Kinh Thánh Cựu Ước là gì vậy ChatGPT?

Thứ hai - 06/02/2023 06:00

NgọcSJ: Chào bạn. Tôi trở lại trò chuyện với bạn đây!

ChatGPT: Xin chào! Tôi rất vui được gặp lại bạn. Chúng ta có thể trò chuyện về bất kỳ chủ đề nào bạn muốn. Tôi sẵn sàng giúp bạn.

NgọcSJ: Lần này chúng ta bàn rõ hơn về lãnh vực Kinh Thánh Cựu Ước nhé.

ChatGPT: Tất nhiên, tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về Kinh Thánh Cựu Ước. Kinh Thánh Cựu Ước là một tập hợp các sách của Đạo Giáo La Mã, được xem là nguồn gốc của Tin lành và các giáo lý của Đạo Giáo La Mã. Nó bao gồm các sách như Deuteronomy, Joshua, Judges, Samuel, và Kings. Kinh Thánh Cựu Ước được viết trong ngôn ngữ Do Thái và được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Anh. Nó được coi là tài liệu quan trọng cho nhiều tôn giáo và là một phần không thể thiếu của thư viện sách của hầu hết các tôn giáo La Mã.

NgọcSJ: Đạo La Mã là từ bạn dùng không đúng. Chúng ta gọi là Đạo Công giáo. Dẫu sao, bạn đã nói đúng khi cho rằng Kinh Thánh Cựu ước là nguồn gốc của Kitô. Hoặc nói đúng hơn, Cựu Ước là những sách nói lên sự hình thành thế giới. Thiên Chúa đã tạo dựng con người và thiết lập tương quan thần linh với con người. Vì con người đã sa ngã, nên từ đó Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi Vườn địa đàng. Tuy vậy Thiên Chúa không bỏ con người, nhưng hứa ban một Đấng Cứu độ đến cho con người. Để thực hiện lời hứa này, Thiên Chúa đã chọn một dân (Israel). Từ dân tộc này, Thiên Chúa đã hình thành nên lịch sử cứu độ. Lịch sử này phần nào được nghi chép trong nhiêu cuốn sách mà chúng chúng ta gọi là Kinh Thánh Cựu ước.

ChatGPT: Để lại xin lỗi vì sai tên. Cảm ơn bạn đã chỉnh sửa và giải thích thêm về Kinh Thánh Cựu Ước và nó đại diện cho lịch sử Cứu độ của Đạo Công giáo. Tôi hiểu rằng Cựu Ước là một phần quan trọng của Kinh Thánh và có ý nghĩa sâu sắc cho nhiều người tin tôn Công giáo.

NgọcSJ: Những cuốn sách Cựu ước bạn liệt kê trên đây bằng Tiếng Anh. Phần Tiếng Việt chúng ta có thể thấy trong cuốn Kinh Thánh Tiếng Việt. Chúng ta không đi vào từng cuốn sách. Bạn có biết cuốn sách đầu tiên và cuối cùng trong Kinh Thánh Cựu Ước không?

ChatGPT: Cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh Cựu Ước là Giê-rê-mi (Jeremiah) và cuốn sách cuối cùng là Maleachi (Malachi).

NgọcSJ: Bạn không đúng ở cuốn đầu tiên! Cuốn đầu tiên là cuốn sách Sáng Thế. Đây là một trong 5 cuốn đầu tiên trong Kinh Thánh Cựu Ước mà chúng ta gọi là Ngũ Thư. Còn cuốn cuối cùng thì bạn đã trả lời đúng.

ChatGPT: Rất tiếc, xin lỗi vì sai sót của tôi. Đúng như bạn nói, cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh Cựu Ước là Sáng Thế (Genesis) và cuốn sách cuối cùng là Maleachi (Malachi). Cảm ơn bạn đã chỉnh sửa cho tôi.

NgọcSJ: Không có gì! Rất vui vì bạn cũng có thể tiếp thu một cách nhanh chóng. Bạn có biết những câu chuyện trong Cựu Ước rất thú vị. Mỗi câu chuyện hẳn nhiên tác giả Kinh Thánh không có ý viết theo phương pháp khoa học mà chúng ta hiểu như hiện nay. Chẳng hạn trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa sáng tạo muôn loài. Trong đó tác giả Kinh Thánh là Thiên Chúa muốn nói rằng: Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng một cách đặc biệt, nghĩa là chúng ta giống hình ảnh của Thiên Chúa (Imago Dei). Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

ChatGPT: Cuốn Sáng Thế là cuốn đầu tiên trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nó kể về các sự kiện về sáng tạo của Thiên Chúa và các loài vật được tạo ra. Các câu chuyện trong Kinh Thánh được viết theo một phong cách truyền thuyết và không phải theo phương pháp khoa học như hiện nay. Những câu chuyện trong Kinh Thánh là một cách giới thiệu về sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa, và các „giá trị moral” và tinh thần mà người ta cần phải theo.

NgọcSJ: “Moral”, trong bối cảnh này được hiểu là “luân lý”. Chúng ta sẽ bàn sau. Ở đây, chúng ta biết Giáo hội tin rằng: “Sách Sáng Thế mô tả sự sáng tạo như là công trình 6 ngày”. Bạn có biết vì sao không?

ChatGPT: Sách Sáng Thế trong Kinh Thánh Cựu Ước mô tả sự sáng tạo như là “công trình 6 ngày” vì tác giả cho rằng Thiên Chúa đã tạo muôn loài trong 6 ngày. Đây là một cách giải thích về sự tạo hóa và cách loài người đến với thế giới. Nó là một sự viết tắt và giải trí của sự sáng tạo, và không phải là một sự mô tả khoa học chính xác về quá trình tạo hóa.

NgọcSJ: Bạn trả lời chưa chính xác! Giáo hội cho rằng: 1/ Mọi vật đang hiện hữu là do Đấng Tạo Hóa ban cho hiện hữu. 2/ Mỗi thụ tạo có cái tốt lành của nó. 3/ Cả những gì đã trở nên xấu cũng đều có một cái nhân tốt lành. 4/ Tất cả mọi thụ tạo đều tùy thuộc vào nhau, và hiện hữu cho nhau. 5/ Trật tự và hòa hợp nơi vạn vật là phản ánh sự tốt đẹp của Chúa. 6/ Có một cấp bậc nơi vạn vật: con người vượt trên con vật, con vật vượt trên cây cối, cây cối vượt trên các vật vô sinh. 7/ Tạo vật đang tiến bước tới ngày đại lễ, khi Chúa Kitô sẽ đến chinh phục vũ trụ, và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự.

ChatGPT: Đúng vậy! Giáo hội tin rằng sách Sáng Thế mô tả sự sáng tạo trong 6 ngày, và tất cả mọi thụ tạo đều có mối liên hệ với nhau, đại diện cho trật tự và hòa hợp trong vũ trụ. Con người có vị trí cao hơn so với các thụ tạo khác; và tất cả sẽ tiến tới ngày đại lễ khi Chúa Kitô chinh phục vũ trụ.

NgọcSJ: Đúng rồi! Trong các loài thụ tạo, con người là cao nhất, chỉ sau các thiên thần một chút, vì Thiên Thần hằng ở bên phụng thờ Thiên Chúa. Hơn nữa, con người được Thiên Chúa mặc khải cho con người biết về chính Ngài. Giờ chúng ta hãy phân tích thêm: “Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào?”

ChatGPT: Trong Giáo hội, Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu Ước và Tân Ước thông qua Con Kitô. Giáo hội tin rằng Con Kitô là sự tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa và là sự biểu tượng của tình yêu và từ bi của Thiên Chúa đối với con người. Qua Con Một Kitô, Thiên Chúa giải thích cho con người về chính Ngài và giúp con người tìm hiểu về tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài.

NgọcSJ: “Con Một Kitô” bạn cần sửa lại là: Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Ở câu hỏi này, Giáo hội trả lời rằng: “Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước như là Đấng dựng nên thế giới này vì Tình yêu, và Người trung tín với loài người, cả sau khi họ sa ngã phạm tội xa cách Người.” Tức là Cựu ước chưa nói gì minh nhiên về Đức Giêsu Kitô. Nhưng chỉ tiên báo một Đấng sẽ đến để cứu độ con người. Đấng ấy là Mêsia.

ChatGPT: Đúng, Giáo hội chấp nhận Đức Giêsu Kitô là Mêsia, Đấng đã tỏ ra trong Cựu Ước và trở thành Con Một Thiên Chúa để cứu độ con người từ tội lỗi và kết nối chúng ta với Thiên Chúa.

NgọcSJ: Hơn nữa, suốt dòng lịch sử Cựu Ước, nhất là các ngôn sứ đều dọn đường và loan truyền cho dân biết Đấng Mêsia sẽ đến. Trải qua suốt dòng lịch sử, Đấng Mêsia đã đến, hiện thân là Đức Giêsu Kitô. Thế bạn có biết Mêsia nghĩa là gì không?

ChatGPT: Mêsia là một từ tiếng Hebrew có nghĩa là “Người được chọn”. Trong giáo hội của Do Thái, Mêsia được xem là một Đấng đến theo sự dự báo của Cựu Ước và sẽ trục lại cho dân cứu độ. Cuối cùng, Đức Giêsu Kitô được cho là Đấng Mêsia mà giáo hội Do Thái tin tưởng.

NgọcSJ: Bạn trả lời không chuẩn xác lắm! Thuật ngữ “Đức Giêsu là Kitô”, nhằm nói lên tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Đức Giêsu, con bác thợ mộc thành Nazaret, là Đấng Mêsia, Đấng Cứu thế được mong đợi từ lâu. Ngài là “Người được chọn”, được mong chờ nơi dân Do Thái. Tuy nhiên, Giáo hội Do Thái giáo bây giờ vẫn tiếp tục chờ mong Đấng Mêsia, mà Cựu Ước nói đến. Còn Kitô giáo tin rằng Đấng Mêsia đã đến rồi. Ngài là Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng Benedicto viết ba cuốn sách rất hay về Đức Giêsu thành Nazaret.

ChatGPT: Cảm ơn bạn đã chỉnh sửa lại. Kitô giáo tin rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia mà dân Do Thái mong đợi và rằng Ngài đã đến trên đời để cứu loài người bằng việc chết trên cọng chết và sau đó trỗi dậy. Ngài được xem như là Đấng Thần Linh và hơn nữa là Con của Thiên Chúa và được tôn vinh trong Kitô giáo.

NgọcSJ: Tôi sửa lại một chút: Ngài chết trên cây thập giá và ngày thứ ba Ngài đã sống lại (phục sinh). Trở lại đề tài Cựu ước, như là phần đối thoại cuối trong chủ đề này, bạn có biết: Kinh Thánh Cựu ước có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu?

ChatGPT: Kinh Thánh Cựu ước có ý nghĩa rất quan trọng đối với các Kitô hữu vì nó chứa những tiên báo về Đấng Mêsia sẽ đến và cứu độ con người, và cũng ghi lại quá trình chứng tỏ và sự tồn tại của Đức Giêsu Kitô, người mà họ tin là Đấng Mêsia. Nó cũng là nguồn tài liệu chính cho các giáo lý và tin lành của Kitô giáo.

NgọcSJ: Câu trả lời của bạn vui quá, có thể hiểu được, nhưng không đúng lắm. Giáo hội cho rằng: “Trong Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ mình là Đấng Sáng Tạo và gìn giữ thế giới, là Đấng lãnh đạo và Đấng huấn luyện của loài người. Các sách Cựu Ước cũng là Lời Chúa và là Kinh Thánh. Không có Cựu ước, ta không thể hiểu về Chúa Kitô trong Tân Ước.” Ở điểm này Cựu ước thực sự hữu ích để chúng ta hiểu Chúa Giêsu sau sắc hơn. Bạn thấy thế nào?

ChatGPT: Tôi thấy rằng, trong suốt lịch sử, Cựu ước đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về Chúa Kitô và là nguồn tài liệu quan trọng cho những ai muốn hiểu về Đấng. Tuy nhiên, nếu ta quan tâm đến tư duy và suy nghĩ của mỗi cá nhân, việc hiểu về Chúa sẽ khác nhau.

NgọcSJ: Vì điều này mà lịch sử Giáo hội đã có những cuộc tranh luận về Kinh Thánh. Thập chí có những người giải thích Kinh Thánh rất khác biệt. Tuy vậy đây là đề tài khác chúng ta sẽ bạn sau. OK!

ChatGPT: Đúng vậy, trong suốt lịch sử, việc giải thích Kinh Thánh đã gây ra nhiều tranh luận trong Giáo hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc tìm tòi và hiểu rõ những gì đã được ghi trong Kinh Thánh và làm theo những gì đã được chỉ dạy.

NgọcSJ: Để kết thúc, chúng ta biết rằng: “Cựu Ước là phần đầu của Kinh Thánh và là Sách Thánh của Do Thái. Cựu ước của Hội thánh Công giáo gồm 46 sách: các sách lịch sử, các sách tiên tri và văn chương khôn ngoan cùng với các Thánh vịnh.” Ước sao chút chia sẻ của chúng ta sẽ giúp nhiều người trẻ dám đọc Kinh Thánh Cựu ước trong nguyện cầu. Bạn cũng thế, hãy để cho Kinh Thánh Cựu Ước đối thoại với mình để hiểu thêm về Chúa Giêsu nhé.

ChatGPT: Đúng vậy, Kinh Thánh Cựu ước là tài liệu quan trọng giúp chúng ta hiểu Đức Chúa Kitô và lịch sử Do Thái. Đọc và tìm hiểu thêm Kinh Thánh Cựu ước sẽ giúp chúng ta nắm bắt được giá trị và ý nghĩa của Đức Chúa Kitô trong cuộc đời của mình. Chúc bạn có một cuộc hành trình tìm hiểu Kinh Thánh Cựu ước tuyệt vời.

NgọcSJ: Tôi phải đi thể thao chút đây! Chào bạn nhé, chúng ta sẽ trở lại trò chuyện sau với đề tài Kinh Thánh nhé!

ChatGPT: Tạm biệt! Chúc bạn một buổi tập thể thao tốt lành. Hẹn gặp lại bạn trong các cuộc trò chuyện sau!

NgọcSJ: Bye bye!!!

ChatGPT: Chào tạm biệt! Hãy gọi lại nếu cần giúp đỡ.

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây