đấng cứu độ giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, Satan, và sự chết. Thiên Chúa là Cha đã làm cho lễ tế hy sinh cao nhất của Con Người trên thập giá để đền tội thay cho chúng ta và đưa chúng ta trở về với chính Người.

Bạn có muốn lớn lên trong sự hiểu biết tình yêu và chân lý của Thiên Chúa không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần canh tân bạn với ân huệ đức tin, tình yêu của sự khôn ngoan, và tâm hồn của người môn đệ khao khát đi theo Chúa Giêsu và ý Người dành cho đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, những đường lối của Chúa là sự sống và là ánh sáng! Xin cho Lời Chúa thấm nhập vào lòng con và biến đổi tâm trí con để con có thể nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Xin giúp con chọn lựa những đường lối của Chúa và thực hiện những gì đẹp lòng Chúa.

He withdrew to Galilee… – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 3.1.2022
Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ

Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

Monday 3.1.2022 

He withdrew to Galilee… to live on Capernaum by the sea (Mt 4: 12, 13)

Meditation: Matthew 4, 12-17. 23-25

Jesus left his hometown of Nazareth for the larger city of Capernaum to begin his ministry. Why Capernaum? On the shores of the Sea of Galilee, it was well connected to the surrounding cities by land and water. Some of his first disciples lived there as well. And not least of all, it fulfilled Isaiah’s prophecy that in the “Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light” (Matthew 4:15-16).

These are all strategic factors, but one other factor puts everything else in context: Jesus went where there was need. Capernaum was a hub from which he could reach the most people.

Jesus healed and preached repentance in Capernaum, but he didn’t stop there. He went wherever people needed him, bringing the light of his presence “around all . . . Galilee” and beyond (Matthew 4:23).

Now Jesus is sending you out to be a light in the darkness around you. As he did so long ago, he is asking you to do: go where there is need. Make your home your “hub” as Jesus did, and move out from there. Let your light shine through your words and your actions, and you’ll be able to push back the darkness.

What kind of darkness? It might be simply that people haven’t heard the good news about Jesus. Or they might be suffering the darkness of loneliness or isolation. Or the darkness might come from difficult circumstances, like a job loss or sickness. God’s life in you is like a light that you can take wherever you go.

It’s not as complicated as you might think. Your faithfulness to your daily prayer time or Mass attendance can inspire the people that you live with. When you take the time to visit someone who is infirm or elderly, you can ease their loneliness. Even sending a note or email to a friend in tough circumstances can help lift their spirits. So start with the needs you see close to home. And like Jesus, work your way outward.

“Jesus, thank you that you bring your light wherever it’s needed. Help me to do the same.”

 

Thứ Hai ngày 3.1.2022
Ngài lánh qua miền Galilê… đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Galilê (Mt 4, 12. 13)

Suy niệm: Mt 4, 12-17. 23-25

Chúa Giêsu rời quê hương Nagiarét đến thành phố lớn là Ca-phác-na-um để bắt đầu sứ vụ của mình. Tại sao lại là Ca-phác-na-um? Trên bờ biển Galilê, nó được kết nối thuận lọi với các thành phố xung quanh bằng đường bộ và đường thủy. Một số môn đệ đầu tiên của Ngài cũng sống ở đó. Và hơn hết, nó đã ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ Isaia rằng nơi “miền đất Galilê của dân ngoại, những người ngồi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt 4, 15-16).

Đây là tất cả các yếu tố chiến lược, nhưng một yếu tố khác đặt mọi thứ nên khác trong bối cảnh: Chúa Giêsu đã đi đến một nơi có nhu cầu. Ca-phác-na-um là một trung tâm mà từ đó Ngài có thể tiếp cận với nhiều người nhất.

Chúa Giêsu đã chữa lành và rao giảng sự thống hối ở Ca-phác-na-um, nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài đến bất cứ nơi nào mọi người cần đến Ngài, mang ánh sáng về sự hiện diện của Ngài đến “tất cả mọi miền xung quanh… Galilê ”và xa hơn nữa (Mt 4, 23).

Giờ đây Chúa Giêsu đang gửi bạn đi để trở thành một ánh sáng trong bóng tối xung quanh bạn. Như Ngài đã làm cách đây rất lâu, Ngài đang yêu cầu bạn làm: đi đến nơi có nhu cầu. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành “trung tâm” như Chúa Giêsu đã làm, và đi ra từ đó. Hãy để ánh sáng của bạn chiếu qua lời nói và hành động của bạn, và bạn sẽ có thể đẩy lùi bóng tối.

Nhưng đó là loại bóng tối gì? Có thể đơn giản là mọi người chưa nghe Tin mừng về Chúa Giêsu. Hoặc họ có thể đang phải chịu đựng bóng tối của sự cô đơn hoặc cách ly. Hoặc bóng tối có thể đến từ những hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như mất việc làm hoặc ốm đau. Sự sống của Chúa trong bạn giống như một ánh sáng mà bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu.

Nó không phức tạp như bạn nghĩ. Sự trung thành của bạn đối với thời gian cầu nguyện hàng ngày hoặc tham dự Thánh lễ có thể truyền cảm hứng cho những người mà bạn đang chung sống. Khi bạn dành thời gian để thăm một người bệnh tật hoặc già yếu, bạn có thể xoa dịu nỗi cô đơn của họ. Ngay cả khi gửi một bức thư hoặc email cho một người bạn trong những hoàn cảnh khó khăn cũng có thể giúp nâng cao tinh thần của họ. Vì vậy, hãy bắt đầu với những nhu cầu mà bạn thấy gần nhà. Và giống như Chúa Giêsu, hãy thực hiện theo cách của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã mang ánh sáng của Chúa đến bất cứ nơi nào cần đến. Xin giúp con làm những điều tương tự.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây