Trang web cũa
 
Tâm tình mục tử

Gửi em một chục Mân Côi Để em sớm tối học lời cầu kinh Mẹ trên cao sẽ thương tình Cho em hạnh phúc, gia đình an vui.

Thông Báo

Trung Tâm Thánh Mẫu Tà-Pao phối hợp với Ban Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo phận Phan Thiết tổ chức ĐÊM “CA HÁT và NGÂM THƠ VỀ MẸ TÀ-PAO”, vào lúc 19 giờ 30, tối Chúa nhật, ngày 07 tháng...

Video Đức Mẹ Tàpao
Mẹ Tapao sáng 13.9
Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Kobane trong cơn hấp hối –
THĐGM gởi thư cho các nạn nhân
khủng bố Hồi Giáo

TV Tin Công Giáo

Tin Công giáo thế giới - 20 .10. 2014

Back To Top