Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh.

Chủ nhật - 11/04/2021 07:56

Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh.

"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".

 

Lời Chúa: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?"

Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".

 

SUY NIỆM 1: Được sinh ra từ trên

Mùa Phục sinh là thời gian những người dự tòng lãnh bí tích Thanh Tẩy.

Tuy họ là những người đã lớn khôn trưởng thành,

nhưng bí tích Thanh Tẩy đưa họ vào một cuộc sống mới,

cuộc sống như trẻ thơ được sinh lại nhờ Thánh Thần.

Để bước vào cuộc đời này, cần có một người cha sinh ra mình.

Để vào Nước Thiên Chúa, con người cần được Cha trên trời sinh ra.

Con người có sự sống đời này khi Chúa còn ban hơi thở tự nhiên.

Con người có sự sống vĩnh cửu khi được Chúa ban Thần Khí.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự sinh ra bởi Thần khí, sinh ra từ trên.

Trong đêm tối, ông Nicôđêmô, một vị chức sắc của Thượng Hội Đồng,

đến gặp Đức Giêsu, người mà ông kính trọng gọi là Rabbi.

Ông tin Thầy Giêsu đến từ Thiên Chúa,

và vì Thầy có Thiên Chúa ở cùng nên Thầy mới làm được nhiều dấu lạ.

Có vẻ ông định hỏi Thầy về việc làm sao vào được Nước Thiên Chúa.

Đức Giêsu cho biết phải được sinh ra từ trên (anôthen).

Trong tiếng Hy-lạp, anôthen còn có nghĩa là lại, lần nữa.

Có lẽ vì thế mà Nicôđêmô tưởng là Đức Giêsu nói đến việc sinh lại.

Chính vì thế ông nêu lên thắc mắc:

“Một người đã già rồi, làm sao người ấy có thể được sinh lại lần nữa.”

Dĩ nhiên chúng ta không cần phải vào lòng mẹ lần thứ hai.

Nhưng kitô hữu thực sự phải là người đã được sinh ra bởi Thần Khí.

Tương tự như gió ở chung quanh ta.

Chúng ta chỉ có thể thấy những hậu quả của gió, nhưng không thấy được gió.

Người được sinh bởi Thần Khí cũng vậy.

Chúng ta cũng không rõ cách thức Thần Khí hoạt động nơi người ấy,

nhưng chúng ta nhìn thấy sự biến đổi sâu xa nơi cuộc đời mỗi người.

Mùa Phục sinh là thời gian của sự sống.

Chúng ta đã được sinh lại từ khi lãnh nhận Phép Rửa.

Hãy để cho sự  sống đó được làm mới lại và được lớn lên từng ngày.

Hãy để Thần Khí của Đấng Phục sinh nâng chúng ta lên cao,

để chúng ta thực sự là những người được sinh ra từ trên.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu phục sinh

xin ban cho con sự sống của Chúa,

sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa,

bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa,

niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa,

hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,

Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

 

SUY NIỆM 2: BỞI NƯỚC VÀ THẦN KHÍ

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chịu phép rửa tội là cùng chết với Chúa Giêsu cho tội lỗi và con người cũ. Để được cùng sống lại với Người trong con người mới. Con người mới không còn sống theo xác thịt. Nhưng theo Thần Khí. Điều đó Chúa đã nói với Ni-cô-đê-mô nhưng ông không hiểu. Dù thông thái, nhưng chỉ là người hạ giới. Nên ông nghĩ sinh lại là phải trở vào lòng mẹ. Nhưng Chúa Giê-su nói về thượng giới. Sinh lại bởi ơn trên. Bởi nước và Thần Khí. Trước khi Chúa phục sinh, các Tông đồ cũng không hiểu. Nhưng sau ngày Chúa Phục Sinh, các ngài đã hiểu.

Các ngài đã sinh lại trong nước và Thần Khí. Đã được cưu mang qua những đau khổ. Từ những đau khổ do cuộc khổ nạn của Thầy Chí Thánh cho đến những đau khổ vì Thầy Chí Thánh. Từ những đau khổ do tính xác thịt yếu đuối cho đến những đau khổ sẵn sàng đón nhận vì tình yêu. Đó là một cuộc mang nặng đẻ đau.

Các ngài đã trở nên con người mới. Chúa Thánh Thần đến làm chấn động trái đất. Chuyển động lớn lao vì các Tông đồ chết đi cho con người cũ để sống cho con người mới. Từ bỏ con người xác thịt trần gian để sống theo Thần Khí với con người của thượng giới.

Trí óc mở ra nên các ngài am hiểu lời Kinh Thánh. Thấy tất cả Kinh Thánh đều ứng nghiệm vào Chúa Giê-su. Lời Thánh vịnh đã ứng nghiệm khi Phi-la-tô, Hê-rô-đê và các Thượng tế toa rập nhau kết án Chúa Giêsu. Họ tưởng họ đắc thắng. Không ngờ họ chỉ thi hành chương trình Thiên Chúa đã hoạch định từ trước.

Con người đổi mới nên các ngài chẳng còn sống cho xác thịt, cho chính mình. Chỉ sống cho Chúa Giê-su Ki-tô và vì Người mà thôi. Vì thế sẵn sàng và vui mừng chịu đau khổ vì Chúa.

Theo tác động của Thần Khí, các ngài mạnh dạn ra đi rao giảng Lời Chúa. Dù gặp biết bao gian nan khốn khó. Nhưng các ngài sẵn sàng chịu những thiệt thòi ở hạ giới. Vì các ngài đã thuộc thượng giới. Chỉ tìm vinh quang và hạnh phúc nơi thượng giới mà thôi.

Phần tôi, đã được chịu phép rửa, sinh lại bởi nước và Thần Khí. Tôi cũng phải noi gương các ngài. Không còn sống theo xác thịt với những toan tính trần tục. Hãy sống theo Thần Khí với nhãn quan thượng giới. này để được lại tất cả ở đời sau.

 

SUY NIỆM 3: Cửa ngõ vào Nước Thiên Chúa

Trong đoạn Phúc Âm hôm nay chúng ta hãy chú ý đến tinh thần và dung mạo của ông Nicôđêmô, một người thuộc nhóm Pharisiêu, tức biệt phái và là thủ lãnh của dân Israel. Hai chi tiết này cho chúng ta biết là dung mạo nhân bản và thiêng liêng của ông.

Nicôđêmô là một nhà trí thức thông biết Kinh Thánh Cựu Ước và đã thành danh, có địa vị trong dân Israel, có những đặc quyền và đặc ân trong xã hội và có những bổn phận phải chu toàn cũng như những lợi danh cần duy trì. Ðể duy trì danh thế này, ông Nicôđêmô không dám công khai đến với Chúa mà chỉ muốn đến với Chúa ban đêm để người ta đừng trông thấy, để khỏi bị phiền phức và để khỏi bị mất uy tín xã hội mà ông đang vui hưởng.

Nhìn từ bên ngoài và trên bình diện tự nhiên nhân bản, thì có thể nói một người như ông Nicôđêmô đã được thỏa mãn trọn đủ, công thành danh toại rồi, không còn phải nghĩ thêm gì nữa. Tuy nhiên, nếu xét thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thấy được một khao khát sâu xa nơi tâm hồn của ông Nicôđêmô, khao khát về ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống, khao khát một cuộc mạc khải trọn vẹn hơn về Thiên Chúa. Ông đã nghe biết giáo lý có uy tín của Chúa Giêsu nên đã dám gọi Chúa là một vị tôn sư và đã quan sát đúng việc lạ Chúa thực hiện và lý luận một cách tự nhiên là có Thiên Chúa hiện diện nơi con người mang danh Giêsu đây. Ông đã mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời công nhận chân thành: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả thật, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy". Với thái độ sống như vậy, ông Nicôđêmô không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. Nhưng điều mà cái nhìn phàm trần cho là lợi điểm của ông Nicôđêmô, tức sự hiểu biết của trí khôn, lại trở thành một cản trở, vì nếu muốn hiểu mọi sự nên ông Nicôđêmô chưa được chuẩn bị để đón nhận mầu nhiệm. Ông đã thắc mắc về ý nghĩa của việc sinh ra lại "Làm sao một người lớn tuổi mà có thể chui vào bụng mẹ để được sinh ra lại?"

Chúa Giêsu phải chuẩn bị thêm cho ông Nicôđêmô và long trọng xác nhận với ông rằng để theo Chúa, con người không thể ỷ lại vào sự hiểu biết hay vào lý lẽ khôn ngoan của con người. Cần phải được biến đổi bởi nước và Thánh Thần. Cần phải khiêm tốn lãnh nhận ân sủng Chúa ban và vâng phục sự soi sáng của Chúa Thánh Thần: "Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần." Bí tích rửa tội và ơn Chúa Thánh Thần là cửa ngõ mở vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vô cùng vì đã ban ơn Thánh Thần xuống để sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi và làm cho chúng con được sinh ra lại trong Chúa Kitô Phục Sinh. Xin Cha thương cho Chúa Thánh Thần hoàn tất trong mỗi người chúng con điều mà ân sủng bí tích Rửa Tội đã bắt đầu. Xin cho chúng con có thái độ khiêm tốn để lãnh nhận những sự thật do Chúa mạc khải và can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 4: Gió muốn thổi đâu thì thổi

Đức Giêsu đáp:

“Thật, tôi bảo thật ông:

không có ai có thể vào Nước Thiên Chúa,

nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.

Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt;

Còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần khí. (Ga. 3, 5-6)

Để đào sâu mầu nhiệm phục sinh, cần đọc lại Tin mừng theo thánh Gio-an. Đức Giêsu dầu gắn bó với những thực tại dưới đất, Người không ngừng hướng dẫn chúng ta vượt các thực tại đó để đi tới đức tin cho ta đạt tới vinh quang Thiên Chúa. Trong ba ngày này, chúng ta đọc lại cuộc đàm thoại của Đức Giêsu với ông Ni-cô-đem. Cần thiết chúng ta phải biết “tái sinh” mới tham dự được vào đời sống của Đức Kitô phục sinh vừa là nguồn sống vừa là cùng đích của ta. Chỉ xác tín niềm tin như ông Ni-cô-đem chưa đủ: “Quả thật, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”. Cần phải có biến cố phục sinh để làm cho chúng ta đi sâu vào đời sống mới.

Đời sống mới ở đây cũng như nhiều nơi khác trong Tin mừng thánh Gio-an là sinh lại, sinh bởi ơn trên, không do đàn bà, nhưng do ơn Thánh Thần. Ngài là sự sống và là Đấng ban sự sống. Con người xác thịt được trở nên phần tử của nước Thiên Chúa, thành một người mới. Phép Rửa tội sinh ra ta trong Thánh Thần, đó là cách cho ta tham dự vào sự sống lại của Đức Giêsu. Thánh Thần làm cho ta nên con Thiên Chúa, cho ta sống trong con Thiên Chúa, hành động của Ngài khôn lường. Ngài là Thần Khí cao cả hơn lý trí con người, là gió, là hơi thở của Chúa Cha.

Không có sức bật nếu không ở trong Ngài. Chính nhờ Thánh Thần biến đổi dần dần đời sống chúng ta nên mạnh mẽ và gắn bó với Đức Kitô. Trong Ngài ta được thấy nước Thiên Chúa. Nhờ Ngài ta gọi Đức Giêsu là Chúa. Không có thể làm gì mà không Thánh Thần (1Cor. 12, 3). Đức tin không phải là tột đỉnh của suy luận, cũng không phải thần hứng chóng qua, nhưng là sự tìm tòi, phấn đấu chân thành lâu dài mà một người phải chấp nhận luôn luôn khởi sự lại tất cả. Ba Tin mừng nhất lãm đều nói: “Phải trở nên như con trẻ, nhỏ bé, nghèo hèn để đón nhận ơn cứu độ nước trời. Tin mừng Gio-an nói đến tái sinh, để nhờ sức mạnh của Thánh Thần làm cho nên “một tạo vật mới” như thánh Phao-lô nói trong thư Ga-la-ta (6, 15).

LP

 

SUY NIỆM 5: ĐỨC TIN SẼ GIÚP TA NHẬN RA PHÉP LẠ (Ga 3,1-8)

Ngày nay, chúng ta vẫn thường nghe, hay chứng kiến đây đó những phép lạ nhờ sự can thiệp của đấng này hay đấng nọ... Tuy nhiên, phép lạ có cần thiết cho đức tin của chúng ta hay không? Có phải do phép lạ mà chúng ta mới có đức tin hay nhờ đức tin mà chúng ta nhận ra phép lạ? Đây là điều chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài Tin Mừng hôm nay.

Thánh sử Gioan trình thuật câu chuyện giữa Đức Giêsu và Nicôđêmô. Sau khi Nicôđêmô chân nhận uy quyền của Đức Giêsu và tuyên xưng Ngài là Đấng bởi Thiên Chúa, ngay lập tức, Đức Giêsu đã dẫn ông từ những cảm nghiệm bên ngoài qua các dấu lạ đến việc đưa ông vào trọng tâm, nội dung và hệ quả của niềm tin.

Vì thế, điều cần đối với Nicôđêmô ở đây không phải là dừng lại ở những dấu lạ hay đưa ra một vài lời nhận định về Đức Giêsu, bởi những thứ đó chẳng đi đến đâu nếu không dẫn ông đến mầu nhiệm Nước Trời qua việc tái sinh bởi Nước và Thánh Thần. Tái sinh để trở về với một cuộc sống mới, lối suy nghĩ và hành xử mới. Nhất là cần có một tâm hồn thánh thiện, đơ sơ của trẻ thơ.

Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi Nicôđêmô một điều kiện lớn lao như vậy? Thưa, bởi vì ông vốn là một Pharisêu, vì thế, cần phải đi đến hành động cách chân thực, chứ không chỉ có niềm tin khơi khơi trên giấy tờ, sách vở như các đồng môn của ông!

Như vậy, điều cần đối với Nicôđêmô lúc này là: nhạy bén để nhận ra Chúa và thi hành những điều Ngài truyền dạy chứ không phải chỉ là người đứng bên ngoài để nhận định về những phép lạ cũng như những lời dạy của Ngài. Đồng thời, cần khám phá ra ý nghĩa sâu xa nơi các phép lạ và thay đổi đời sống, chứ không dừng lại ở những chuyện phi thường trước mắt.

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta cốt lõi về Bí tích Thánh Tẩy. Thật vậy, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được trở nên tạo vật mới nhờ mặc lấy Đức Kitô và thuộc về Ngài. Đây là điều hãnh diện cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, điều làm nên hạnh phúc lại không phụ thuộc hoàn toàn dựa trên dấu chỉ bề ngoài cho bằng một cuộc sống đạo thực sự được thúc đẩy từ bên trong nơi lòng mến.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con ơn can đảm để dám sống theo tinh thần của Chúa, và xin cho chúng con được ơn biến đổi từng ngày để xứng đáng là con Chúa và trở nên anh chị em với nhau. Amen.

Ngọc Biển SSP

 

SUY NIỆM 6: Kitô hữu phải được Thần Khí sinh ra

(Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

Câu chuyện

Một hướng dẫn viên đi trong sa mạc Ả Rập được ca tụng là không bao giờ lạc đường. Anh luôn ôm theo một con chim bồ câu khôn lanh, dưới chân buộc sợi dây nhỏ.

Mỗi khi nghi ngờ hướng đi, anh thả chim ra và nó sẽ mau mắn chỉ đường cho anh. Nên anh được mệnh danh là “người chim”. Thánh Linh cũng là một bồ câu thần thiêng chỉ đường cho ta nếu ta bước theo Ngài.

Suy niệm

Tin Mừng xoay quanh cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô thuộc phái Pharisiêu, người có thế giá. Ông đến gặp Chúa Giêsu vào thời khắc lạ thường: “Người đến gặp Đức Giêsu ban đêm” (Ga 3,2; 7,50; 19,39), vì sợ các lãnh đạo khác dân biết, vì thế Gioan gọi ông trong Tin Mừng thứ tư là “môn đệ trong bóng tối” (Ga 19,39) của Chúa Giêsu.

Nicôđêmô mở đầu cuộc đối thoại bằng cách chào Đức Giêsu là vị thầy đến từ Thiên Chúa: “Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến” (Ga 3,2) như thế ông đã tin vào Chúa Giêsu và công nhận: “Chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”.

Với tấm lòng hướng thiện luôn tìm chân lý, Nicôđêmô để mình được Thần Khí Chúa dẫn dắt, như Chúa Giêsu mạc khải cho ông biết: Thần Khí Chúa hoạt động tự do nơi mỗi người như là làn gió muốn thổi đâu thì thổi (x. Ga 3,8), sau này thánh Phaolô quả quyết: “Ở đâu có Thần Khí của Chúa thì ở đó có tự do” (2Cr 3,17). Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho ông biết ông còn cần có một điều: “Sinh lại bởi nước và Thần Khí”. Chính Thần Khí sẽ đến với chúng ta và biến cải đời sống chúng ta theo ân sủng của Ngài.

Mỗi Kitô hữu đều đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần qua bí tích Rửa tội. Trong bí tích thánh này, ân sủng Chúa Thánh Thần làm cho đức tin và đời sống đạo đức của chúng ta lớn lên và trưởng thành, sinh hoa kết trái được thể hiện qua đức công bình, bác ái và niềm vui.

Ý lực sống: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8).

 

SUY NIỆM 7: Ông Niccôđêmô gặp Đức Giêsu

(Lm Giuse Đinh Lập Liễm)

1. Trong những người tin Đức Giêsu, một thành viên của Hội đồng cộng tọa, thuộc nhóm biệt phái, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa. Nhưng vì e ngại, không dám tỏ lòng tin công khai, ông đã tìm gặp Đức Giêsu lúc đêm khuya.

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô về ơn tái sinh.

2. Nicôđêmô là “một đầu mục của người Do thái”, nghĩa là về mặt xã hội ông là bậc cao niên đáng kính, về mặt tôn giáo ông là người có học thức và đạo đức. Dù vậy, ông vẫn tìm đến Đức Giêsu để học hỏi thêm.

Nhưng dầu sao ông vẫn còn vướng mắc thành kiến của người biệt phái và luật sĩ thời đó. Với sự hiểu biết Kinh Thánh, Nicôđêmô tưởng đã có thể sử dụng mớ kiến thức ấy để tìm hiểu về con người Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu đã đặt ông trước một thách đố mà ông không bao giờ ngờ trước. Ngài bảo ông phải tái sinh thì mới thực sự thấy và hiểu biết về con người của Ngài, ông phải tái sinh thì mới thực sự hiểu được Kinh Thánh, ông phải tái sinh  thì mới có thể trở thành con người mới với cái nhìn mới và sự cảm nhận mới.

3. Tư  tưởng tái sinh làm cho ông thắc mắc: không lẽ phải chui vào bụng mẹ để sinh lại sao? Nhưng Đức Giêsu đã giải thích cho ông hiểu từ ngữ tái sinh đó. Tái sinh mà Chúa muốn nói là cởi bỏ con người cũ, là trở thành như trẻ thơ, là hoàn toàn chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa, là khước từ ý muốn tự cứu lấy mình bằng những cố gắng, những lý lẽ và phương tiện riêng của mình. Qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu loan báo phép rửa mà Ngài sẽ thiết lập và ký thác cho Giáo hội. Nhờ phép rửa ấy, các Kitô hữu đã thực sự được tái sinh, họ sống bằng sự sống thần linh của Chúa, họ nhìn bằng cái nhìn của Chúa, họ mặc lấy chính những suy nghĩ của Chúa và yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa.

4. Ông Nicôđêmô là con người rất có thiện chí. Đức Giêu khen là ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. Nhưng dầu sao Ngài con phải chuẩn bị thêm cho ông và long trọng xác nhận với ông rằng để theo Chúa, con người không thể ỷ lại vào sự hiểu biết hay vào lý lẽ khôn ngoan của con người. Cần phải được biến đổi bởi nước và Thánh Thần. Cần phải khiêm tốn lãnh nhận ân sủng Chúa ban và vâng phục sự soi sáng của Chúa Thánh Thần: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần”. Bí tích rửa tội và ơn Chúa Thánh Thần là cửa ngõ mở vào Nước Thiên Chúa.

5. Một nhà đại thần bí Ấn độ nói về chính mình: “Tôi là một nhà cách mạng khi còn trẻ, và tất cả những gì tôi cầu nguyện với Chúa là: “Lạy Chúa, xin cho con quyền lực để cải tạo thế giới”.

Khi đến tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng nửa cuộc đời qua đi mà không một tâm hồn nào được thay đổi. Tôi đổi lại lời cầu: “Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để hoán cải tất cả  những người tiếp xúc với con”.

Bây giờ tôi đã già và gần kết thúc cuộc đời, tôi cảm thấy mình ngu dại biết bao. Lời cầu nguyện của tôi bây giờ là: “Lạy Chúa, xin cho con thiện chí  để hoán cải chính con”. Nếu tôi xin điều này ngay từ đầu, tôi đã không lãng phí cuộc đời” (Góp nhặt).

6. Như vậy, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu dạy chúng ta ý thức lại ơn tái sinh của chúng ta qua phép rửa trong nước và Thánh Thần, và nhờ đó, chúng ta cần đổi mới, phải từ bỏ con người cũ là mê theo xác thịt, mà mặc lấy con người mới là bước đi trong Thần Khí sự thật.

Trong mùa Phục sinh, Giáo hội đặc biệt mời gọi chúng ta ôn lại những cam kết trong phép rửa tội. Người Kitô hữu chúng ta phải không ngừng cởi bỏ con người cũ của tội lỗi, để lớn lên trong ân sủng, cho đến khi đạt được tầm mức viên mãn của nhân cách là chính Đức Giêsu.

7. Truyện: Thưa, chính Chúa đấy ạ.

Cha John Diamond có kể lại câu chuyện này: Hôm đó có một linh hồn vì chán ngấy cuộc sống ở thế gian cho nên linh hồn lên trước cửa Thiên đàng. Tới nơi linh hồn gõ cửa. Ở trong có tiếng vọng ra: “Ai đó”? Linh hồn trả lời: “Con đấy ạ”. Cửa vẫn đóng.

Sau đó linh hồn lại trở về với đời sống trần thế tìm thầy học đạo. Sau một thời gian thấy mình đã tiến bộ, linh hồn lại lên gõ cửa Thiên đàng một lần nữa. Lại một tiếng hỏi từ trong như lần trước và linh hồn trả lời một cách quả quyết hơn: “Dạ, chính con đây”. Cửa vẫn đóng.

Linh hồn lại phải trở về trần thế... mở sách Tin Mừng để xem Chúa muốn gì. Quả thực khi mở Tin Mừng ra linh hồn mới thấy con đường của mình phải đi là con đường nào. Đó là con đường tự hủy. Chúa nói thật rõ về con đường phải làm chết cái tôi ích kỷ, hay khoe khoang phô trương, tự mãn, ghen ghét. Phải làm chết đi cái tôi đầy hận thù, nhiều kiêu ngạo và đầy dẫy những ham muốn bất chính để cho con người của mình được giống Thiên Chúa hơn.

Sau một thời gian thấy mình quả thực đã không còn  là mình nữa thì linh hồn lại lên trời... lại gõ cửa... lại có tiếng từ bên trong hỏi vọng ra: “Ai đó”. Vừa nghe xong câu hỏi linh hồn đáp ngay: “Dạ, thưa chính Chúa đấy ạ”.

Vừa trả lời xong thì linh hồn thấy cửa Thiên đàng được mở ra và cả một đạo binh các thiên thần long trọng đón linh hồn vào Thiên đàng.

 

Trừ khi người ta được tái sinh – SN song ngữ ngày 12.4.2021

 

Monday (April 12): “Unless one is born anew”

 

Scripture: John 3:1-8  

1 Now there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews. 2 This man came to Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God; for no one can do these signs that you do, unless God is with him.” 3 Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born anew, he cannot see the kingdom of God.” 4 Nicodemus said to him, “How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?” 5 Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 6 That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. 7 Do not marvel that I said to you, `You must be born anew.’ 8 The wind blows where it wills, and you hear the sound of it, but you do not know whence it comes or whither it goes; so it is with every one who is born of the Spirit.

Thứ Hai     12-4                Trừ khi người ta được tái sinh

 

Ga 3,1-8

1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”3 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? “5 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Meditation: 

 

Do you nourish your faith with prayerful reflection of the word of God? When Nicodemus heard about Jesus’ miracles and extraordinary teaching, he decided to meet with him privately, away from the crowds and the public spotlight. Nicodemus was no ordinary Jew. He was a religious ruler and member of the Sanhedrin, which was the supreme court of the Jews, and a teacher of Israel (John 3:10). He was a devout Pharisee who sought to perfectly follow the law of Moses, as prescribed in the Five Books of Moses (Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, and Numbers) and further elaborated in the numerous scribal laws, recorded in the Mishnah and the Talmud.

Nicodemus decided to meet with Jesus at night, possibly for two reasons. He may have been cautious and  not ready to publicly associate himself with Jesus since many Pharisees opposed Jesus’ teaching and called him a Sabbath breaker. It is also likely that Nicodemus chose the night as the best time for seeking a private and undisturbed conversation with Jesus. The rabbis declared that the best time to study the law was at night after the day’s work was completed and the household was at rest. When Nicodemus saw Jesus he addressed him as rabbi (a teacher of God’s word and law) and acknowledged that Jesus’ teaching came from God.

 

How can one get right with God and enter his kingdom?

Jesus’ conversation with Nicodemus went to the very heart of the Mosaic law – how can one get right with God and enter God’s kingdom? Jesus’ answer was brief and startling: “Unless one is born anew, he cannot see God.” The new birth which Jesus spoke about was not a physical birth but the beginning of a spiritual birth which is something completely new and radical, and from above, namely from God himself. Jesus said that this rebirth was necessary if one was to enter God’s kingdom. Nicodemus thought that to be born again, even spiritually, was impossible. He probably knew too well from experience that anyone who wants to be changed from within, can’t accomplish this by oneself. Jesus explained that this change could only come about through the work and action of the Holy Spirit. This rebirth in the Spirit is very real and experiential, like the wind which can be felt and heard while it is visibly unseen to the naked eye.

 

Rebirth to new life in the power of the Holy Spirit 

What does it mean to be reborn in the Spirit? The new birth which Jesus speaks of is a spiritual birth to a life which is transformed through the power of God. This new life brings us into an experiential relationship with God as his adopted sons and daughters (Romans 6:4; 8:10-11). This new birth is made possible when one is baptized into Christ and receives the gift of the Holy Spirit. God wants to renew all of his people in the gift of new life in his Holy Spirit. This new life in the Spirit brings us into God’s kingdom of righteousness, peace, and joy (Romans 14:17).

 

What is the kingdom of God – which is also called the kingdom of heaven? God’s kingdom – his reign and blessing as King over us – is the abundant everlasting life and power from heaven which God shares with those who accept him as the Eternal Father and Author of Life and Ruler of All he has created. Jesus explains in the prayer he gave to his disciples, what we call the Lord’s Prayer or the Our Father, that God’s kingdom is that society of men and women who acknowledge God as their Lord and Ruler and who obey his word and live according to his will on earth as it is in heaven (Matthew 6:10).

We are sons and daughters of God and citizens of his kingdom

To be reborn in the Spirit is to enter that society in which God is honored and obeyed. Those who willingly accept God’s rule in their lives become citizens of God’s heavenly kingdom and members of God’s family – his adopted sons and daughters. And they enter into possession of the life which comes from God himself, an everlasting life of love, peace, joy, and freedom from sin, oppression, and corruption. Do you know the joy and freedom of the new birth and abundant life which Jesus Christ has won for you?

“Lord Jesus Christ, you offer us abundant new life and power to live as sons and daughters of our Father in heaven. Renew in me the gift of faith to accept and obey your life-giving word and to cooperate with the transforming power of your Holy Spirit who changes us into your likeness. May your kingdom come and your will be done in my life today, tomorrow, and always.”

Suy niệm:

 

Bạn có nuôi dưỡng đức tin của mình với sự suy niệm và cầu nguyện về Lời Chúa không? Khi Nicôđêmô nghe về những dấu lạ và giáo huấn kỳ diệu của Ðức Giêsu, ông đã quyết định gặp gỡ Người cách kín đáo, xa cách đám đông và nơi công cộng. Nicôđêmô không phải là người Dothái bình thường. Ông là vị lãnh đạo tôn giáo và là thành phần của Thượng hội đồng, là tòa án tối cao của người Dothái, và là thầy dạy của dân Israel (Ga 3,10). Ông là người Pharisêu nhiệt thành, tìm cách sống theo luật Môisen cách hoàn hảo, như được trình bày trong năm quyển sách của Môisen (Sáng thế, Xuất hành, Đệ nhị luật, Lêvi, và Dân số) và được trình bày tỉ mỉ trong nhiều lề luật của các kinh sư, được chép lại trong sách Mishnah và sách Talmud.

Nicôđêmô quyết định gặp gỡ Ðức Giêsu vào buổi tối có thể vì hai lý do. Ông có thể bị chú ý và chưa sẵn sàng kết giao công khai với Ðức Giêsu bởi vì nhiều người Pharisêu chống đối giáo huấn Ðức Giêsu và gọi Người là người vi phạm ngày Sabát. Cũng có thể là Nicôđêmô chọn buổi tối như thời gian tốt nhất cho việc tìm kiếm một cuộc đối thoại kín đáo và không bị ai quấy rầy với Ðức Giêsu. Các thầy Rabbi tuyên bố rằng thời gian tốt nhất để nghiên cứu lề luật là buổi tối, sau khi công việc trong ngày đã hoàn tất và mọi người được nghỉ ngơi. Khi Nicôđêmô gặp gỡ Ðức Giêsu, ông gọi Người là Rabbi ( thầy dạy Lời Chúa và lề luật của Chúa) và nhận thức rằng giáo huấn của Ðức Giêsu đến từ Thiên Chúa.

Làm thế nào người ta có thể làm hòa với Thiên Chúa và vào được vương quốc của Người?

Cuộc đàm thoại của Ðức Giêsu với Nicôđêmô đi vào trọng tâm của luật Môisen – Làm thế nào người ta có thể xứng đáng với Thiên Chúa và được vào Nước Thiên Chúa? Câu trả lời của Ðức Giêsu rất ngắn gọn và ấn tượng: “Nếu người ta không tái sinh, họ không thể nhìn thấy Thiên Chúa.” Sự tái sinh mà Ðức Giêsu nói tới không phải là sự sinh ra theo thể lý, nhưng là sự khởi đầu của sự sinh ra thiêng liêng, là một điều hoàn toàn mới mẻ và căn bản, đến từ trên cao, nghĩa là từ chính Thiên Chúa. Ðức Giêsu nói rằng sự tái sinh này rất cần thiết nếu người ta muốn vào Nước Thiên Chúa. Nicôđêmô nghĩ rằng để sinh ra nữa, thậm chí cách thiêng liêng, là điều không thể được. Có lẽ ông cũng biết rõ từ kinh nghiệm rằng bất cứ ai muốn được thay đổi, không thể tự mình thay đổi. Ðức Giêsu giải thích rằng sự thay đổi này chỉ có thể đến ngang qua tác động của Chúa Thánh Thần. Sự tái sinh này trong Thần Khí thì rất thật và có thể cảm nghiệm được, giống như gió có thể cảm nhận và nghe được mặc dù nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sự tái sinh vào sự sống mới trong quyền năng của Chúa Thánh Thần

Tái sinh trong Thần Khí nghĩa là gì? Sự tái sinh mà Ðức Giêsu nói tới là sự sinh ra cách thiêng liêng cho một cuộc sống, được biến đổi ngang qua quyền năng của Thiên Chúa. Sự sống mới này đưa chúng ta vào mối quan hệ trong sự cảm nghiệm với Thiên Chúa như những người con cái (Rm 6,4; 8,10-11). Sự tái sinh này trở nên khả thi khi người ta được rửa tội trong Đức Kitô và đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa muốn tái tạo mọi người trong hồng ân của sự sống mới trong Thánh Thần của Người. Sự sống mới trong Thần Khí này đem chúng ta vào vương quốc công chính, bình an, và niềm vui của Thiên Chúa (Rm 14,17).

Nước Thiên Chúa – hay còn gọi là Nước Trời là gì? Nước Thiên Chúa – triều đại và phúc lành của Người là Vua của chúng ta – là sự sống vĩnh cửu sung mãn và sức mạnh siêu việt mà Thiên Chúa chia sẻ với những ai tiếp nhận Người là Cha hằng hữu và là Tác giả của sự sống và là Đấng cai trị mọi loài Người đã dựng nên. Đức Giêsu giải thích trong lời kinh Người ban cho các môn đệ, kinh mà chúng ta gọi là Kinh của Chúa hay Lạy Cha, tức là nước Thiên Chúa là cộng đồng của những người nhận biết Thiên Chúa là Chúa và là Đấng cai trị của họ và những ai vâng nghe lời Người và sống theo ý Người dưới đất cũng như trên trời (Mt 6,10).

Chúng ta là con cái của Thiên Chúa và là công dân vương quốc của Người

Ðược tái sinh là để bước vào cộng đồng đó, trong đó Thiên Chúa được tôn vinh và vâng phục, để sống như những công dân của Nước Trời và là những phần tử của gia đình Thiên Chúa – những người con của Người, và bước vào sự chiếm hữu sự sống đó, sự sống đến từ chính Thiên Chúa, một sự sống yêu thương, bình an, vui mừng vô tận, và sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự sợ hãi cái chết. Bạn có biết niềm vui và sự giải thoát của sự sống mới và sung mãn mà Đức Giêsu Kitô đem lại cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa ban cho chúng con sự sống mới và sức mạnh để sống như những người con. Xin tái tạo trong con hồng ân đức tin và sự sống mới trong Thánh Thần của Chúa. Xin giúp con đến gần Chúa và tin tưởng vào Lời ban sự sống của Chúa. Chớ gì vương quốc của Chúa trị đến và chớ gì ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời con hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây