Trang web cũa
  • Đức giáo hoàng cho thấy niềm vui của người tu sĩ phát xuất từ một nguồn mạch sâu xa hơn. Ngài đưa chúng ta trở lại với tư tưởng của ngài trong Tông thư: “Và con đường đó có dạng là bản luật, ghi dấu...

  • Tại Sao Các Nữ Tu Đội Lúp?
  • Khiết tịnh duyên dáng
 
Tâm tình mục tử

Anh chị em thân mến, tháng bẩy, như vậy, dù không có những lễ lớn nhưng cũng có vài cột mốc khiến cả giáo phận phải quan tâm: tất nhiên xin những ai trong cuộc tham dự với cả nhiệt...

Video Đức Mẹ Tàpao
Mẹ Tapao sáng 13.6.2015
Back To Top