CHẦU THÁNH THỂ - LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM B

Thứ bảy - 25/05/2024 01:07

Chầu Thánh Thể – Lễ Chúa Ba Ngôi, năm B

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Hãy đến với Ta

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi quá yêu thương, Chúa đã cho chúng con hồng phúc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Bởi quá yêu thương Chúa còn tự nguyện ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để qua Máu Thịt Thần Linh, Chúa thông ban sự sống vĩnh cửu của Chúa cho chúng của Chúa cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã hiện diện qua huyền nhiệm Thánh Thể để gần gũi, đồng hành trợ lực nâng đỡ, chia sẻ ủi an. Chúa còn sáng soi, hướng đạo chúng con đi về cùng Cha trong an bình tin yêu. “Hãy đến với Ta!”. Từ các Nhà Tạm, hết mọi khoảnh khắc, Chúa đều tha thiết mong mỏi có người đến bên Chúa để được Chúa thi ân giáng phúc. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, gần kề Thánh Tâm yêu dấu, chúng con lại được Chúa tỏ rõ cho thấy những bất toàn, bất trung mà thống hối ăn năn. Đồng thời lại được Chúa mạc khải về lòng khoan dung, nhân hậu, xót thương, để chúng con tin tưởng trở về xin ơn giao hòa tha thứ và sống trọn tình người con thảo hiếu. Ôi, tình yêu Chúa thật quá nhiệm lạ khôn lường, tâm trí chúng con không thể hiểu thấu, và thân phận chúng con mãi mãi không bao giờ đền đáp cho cân xứng. Nhưng càng ý thức và cảm nghiệm về sự vụng về, yếu đuối của mình, chúng con càng được Chúa cúi nhìn, yêu thương. Vì thế, chúng con tự tin trở về trước Thánh Nhan, xin Chúa thương thanh tẩy thứ tha.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cùng chúng con thờ lạy, tôn vinh, ca ngợi, chúc  tụng Chúa. Xin cùng chúng con dâng lên Chúa tâm tình cảm mến tri ân, vì cuộc đời chúng con luôn được ban dư đầy mọi ân lộc và sự lành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ấp ủ chúng con vào trong vòng tay nhân ái của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương gìn giữ để chúng con mãi luôn trung trinh yêu mến Chúa, dẫu gặp phải cảnh huống nào. Xin làm cho chúng con ngày càng lớn lên trong tình yêu của Chúa. Bởi tin lời Đức Giêsu, cũng chính là lời Thiên Chúa Ba Ngôi, là chân lý tình thương, dạy chúng con biết lắng nghe, hàng động để được sống vĩnh cửu. Giờ đây, chúng con đem hết thành tâm xin Chúa giáo huấn, và xin gửi Thánh Thần đến mở lòng, giúp chúng con hiểu về Chúa, yêu mến và luôn sống theo thánh ý Cha trên trời.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Mt 28, 16 – 20)

IV. SUY NIỆM (ngồi)

Bởi yêu thương, khát muốn toàn nhân loại được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa, nên dẫu cho nhân loại có bất tuân lâm vào cảnh mê muội tội lỗi, thì Thiên Chúa vẫn tìm ra cách thế cứu độ. Ngài đã khởi đi từ việc chọn Israel làm dân riêng, hết lòng yêu thương, che chở bảo vệ, mà mưu cầu hạnh phúc cho họ. Trước bao việc lạ lùng mà Thiên Chúa đã thực hiện cho Israel, Môsê đã tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng duy nhất, sáng tạo, là Vị Cứu tin độc nhất. Ông cũng mạc khải chân lý này cho Israel, dạy họ tín trung tuân giữ các giới răn, lề luật của Thiên Chúa, để đáp lại tình yêu của Chúa và đạt được hạnh phúc.

Vào thời Cựu ước, Chúa chỉ mạc khải chung về hành động và sự hiện hữu quyền năng của Thiên Chúa, hay Thần Khí của Thiên Chúa. Đến thời Tân ước, qua Đức Giêsu, chúng ta dần được mạc khải để hiểu biết hơn về Cúa Cha và Thánh Thần. “Ta và Cha là một”. Chúa Giêsu là người con hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha “Ta chỉ nói điều Cha Ta đã dạy”. Chúa Giêsu hoàn toàn sống theo ý Cha, tận hiến cho Cha nên cũng rất được Cha thương mến. Chúa Giêsu đã từng khẳng định điều này “Đấng đã sai Ta hằng ở với Ta và không bỏ Ta một mình, vì Ta hằng làm những điều đẹp ý Đấng ấy”. Nơi bờ sông Giođan hay qua việc biến hình trên núi cao. Chúa Cha cũng xác nhận với chúng ta rằng: Đức Giêsu là người Con Một tuyệt mỹ “Này là con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta”. Còn về Thánh Thần thì Chúa Giêsu cũng đã từng nói đến nhiều lần “Thầy sẽ xin Cha và Cha sẽ ban cho chúng con Đấng an ủi khác đến với chúng con mãi mãi”. Thánh Thần là Đấng mà Chúa Cha ban cho ta nhân danh Ngài, là Đấng được ban cho những ai tin vào Ngài “Đấng an ủi là Chúa Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến với chúng con nhân danh thầy, Đấng ấy sẽ dạy bảo chúng con mọi điều, và nhắc nhở cho chúng con mọi điều thầy đã nói với chúng con”. Bởi yêu, Chúa đã mạc khải cách tiệm tiến để chúng ta suy tưởng, nhận biết, cảm nghiệm được mối tương quan của Thiên Chúa Ba Ngôi, và lòng yêu thương quá hải hà của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Yêu để sai Đức Giêsu đến cứu chuộc. Yêu để chỉ muốn đưa con người vào sâu hơn trong tình yêu của Chúa. Khi để lại lệnh truyền: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, là Đức Giêsu đã bày tỏ niềm khao khát cho muôn người, được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi, được thánh hiến để thuộc trọn về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Cha, nghĩa là nhân danh Chúa Cha mà Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta. Chúa Cha là đấng tạo thành vũ trụ, là chủ thời gian và lịch sử, là Cha đầy nhân ái, luôn quan tâm lo lắng cho chúng ta mọi sự. Cha bao dung rộng lượng thứ tha, sẵn sàng  để cho chúng ta tham dự vào thiên tính của Người qua Đức Giêsu.

Chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Con, là nhân danh Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Ngài là Đấng thấu hiểu tường tận về Cha đã xuống trần để mạc khải cho chúng ta về Cha “Vì không ai biết Con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”. Chúa Con là Đấng đã tự hiến hy sinh để xin Cha hòa giải thứ tha cho nhân loại. Đồng thời Chúa Con cũng là Đấng bào chữa cho mọi kẻ tin Ngài  “Ai tin nhận Thầy trước mặt người đời, thì Thầy cũng sẽ nhận kẻ ấy trước mặt Cha Thầy trên Trời”. Chúa Con còn là Đấng tự nguyện ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Thánh Thần là nhờ Thánh Thần chúng ta được thánh hóa, được giải thoát thân phận người tôi tớ, để nên con cái Thiên Chúa. “Không phải anh em lãnh nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi, nhưng anh em nhận tinh thần của một nghĩa tử, hân hạnh được kêu lên rằng “Abba, lạy Cha”.

Qua thánh Phaolô, chúng ta cảm nhận được tương quan của Ba Ngôi. Do Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta là con cái Thiên Chúa, là người thừa kế Đức Kitô, cùng Thánh thần thúc giục chúng ta kêu lên với Chúa Cha.

Được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi, chúng ta được rửa sạch tội lỗi, tràn đầy ơn thánh, cởi bỏ con người cũ, mặc lấy chiếc áo trinh trong của kẻ làm con. Nhưng thật ra chúng ta đã sống tư cách là con của Chúa Ba Ngôi chưa? Chúng ta có biết sống theo ơn Thánh Thần để luôn chế ngự các đam mê nết xấu, cải thiện đời sống, luôn để Thánh Thần thúc đẩy, để làm cho mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được chiếu giải, hầu giúp nhiều người bước vào cuộc sống tương giao thân mật cùng Thiên Chúa không? Chúng ta đã sống tâm tình người con Chúa thế nào?

Lạy Chúa Giêsu, dù được Ba Ngôi Thiên Chúa hết lòng yêu thương cứu chuộc, ban ơn đỡ nâng, mà lắm phen chúng con vẫn bất trung bởi còn sống tầm thường tội lỗi. Ngày lễ Chúa Ba Ngôi là cơ hội cho chúng con nhìn lại tình yêu Chúa và thái độ sống của chính mình. Xin cho chúng con từ đây luôn nhớ mình và anh em là hình ảnh của Thiên Chúa, để luôn tôn trọng lẫn nhau, luôn noi gương Chúa ba Ngôi, sống tương quan với mọi người trong tình yêu thương phục vụ, biết cải thiện đời sống, trang điểm linh hồn bằng các việc lành nhân đức, hầu tạo nên một đền thờ tuyệt tác sống động, được Chúa Ba Ngôi yêu thích lập cư trị vì.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin ở trong chúng con, xin cho chúng con được luôn ở trong Chúa, để sự liên kết mầu nhiệm ở đời này, cho chúng con niềm hy vọng sự hiệp thông trọn vẹn cùng Ba Ngôi Thiên Chúa trong chốn vĩnh hằng. (đứng)

Hát: Lạy Đấng Cứu Độ trần gian

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Thiên Chúa là tình yêu. Bởi yêu nên từ ngàn xưa cho đến tận cùng thời gian. Ba Ngôi Thiên Chúa hằng hiện diện bên con người bằng tất cả yêu thương.

Lạy Cha hằng hữu, chúng con xin cảm tạ Cha. Vì yêu, Cha đã cưu mang chúng con trong tâm trí của Cha từ thuở đời đời. Rồi Cha lại cho chúng con hiện hữu trong không gian thời gian. Cha ban cho chúng con mọi sự tốt lành. Và có một hồng ân cao cả hơn mọi hồng ân, là Cha đã muốn ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, nhờ vào Con Một của Cha: “Thiên Chúa không tiếc chính Con mình, nhưng đã để Con mình chịu chết vì chúng ta hết thảy”.

Lạy Chúa Giêsu, vì yệu, Chúa đã tự hủy mình ra nhưng không, Chúa mặc lấy phận người đi vào trần gian, nên Chiên Thiên Chúa gánh lấy tội đời. Ngài đã hiến tế chính mình, để đem lại sự giao hòa tha thứ cho chúng con, và qua cuộc tử nạn – phục sinh. Ngài đã mở cho chúng con một con đường sống. Cậy nhờ công nghiệp và giá máu của ngài, chúng con đã lãnh nhận biết bao hồng ân, nhất là được cứu độ, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, Ngài là tình yêu, là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và chúng con. chính Ngài là Đấng tác sinh, đưa chúng con vào vương quốc tình yêu bất diệt qua Bí tích Rửa Tội. Ngài đã tác động làm cho chúng con phát sinh nhiều hoa trái thánh đức mỹ miều. Ngài là Đấng đem lại sự hiệp nhất cho các tâm hồn. Chúng con xin cảm tạ Ngài.

Lạy Chúa Ba Ngôi, ân huệ của Ngài ban cho chúng con quá nhiều. Xin cho chúng con biết sống xứng với ân huệ đã lãnh nhận, bằng cách “tin vào giáo huấn Chúa Giêsu cách tuyệt đối, luôn thực thi lời Ngài, sống với Chúa Cha trọn tình con thảo, nguyện để Thánh Thần thánh hóa biến đổi, để tẩy trừ mọi đam mê tội lỗi làm băng hoại tâm linh, bản thân luôn cậy nhờ ơn Chúa để sửa chữa, thăng tiến, biến tâm hồn nên đền thờ Chúa Ngôi Ba ngự, và nỗ lực cộng tác cùng Chúa cứu các linh hồn, để đem nhiều người đến sống hiệp thông cùng Thiên Chúa. Ước mong trọn kiếp người chúng con chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa, môi miệng luôn ca vang: “Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa Đấng đang có, đã có và sẽ đến”.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi tự hữu và chí thánh. Trước một mầu nhiệm quá cao cả siêu việt, trí khôn giới hạn của chúng con không hiểu thấu, nhưng qua lời Chúa và các công việc trong lịch sử, chúng con cảm nghiệm: Ngài là tình thương.

Xin cảm tạ Chúa Cha đã tạo dựng chúng con, Chúa Con đã cứu chuộc và Chúa Thánh Thần đã thánh hóa. Trong niềm hạnh phúc được chung phần sức sống của Ba Ngôi, chúng con quyết sẽ hiện diện như dấu chỉ tình thương, là những chứng nhân hữu hình của Chúa Ba Ngôi ở trần gian, giúp nhiều người tin nhận, yêu mến, phụng sự, tôn vinh Chúa ở đời này, để đời sau được cùng triều thần thiên quốc ca khen danh thánh Chúa Ba ngôi muôn đời. Amen

 

Nguồn tin: daminhtamhiep.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây