Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Phan Thiết

Thứ tư - 05/04/2023 09:29

nhan 61
THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Lúc 8h30, thứ Tư, ngày 05/4/2023, mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan Thiết qui tụ tại Nhà thờ Chính Tòa để hiệp thông với Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận trong Thánh lễ Truyền Dầu. Thánh Lễ sáng nay, Đức Giám mục sẽ thánh hiến Dầu thánh, làm phép Dầu Dự tòng và Dầu Bệnh nhân.
Giáo hội xin Chúa thánh hóa Dầu, để Dầu thấm đượm sức mạnh của Chúa Thánh Thần và quyền năng Chúa Kitô, làm cho Dầu trở thành Bí tích mang lại ơn cứu độ và sự sống vẹn toàn cho những ai tin tưởng lãnh nhận. Trong các bí tích, khi Dầu thấm nhập vào thân xác, thì ân sủng của Chúa Thánh Thần sẽ chữa lành và cứu độ.
Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta cũng đã được xức Dầu Thánh để gia nhập vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, được tham dự vào ba chức vụ Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Ngài. Rồi qua Bí tích Thêm sức, chúng ta được xức dầu thiêng liêng của Chúa Thánh Thần để trở nên chứng nhân của Chúa giữa trần gian. Còn các Linh mục đã được xức Dầu thánh trên đôi tay trong ngày lễ phong chức để nói lên sự thánh hiến cho Thiên Chúa, trở nên thừa tác viên của Chúa, chuyên lo việc rao giảng Phúc Âm, chăm sóc phần thiêng liêng cho các tín hữu và cử hành việc phụng thờ Thiên Chúa với tư cách là tư tế.
nhan 58


Hôm nay, cũng là dịp đặc biệt và hữu ích để Linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết bày tỏ cách cụ thể tình hiệp thông với Đức Giám mục, là vị chủ chăn tối cao của Giáo phận. Đây còn là hình ảnh sống động của Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Thánh Inhaxiô thành Antiôkia đã dạy: “Mỗi khi Đức Giám Mục cử hành phụng vụ với đoàn chiên của mình, cùng với Linh mục đoàn và các Thừa tác viên bao quanh, thì đó chính là lúc mầu nhiệm Giáo hội được tỏ lộ và là dấu chỉ sự hiệp nhất của Nhiệm Thể Chúa Kitô”.

xem hình thêm


Ước gì nhờ việc chân thành lặp lại lời hứa của Linh mục đoàn Giáo phận, là dấu chỉ để thúc đẩy các linh mục kết hợp liên lỉ mật thiết hơn với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và trong đời sống mục vụ hằng ngày. Nhờ đó, cuộc đời các ngài thấm đượm Lòng Thương xót Chúa, để “tất cả những ai tiếp cận với các ngài đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và thứ tha.[1] Xin cho các linh mục, bởi chính đời sống, có thể làm chứng cho mọi người một cách thuyết phục rằng: “Những ai từng gặp Đức Kitô trong cuộc đời của mình đều luôn cảm thấy một sự thanh thản và niềm vui trong tâm hồn mà không một ai, không một hoàn cảnh nào có thể lấy đi khỏi con người họ.”[2]
Cách riêng, chiếu theo Sổ bộ các Ân xá (số 7.2) và Sách Lễ nghi Giám mục (1122-1226), Giám mục Chính tòa được chọn 3 lần trong 1 năm vào các dịp lễ trọng đặc biệt để ban Phép lành Tòa thánh.
Hôm nay, Đức Giám mục Giáo phận sẽ ban Phép lành Tòa Thánh với ơn Toàn xá cho những ai Tham dự Thánh lễ Dầu với các điều kiện thông thường: Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Sau Bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận là nghi thức lặp lại lời Tuyên hứa của Linh mục đoàn Giáo phận.
ĐGM: Anh em Linh mục thân mến, trong ngày kỷ niệm Đức Ki-tô chia sẻ chức vụ tư tế của Người cho các thánh tông đồ và mỗi người chúng ta, anh em có muốn lặp lại những lời anh em đã tuyên hứa trước mặt giám mục của anh em, và trước mặt cộng đoàn dân Chúa, trong ngày anh em lãnh nhận chức Linh mục không?
Các linh mục: Thưa con muốn.
ĐGM: Ngày chúng ta lãnh nhận chức thánh vì yêu mến Chúa Ki-tô và để phục vụ Hội thánh Người, chúng ta đã vui lòng chấp nhận trách nhiệm phục vụ cộng đoàn được giao phó cho chúng ta. – Vậy, anh em có muốn ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giê-su và cố gắng noi gương Người mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ những lời chúng ta đã cam kết không?
Các linh mục: Thưa con muốn.
ĐGM: Chúng ta phải là những người quản lý trung thành đối với các mầu nhiệm của Thiên Chúa khi rao giảng Lời Chúa, cử hành Bí tích Thánh Thể và các Bí tích khác. – Vậy, theo gương Chúa Ki-tô là Thủ lãnh và là Mục tử của chúng ta, anh em có muốn thi hành chức vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi không.
Các linh mục: Thưa con muốn.
Lời nhắn nhủ Đức Giám mục, vị chủ chăn tối cao của Giáo phận cho Cộng đoàn dân Chúa.
 GM: Anh chị em thân mến, xin anh chị em cầu nguyện cho các Linh mục của anh chị em, xin Thiên Chúa ban cho các ngài đầy tràn ân sủng, để các ngài trở nên những tôi tớ trung thành của Đức Ki-tô Thượng Tế, và nhờ đó mà dẫn đưa anh chị em đến với Người là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.
ĐGM: Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho Giám mục của anh chị em, để chính tôi cũng trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã giao phó cho tôi; nhờ đó, giữa anh chị em, tôi trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Đức Ki-tô là Tư tế, Mục tử, Tôn sư và Tôi tớ của mọi người.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.
ĐGM: Xin Thiên Chúa giữ gìn tất cả chúng ta trong tình thương của Người. Xin Người đích thân hướng dẫn mục tử cũng như đoàn chiên tới sự sống muôn đời.
Cộng đoàn : A-men.
Cuối lễ Đức Giám mục ban Phép lành Tông tòa.
nhan 82


Thầy Phó tế công bố Phép lành Tông tòa tại giảng đài:


Đức cha đáng kính Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nhờ ơn Thiên Chúa và Tòa Thánh làm Giám mục Giáo phận Phan thiết này, nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ ban phép lành với ơn toàn xá cho mọi người đang ở đây có lòng ăn năn tội và rước lễ. Vậy, anh chị em hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và cho Hội thánh, Mẹ chúng ta và anh chị em hãy sống thánh thiện, tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với Hội thánh.
ĐGM: Chúa ở cùng anh chị em
CĐ:   Và ở cùng cha
ĐGM: Xin Thiên Chúa là Ðấng hằng nâng đỡ ủi an, cho anh chị em được hưởng một cuộc đời thái bình thịnh vượng, và ban tặng anh chị em muôn phúc lộc chan hoà.
Cộng đoàn: A-men.
ĐGM: Xin Người hằng thương giải cứu anh chị em khỏi muôn điều ác hại, và cho anh chị em được một lòng sắt son mến yêu Người.
Cộng đoàn: A-men.
ĐGM: Ước chi khi còn ở đời này, nhờ được thấm nhuần ơn tin cậy mến, anh chị em sinh được nhiều hoa quả thiêng liêng là việc lành phúc đức, để mai sau được hưởng phúc trường sinh.
Cộng đoàn: A-men.
ĐGM (cầm gậy): Nhờ lời cầu bầu của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là + Cha và + Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Sau Thánh lễ là bữa cơm hiệp thông huynh đệ (agapé) của vị Cha chung Giáo phận và Linh mục đoàn. Sau đó, quí Cha nhận Dầu mới và vội vã về lại Giáo xứ để chuẩn bị cho Tam Nhật thánh. Ước mong quí Cha không chỉ mang Dầu mới mà mang cả một tinh thần phục vụ mới của Chúa Kitô về cho Giáo xứ, Giáo họ hay cộng đoàn mình đang phục vụ để Giáo phận Phan Thiết thân yêu luôn là một Giáo hội Hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Lm. Thomas Nguyễn Văn Hiệp
 
 
[1] Kinh năm Thánh Lòng Thương Xót.
[2] ĐGH Bênêđictô XVI, Kinh Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Vọng, 11/12/2011.


 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây