Trang web cũa
  • “Mỗi căn nhà trao tặng là một câu chuyện về tình liên đới của cộng đồng. Bốn căn nhà tình thương cho người nghèo bàn giao hôm nay, là kết quả từ sự chung tay đóng góp của quý ân nhân gần xa, của người...

 
Tâm tình mục tử

Phụng vụ chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ngoài yếu tố tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, còn là một minh họa sống động cho giới răn cao trọng nhất, cũng là giới răn mới...

Thông Báo

Thánh lễ Truyền dầu sẽ được cử hành trọng thể vào 9 giờ00 sáng Thứ Tư Tuần Thánh, ngày 16 tháng 04 năm 2014 tại Nhà thờ Thanh Xuân do ĐGM Giuse chủ sự.

Tin tức và sự kiện

Bài đọc nhiều

Video Đức Mẹ Tàpao
Thánh lễ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao sáng 13.03.2014
TV Tin Công Giáo

Tin Công giáo thế giới - 15.4.2014
Tin Công giáo thế giới - 14.4.2014

 

Back To Top