Washington, D.C. – Ngày mồng 3 tháng 12, Địa phận Peoria Illinois đã công bố rằng Vatican đã quyết định hoãn việc phong chân phước của Đức Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen. Điều này đã dẫn đến một nổ lực từ những giáo dân để cử hành thánh lễ trên toàn thế giới hầu cầu nguyện cho việc phong chân phước của Đức Tổng Giám Mục được tiến hành.

Những người tổ chức của phong trào này hy vọng có ‘một triệu’ thánh lễ cử hành vào ngày mồng 9 tháng 12, nhân dịp 40 năm qua đời của Đức Tổng Giám Mục.

“Chúng tôi quyết định đáp lại bản tin đầy thất vọng của Vatican về việc dừng phong chân phước cho Đức Tổng Giám Mục Sheen bằng một cách thức tích cực nhất và với cầu nguyện, Lo Anne Mayer, một người Công Giáo ở New Jersey nói với Catholic News Service vào ngày mồng 5 tháng 12. “Các linh mục dâng những thánh lễ này và những giáo dân tham dự sẽ lay động thiên đàng để kết thúc tình trạng không may mắn này.”

Nghi thức phong chân phước cho Sheen đã được dự định vào ngày 21 tháng 12 ở Peoria tại Nhà Thờ Chánh Toà St. Mary. Địa phận Peoria đã công bố rằng địa phận đã được báo cho biết việc hoãn này từ ngày mồng 2 tháng 12.

Hàng triệu người biết và yêu mến Đức Tổng Giám Mục Sheen và nhớ đến lòng sùng kính của ngài dành cho Thiên Chúa và Đức Thánh Cha,” Mayer nói, là một trong những người biết và rất ngưỡng mộ Đức Tổng Giám Mục.

“Bất kỳ ai chứng kiến thánh lễ được Đức Tổng Giám Mục cử hành có thể nhìn thấy và cảm nhận một cách sâu xa lòng sùng kính ngài có với Bí Tích Thánh Thể,” bà ta thêm. “Có cách thức nào khác tốt hơn để cầu xin ơn lành của Thiên Chúa hơn là mời gọi mọi người cùng chúng ta tham dự thánh lễ với ý chỉ cho việc phong thánh của ngài?”

Năm 2017 Mayer là một trong số những người tổ chức một phong trào kêu gọi các nhà thờ Công Giáo chung quanh thế giới cử hành một thánh lễ đặc biệt vào ngày mồng 8 tháng 5 nhân dịp sinh nhật của Đức Tổng Giám Mục, là một người rao giảng trên Tivi đã được giải thưởng Emmy, là người đã rao giảng sứ điệp Tin Mừng rộng và xa như là người đứng đầu của Hiệp Hội Loan Báo Đức Tin từ năm 1950 đến 1966.

“Những ai trong chúng tôi đã làm việc nhiều năm cho án phong thánh của Đức Tổng Giám Mục Sheen biết rằng Đức Tổng Giám Mục sống một cuộc sống chìm trong cầu nguyện,” bà Mayer nói với CNS [Catholic News Service] ngày mồng 5 tháng 12. “Đời sống cầu nguyện của ngài được biết đến như việc rao giảng và giảng dạy của ngài và thường được đề cập đến trong 66 cuốn sách ngài viết. Ngài khuyến khích tất cả chúng tôi cầu nguyện để xin ơn lành của Thiên Chúa.”

“Có thể là một phước lành cho nhiều người trên thế giới nếu Đức Tổng Giám Mục được phong thánh, vì vậy, chúng tôi quyết định lay động thiên đàng với lời cầu nguyện từ nhiều người trên toàn thế giới, những người mà ngài đã truyền cảm hứng,” Mayer nói thêm.

Lý do của việc hoãn phong chân phước cho Sheen được đưa ra trong một bản văn từ Địa Phận Rochester, New York, vào ngày mồng 5 tháng 12, nơi Đức Tổng Giám Mục làm việc từ tháng 10 năm 1966 cho đến khi ngài nghỉ hưu vào tháng 10 năm 1969, khi ngài nhận danh hiệu tổng giám mục.

Địa phận đã nêu lên mối quan tâm về vai trò của Đức Tổng Giám Mục trong việc thuyên chuyển các linh mục và đưa các mối quan tâm đó lên cho Bộ Phong Thánh. Kết quả là các uỷ viên của Vatican nói họ muốn duyệt xét lại cách kỹ lưởng hơn về những văn thư này trước khi việc phong chân phước được tiến hành.

Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, điều quan trọng cho người tín hữu là biết rằng đã chưa bao giờ, hoặc ngay bây giờ, có bất kỳ chứng cớ gì chống lại Đức Tổng Giám Mục Sheen liên quan đến việc lạm dụng trẻ em,” địa phận Peoria nói trong bản tuyên bố của mình.

Các diễn đàn truyền thông xã hội của Catholic Connect và những đài phát thanh Công Giáo truyền thông mạng bắt đầu loan truyền tin về nỗ lực dâng các thánh lễ cho án phong thánh của Sheen vào trưa ngày mồng 5 tháng 12 và chỉ trong vài giờ đã có đến 300,000 người hứa dâng thánh lễ trong các địa phận.

Chương trình Tivi Eternal Word Television Netword, National Catholic Register và nhiều chương trình truyền thông Công Giáo khác đã đăng tải điều này lên trang Facebook.

“Các linh mục có thể dâng thánh lễ, giáo dân có thể tham dự và những người đau ốm có thể lần chuỗi mân côi vào ngày mồng 9 tháng 12,” Mayer nói.

Fulton John Sheen, một người dân bản địa thuộc El Paso, Illinois, được truyền chức linh mục vào ngày 20 tháng 9 năm 1919 tại Nhà Thờ Chánh Toà St. Mary ở Peoria. Ngài tiếp tục dạy tại Đại Học Công Giáo Mỹ ở Washington và lãnh đạo Hiệp Hội Truyền Bá Đức Tin. Có lẽ, ngài được nhớ đến nhiều nhất với chương trình Tivi “Cuộc Sống thì Đáng Sống” nổi tiếng của ngài.

Đức Tổng Giám Mục qua đời năm 1979 thọ 84 tuổi. Án phong thánh của ngày được mở cách chính thức năm 2003. Giáo Hội đã tuyên bố những nhân đức anh hùng của ngài và ngài đã được ban cho tước hiệu “Bậc Đáng Kính” năm 2012 bởi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Vào tháng bảy, Đức Giám Mục của Peoria Daniel R. Jenky đã công bố Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn nhận phép lạ được quy cho sự chuyển cầu của Sheen, điều này đã mở đường đến việc công bố ngài sẽ được phong chân phước.


Source:CruxCatholics pledge to have Masses said in support of Sheen beatification