Xin quý vị và anh chị em hưởng ứng sáng kiến của Dòng Đa Minh đồng loạt lần chuỗi toàn cầu, và đọc kinh nguyện do Đức Thánh Cha biên soạn vào lúc 21g ngày 29 tháng Tư để phó dâng bản thân, gia đình, đất nước và thế giới cho Đức Mẹ.
Xin cùng lần chuỗi với chúng tôi vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương của quý vị và anh chị em.