Trong thời gian qua, mỗi ngày chúng tôi thường có 2 buổi phát hình: Lúc 5g sáng giờ Việt Nam, và lúc 7g tối giờ Việt Nam.

Bên cạnh hai chương trình thời sự này, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, chúng tôi sẽ có thêm một chương trình nữa là chương trình Suy Niệm Lời Chúa do 6 linh mục phụ trách. Chương trình này sẽ được phát hình vào lúc 8g tối giờ Việt Nam, tức là 11g tối giờ Miền Đông Úc Châu hay 6g sáng giờ California Hoa Kỳ.

Trong chương trình Suy Niệm Lời Chúa này, quý cha: Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, Giuse Phạm Minh Ước, Giuse Nguyễn Xuân Hiếu, Phaolô Nguyễn Trọng Thiên và Phêrô Nguyễn Văn Cao sẽ trình bày với quý vị và anh chị em Bài Phúc Âm trong ngày, chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện và Thánh Ca.

Xin quý vị và anh chị em nhớ đón xem.