Trang web cũa
 
Tâm tình mục tử

Người tín hữu chỉ có một cảm tình tốt đẹp là xem Emmaus như một địa chỉ tinh thần không thể quên được. Bởi lẽ khởi đi từ đó, Đấng Phục sinh đã ưu ái cho thấy Ngài luôn có mặt bên...

Video Đức Mẹ Tàpao
Mẹ Tapao sáng 13.03.2015.
Back To Top