Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh – Cầu nguyện cho Giáo hội Hiệp hành

Thứ năm - 14/04/2022 09:38

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh – Cầu nguyện cho Giáo hội Hiệp hành

 

 

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Khai mạc:

– Dấu Thánh giá.

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần.

LỜI DẪN NHẬP:

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang cùng với Giáo hội sống trong Tuần Thánh với chủ đề GIÁO HỘI HIỆP HÀNH, cùng nhau theo Chúa trên Đường Thánh Giá, trong đó có những đau khổ của anh chị em chúng ta. Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” (Cl 1,24).

Mỗi người chúng ta hiệp cùng Chúa trong những vất vả đời sống, những gánh nặng lo lắng kinh thế nuôi sống gia đình, những thánh giá tuổi già neo đơn, bệnh tật, những thương tích thể xác tâm hồn. Tất cả để giờ đây tham dự vào cuộc thương khó của Chúa.

Hát: Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Từ nguồn Thánh Tâm yêu thương Ngài, sông ơn thiêng dạt dào vô tận. Qua Người máu cứu độ chảy xuống nơi đây, ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giê-su.

Chặng thứ nhất: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

* Tin mừng theo thánh Gioan: Vị thượng tế hỏi: “Các ngài nghĩ sao?” Và tất cả đáp lại: “Nó đáng chết vì nó tự xưng là Con Thiên Chúa….”. Đám đông la to: “Hãy đóng đinh nó vào thập giá”. Vậy Philatô phó nộp Người cho họ đem đi đóng đinh.

* Suy ngắm: Những ngày theo Chúa trước đây khi hạnh phúc còn sốt sắng, khi gặp hoạn nạn đau thương, đôi khi ta còn trách Chúa, bỏ rơi Ngài chạy theo những tà thần khác để kiếm lợi lộc. Điều đó chẳng khác nào chúng ta lại một lần nữa kêu lên: “Đóng đinh vào thập giá”.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Chúng con nhận ra lỗi lầm của chúng con đã nhiều lần kết án Chúa chịu đóng đinh. Chúng con nguyện theo Chúa trong những hy sinh để đền bù lỗi lầm của chúng con.

(Xin quỳ gối):
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

Chặng thứ hai:  CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Tin mừng theo thánh Luca: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình hằng ngày và theo Thầy.” (Lc 9,23)

Suy ngắm: Chúa Giêsu vác thánh giá nghĩa là vâng phục thánh ý Chúa Cha, từ bỏ ý riêng chính mình. Chúng ta được mời gọi ra khỏi chính mình, cùng gánh vác những nỗi nhọc nhằn của nhau, chia sẻ với người đau khổ nghèo đói, chiến tranh loạn lạc, cuộc sống bất ổn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã vác thập giá để nêu gương cho nhân loại đang chịu đựng nhiều đau khổ, bất công. Xin giúp cho mỗi người dám can đảm đón nhận thập giá của đời mình, dám cùng nhau vác thập giá, cùng nhau “tìm hiểu tường tận các dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng Tin Mừng.” (GS,4).

Chúng con nguyện vác thập giá cùng với Chúa và với nhau, bởi chính Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian và chịu những đau khổ của chúng con. Amen.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát:  Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.

Chặng thứ ba: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT

Trích sách Ngôn Sứ Isaia:  “Sự thật, chính Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã gánh chịu những đau đớn của chúng ta.” (Is 53,4)

Suy ngắm: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất trong khung cảnh vừa đau đớn phần xác, vừa mang lấy gánh nặng không chỉ thập giá mà còn gánh nặng tội lỗi nhân loại. Tuy thế, Chúa vẫn gắng đứng dậy đi tiếp con đường thập gía vì yêu thương chúng ta, Người gánh lấy chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, những thất bại trong đời sống tông đồ hay đời sống đạo của chúng con, cho chúng con ý thức rằng chúng con cần đến Chúa và nhờ anh chị em để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, gia tăng thêm lòng tin, nhiệt thành hơn. 

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo Con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi
Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người.

Chặng thứ tư:  CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Tin mừng theo thánh Luca: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà, để những tâm tư của nhiều người được tỏ lộ.” (Lc 2,35)

Suy ngắm: Mẹ Maria luôn “xin vâng” trong cuộc đời Mẹ để thánh ý Chúa nên trọn. Khi an vui cũng như lúc đau khổ, Mẹ luôn suy đi nghĩ lại hành trình của Chúa. Mẹ gặp Chúa trên đường thánh giá, cùng với Con như lưỡi đòng đâm thâu lòng Mẹ.

Cầu nguyệnLạy Mẹ Maria, trên đường dương thế của chúng con không thiếu những đau thương bất chợt hay do hậu quả tội lỗi chúng con gây nên. Xin cho chúng con biết đón nhận với tinh thần hy sinh, hoán cải, để cùng với Chúa chúng con can đảm thay đổi đời sống, và tháp nhập vào thánh giá Chúa những đau thương của chúng con 

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Cùng Mẹ chúng con tôn kính gẫm suy, Chúa Con hy sinh chịu chết cho đời, ban nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người.

Chặng thứ năm: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC ÔNG SIMON GIÚP ĐỠ

Trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.” (Gal 6,2)

Suy ngắmHành trình của con người chúng ta không thể đi một mình. Giáo hội mời gọi chúng ta  bước đi cùng nhau, giúp nhau hoàn thiện ơn gọi nên thánh, trợ giúp nhau trên đường thiêng liêng trọn lành. Chúng ta được mời gọi trở nên như ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con vác đỡ nhau những thánh giá cuộc đời. Xin cho chúng con luôn ý thức cùng nhau và với Chúa để sứ vụ cuộc đời chúng con nên ý nghĩa hơn.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ năm: Ông Simon vác cây Thánh Giá

Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Mẹ Maria với Thánh Giuse giúp con như Simon đỡ cho Người đi đường thánh giá trong cuộc đời.

Chặng thứ sáu: BÀ VERONICA TRAO KHĂN CHO ÐỨC CHÚA GIÊSU LAU MẶT

Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25,37).

Suy niệm: Nguyên tuyền, khuôn mặt của Chúa Giêsu là một dung nhan khả ái và nhân hậu. Tuy nhiên, vì bụi đất, máu me và mệt nhọc do mất sức đã khiến khuôn mặt của Ngài có phần biến dạng!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa in sâu hình ảnh tuyệt mỹ của Chúa vào tâm hồn chúng con, để chúng con biết chia sẻ vẻ đẹp của lòng bao dung và tình yêu thương đến với anh chị em xung quanh. Xin cho những người khao khát kiếm tìm chân lý gặp được Chúa là nguồn cội của tình yêu và xin hình ảnh của Chúa luôn in đậm trong tâm hồn họ. Amen.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lau mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: ĐK. Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con nguyện cầu, con hết lòng ăn năn. Con sấp mình, con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

Chặng thứ bảy: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ HAI

Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

 Suy ngắm: Khó khăn bao giờ cũng khó tránh khỏi, hết làn này đến lần khác. Tội lỗi cũng thế, hết lần này tái phạm lần khác. Chúa ngã nhiều lần cũng vì chúng ta, Người đã mang lấy thương tích của chúng ta để chúng ta được chữa lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết bao lần vì tội chúng con đã xô ngã anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết hồi tâm làm hoà lại với anh chị em chúng con, để cùng nhau tiếp tục hành trình với nhau mà không làm tổn thương nhau.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ bảy: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

Chặng thứ tám:  CHÚA GIÊSU GẶP CÁC PHỤ NỮ Ở GIÊRUSALEM

Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc, thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23,28)

Suy ngắm: Cùng nhau bước đi, cùng chia sẻ những ngọt bùi, đắng cay. Chúng ta được mời gọi cùng nhau trên con đường thánh giá. Chúa đứng lại yên ủi dân thành Giêrusalem, Chúa cũng đang ở giữa chúng ta nâng đỡ và an ủi chúng ta khi sầu lo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim thịt mềm, biết vui với người vui, khóc với người khóc, an ủi kẻ âu lo, ân cần chăm sóc người đau bệnh. Để chúng con tiếp tục là đôi chân, cánh tay của Chúa.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Chặng thứ chín: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ BA

Trích sách Ngôn sứ Isaia: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt”. (Is 53,7)

Suy ngắm: Con đường càng đi xa, càng nhiều mỏi mệt, gánh nặng của tuổi đời, của những vất vả. Chúng con yếu đuối về tinh thần, ngã lên ngã xuống vì cám dỗ.

Cầu nguyện: Lạy chúa, chúng con luôn thấy mình yếu đuối và vấp ngã thảm thương trên đường. Xin ban sức mạnh cho chúng con, khi chúng con ngã chúng con biết đứng lên và quyết tâm hơn tránh xa dịp tội.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, Sức sống của ta, Phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát.

Chặng thứ mười: CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Tin mừng theo thánh Mátthêu: “Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: Vạn tuế Ðức Vua dân Do Thái!” (Mt 27,28–29)

Suy ngắm: Trần trụi giữa sự ác. Thời nay vẫn vậy, người ta ném đá nhau, kể tội nhau, lên án nhau, không còn gì phẩm giá con người. Sự xúc phạm không dừng ở nhóm nhỏ cá nhân, cả đám đông hùa nhau ném đá một người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sự sỉ nhục vào phẩm giá con người càng ngày càng tồi tệ. Xin Chúa giúp chúng con biết thực thi điều lành, sống những điều thiện. Biết nhẫn nại làm chứng cho Tin Mừng dù khi không thuận lợi, làm vinh danh Chúa.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

Chặng thứ mười một: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH

Tin mừng theo thánh Mátthêu: “Ðóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.” (Mt 27,35)

Suy ngắm: Vết đinh muôn đời mới vẫn đóng đinh Chúa vào Thập Giá là vì tội lỗi chúng ta. Chúa chịu như thế cho chúng ta nghiệm ra tội lỗi không chỉ gây thương tích cho Chúa mà còn là gây thương tích cho anh chị em chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức về tội lỗi làm biến dạng khuôn mặt Chúa và anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết nhổ chiếc đinh ra khỏi thánh giá Chúa và dùng những hy sinh để lấp đi những lỗ đinh lỗi phạm.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ mười một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

Chặng thứ mười hai:  CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Tin mừng theo thánh Gioan: “Ðức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Ðức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,28-30)

Suy ngắm: Khát khao các linh hồn là sự khát khao của Chúa trên thánh giá. Chúa giang tay chờ đợi chúng ta trở về. Chúa trao nộp Thần Khí để trao chúng ta cho Chúa Thánh Thần để Người đổi mới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa trao nhân loại chúng con cho Chúa Thánh Thần, để trong sự sống lại của Chúa, chúng con được đổi mới, được sống lại trong ân sủng của Chúa.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ mười hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

Chặng thứ mười ba: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC HẠ XÁC XUỐNG

Tin mừng theo thánh Gioan: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)

Suy ngắm: Hạ xác xuống khởi điểm cho việc tháo đanh Chúa khỏi những yếu hèn của chúng ta. Chúng ta được tháo gỡ những vướng mắc trên đường nên thánh. Hãy để cho Chúa đổi thay chúng ta.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, tháo gỡ đi những gánh nặng tội lỗi, chúng con mới sống thật sự tự do trong ơn làm con Chúa và với anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết từng ngày tháo đinh ra khỏi thánh giá Chúa, chúng con biết sống yêu thương hơn.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ mười ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

Chặng thứ mười bốn:  CHÚA GIÊSU ĐƯỢC CHÔN TÁNG TRONG MỘ

Tin mừng theo thánh Gioan: “Nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Ðức Giêsu ở đó.” (Ga 19,41-42).

Suy ngắm: Chúa nghỉ yên trong mộ. Đây là ngày thinh lặng để chúng con nhìn ra mình giữa Chúa và anh chị em. Thinh lặng để đau nỗi đau của anh chị em. Thinh lặng để thấm sâu hơn tình Chúa yêu thương chúng con.

Cầu nguyện(Theo ý Đức Giáo Hoàng)

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, chúng con mong muốn bước đi trên con đường hiệp hành trong tinh thần cầu nguyện mà Chúa đã thưa với Chúa Cha cho các môn đệ: “để tất cả nên một” (Ga 17,21). Chúng con được kêu gọi xây dựng tình hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ. Cuộc sống đó chính là hoa trái của việc cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả chúng con. Sau cùng, xin thúc đẩy chúng con dám mở ra cho tiếng nói của Chúa Thánh Thần để hăng say dấn bước lên đường. Amen.

(Xin quỳ gối)
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ mười bốn: Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiện ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KẾT THÚC

Lạy Chúa qua 14 chặng đàng thương khó, chúng con được Chúa dạy: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Xin cho chúng con trên mỗi chặng đường luôn biết nhìn lại và đánh giá đời sống của chúng con với Chúa và với anh chị em. Biết dùng sự thiện, điều tốt lành xây dựng hiệp thông. Biết sửa lại những lỗi lầm để không còn đóng đinh nhau vào thập giá đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen

Phép lành Đàng Thánh Giá:

Chủ sự (CS): Chúa ở cùng anh chị em
CĐ: Và ở cùng cha.
CS: Hãy chúc tụng danh Chúa
CĐ: Tự bây giờ và cho đến muôn đời
CS: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa
CĐ: Là Đấng tạo thành trời đất.

Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen!

Hát: Giêsu, Giêsu

Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo Con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi.
Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu Mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người

Đường lên núi dốc cao Cal-vê chiều nao Lê bước đi nghiêng ngả trên con đường gai.
Này sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau Lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời.
Giêsu Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu tình Chúa xiết bao diệu kỳ.
Giêsu Giêsu vì sao Ngài hy sinh chết Chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nao.

Kìa trông Chúa mắt môi như đang gọi ta Yêu trách ta sao nỡ vô tâm thờ ơ.
Vòng gai đinh sắt chưa đủ khơi lên lòng cảm thương sao Nào hãy mau quay về bên Chúa nhân từ
Giêsu Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết Ôi Giêsu Giêsu tình Chúa xiết bao diệu kỳ.
Giêsu Giêsu vì sao Ngài hy sinh chết Chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nao.

Giêsu Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết Ôi Giêsu Giêsu tình Chúa xiết bao diệu kỳ.
Giêsu Giêsu vì sao Ngài hy sinh chết Chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nao.
Mấy ai biết chăng vì Chúa quá yêu trần gian!

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây