Bất cứ quốc gia, công ty, tổ chức nào cũng có các bí mật nhằm bảo vệ danh thơm tiếng tốt, quyền lợi chính đáng và hợp pháp, cũng như cuộc sống riêng tư của những người có liên quan. Tòa Thánh cũng có những bí mật như thế, gọi là bí mật tông tòa hay bí mật của Tòa Thánh. Cụm từ này nên được hiểu một cách tích cực như là một điều cần thiết để Tòa Thánh có thể thi hành sứ vụ mình một cách thanh thản ngõ hầu có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho các tín hữu và thế giới.

Dưới đây là quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến việc hủy bỏ bí mật tông tòa trong các trường hợp lạm dụng tính dục và ấu dâm. Quyết định này được đưa ra để thể hiện quyết tâm của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh trong nỗ lực bài trừ tội lỗi lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.


Đức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Tổng Giám Mục Edgar Peña Parra, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, đã quyết định ban hành Chỉ thị về Bảo mật trong tiến trình Pháp lý, đính kèm với Huấn lệnh Tông tòa (Rescriptum) sau, như một phần không thể thiếu.

Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng Huấn lệnh Tông tòa này phải được áp dụng một cách vững chắc và ổn định, bất kể những quy định ngược lại, ngay cả khi đáng được đề cập một cách đặc biệt, và truyền công bố trên tờ Quan Sát Viên Rôma, và có hiệu quả thi hành ngay lập tức, và sau đó được xuất bản trong công báo chính thức của Tòa Thánh Acta Apostolicae Sedis.

Từ Vatican, ngày 6 tháng 12 năm 2019

Hồng Y Pietro Parolin
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh


Chỉ thị về Bảo mật trong tiến trình Pháp lý

1. Bí mật tông tòa không áp dụng cho các cáo buộc, xét xử và quyết định liên quan đến các tội được đề cập trong:

a) Điều 1 của Tự Sắc “Vos estis lux mundi” (ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2019);

b) Điều 6 của “Normae de gravioribus delictis” – “Chuẩn mực về các tội phạm nghiêm trọng” dành quyền phán quyết cho Bộ Giáo lý Đức tin, theo Tự Sắc “Sacentorum Sanctitatis Tutela” của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (ban hành ngày 30 tháng 4 năm 2001), và những sửa đổi tiếp theo.

2. Bí mật tông tòa cũng không được áp dụng khi các tội đó được thực hiện cùng với các tội khác.

3. Trong các trường hợp được đề cập trong Số 1, thông tin sẽ được xem xét theo cách bảo đảm an ninh, tính toàn vẹn và bảo mật theo các quy định của các khoảng giáo luật 471, 2° và 244§2, 2°, nhằm bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và quyền riêng tư của tất cả những người liên quan.

4. Nhu cầu bảo mật tại nơi làm việc không thể ngăn chặn việc thực hiện các nghĩa vụ được thiết định bởi luật dân sự ở mọi nơi, bao gồm các nghĩa vụ báo cáo và việc thực hiện các yêu cầu của quyền bính tư pháp dân sự.

5. Người nộp báo cáo, người tố cáo đã bị hại và các nhân chứng không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ im lặng nào liên quan đến các vấn đề liên hệ đến vụ án.


Ngay sau quyết định của Đức Thánh Cha hủy bỏ bí mật tông tòa trong các trường hợp lạm dụng tính dục và ấu dâm, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cũng cho công bố vào ngày 17 tháng 12, 2019, một tài liệu thứ hai được ký bởi Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Văn kiện này này nêu lên các thay đổi liên quan tới ba khoản của Tự Sắc “Sacentorum Sanctitatis Tutela” công bố năm 2001 và đã được tu chính năm 2010.

Việc thu thập, tàng trữ hoặc phổ biến những hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, thay vì 14 tuổi như trước đây, bởi một giáo sĩ, với mục đích thỏa mãn tình dục, bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ nào, đều thuộc loại tội phạm nặng nhất dành quyền xét xử cho Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Ngoài ra các giáo dân có bằng tiến sĩ Giáo Luật cũng có thể là Trạng sư biện hộ và Biện lý buộc tội trong việc xét xử các tội nghiêm trọng này, chứ không nhất thiết phải là linh mục như trước đây.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến dành cho Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, là những người ký tên dưới đây, vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, đã quyết định đưa ra các sửa đổi sau đây đối với “Normae de gravioribus delictisis” - “Chuẩn mực về các tội phạm nghiêm trọng” dành quyền phán quyết cho Bộ Giáo lý Đức tin, theo Tự Sắc “Sacentorum Sanctitatis Tutela” của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (ban hành ngày 30 tháng 4 năm 2001), được sửa đổi bởi Biên Bản SS.mi đề ngày 21 tháng 5 năm 2010 và được ký bởi Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ là Đức Hồng Y William Levada:

Điều 1

Điều 6§1,2° của Tự Sắc Sacentorum Sanctitatis Tutela được thay thế hoàn toàn bằng văn bản sau:

“Việc thu thập, tàng trữ hoặc phổ biến những hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi bởi một giáo sĩ, với mục đích thỏa mãn tình dục, bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ nào.”

Điều 2

§ 1 - Điều 13 của Tự Sắc Sacentorum Sanctitatis Tutela được thay thế hoàn toàn bằng văn bản sau:

“Vai trò Trạng sư [biện hộ] hoặc Biện lý [buộc tội] được thực hiện bởi một tín hữu có bằng tiến sĩ về giáo luật, là người được thẩm phán chủ tọa phiên tòa phê chuẩn.”

§ 2 - Điều 14 của Tự Sắc Sacentorum Sanctitatis Tutela được thay thế hoàn toàn bằng văn bản sau:

“Trong các Tòa án khác, đối với các trường hợp nằm trong các tiêu chuẩn này, chỉ có các linh mục mới có thể thực hiện hợp lệ các chức năng Thẩm phán, Chưởng lý và Công chứng viên.”

Đức Thánh Cha đã truyền cho Huấn lệnh Tông tòa này được công bố trên trên tờ Quan Sát Viên Rôma và trong công báo Tòa Thánh Acta Apostolicae Sedis, và có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2020.

Từ Vatican, ngày 3 tháng 12 năm 2019

Hồng Y Pietro Parolin
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

Hồng Y Luis Frinisco Ladaria
Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tinSource:Holy See Press OfficeRESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si introducono alcune modifiche alle “Normae de gravioribus delictis”, 17.12.2019