Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời

Thứ sáu - 06/12/2019 00:43
TU ĐOÀN NỮ BÁC ÁI XÃ HỘI: THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TRỌN ĐỜI

hình ảnh

Thánh lễ khấn dòng của chị em Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội – Phan Thiết được diễn ra vào lúc 7 giờ 00, ngày 05/12/2019 tại Nguyện Đường Bát Phúc của Tu Đoàn Nữ. Do Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Viện Phụ Gioan Bosco Trần Văn Thành – Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy, cha Giuse Võ Công Tiến –Tổng đại diện Giáo phận Bà Rịa và hơn 40 linh mục trong và ngoài Giáo phận.  Quý  Tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quy thầy phó tế và thân nhân, ân nhân của các Tân khấn sinh hiệp thông tạ ơn và chung lời cầu nguyện.


Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, ngay những ngày đầu của tháng 12, tháng bắt đầu của Mùa vọng – mùa chờ đợi Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần và đây cũng là mùa hồng ân của chị em Tu Đoàn Nữ.  Mùa hồng ân thánh hiến năm nay của Tu Đoàn có 12 chị em tuyên khấn lần đầu và 12 chị em tuyên khấn trọn đời. Con số 12 trọn vẹn như mười hai Tông đồng ngày xưa Chúa Giê-su đã tuyển chọn, quy tụ để cùng sống với Ngài, để được Ngài dạy dỗ và sai đi.

Đúng 7 giờ, trong bầu khí linh thiêng, các chị em hôm nay tuyên lời khấn đã cầm nến sáng trên tay như ước mong dâng hiến trọn tâm hồn, tình yêu cho Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương gọi chọn và thánh hiến mình, được cha mẹ dẫn đi hai bên và đoàn đồng tế vào nhà thờ cùng cộng đoàn hòa vang lời ca nhập lễ  “Từng bước con đi lên hồn lâng lâng khúc nhạc trầm lắng Chúa ơi, nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa...”.

Mở đầu thánh lễ Đức Cha Tôma ngỏ lời chúc mừng cho Tu Đoàn Nữ năm nay có thêm  các chị em tuyên khấn lần đầu và trọn đời, đó là những hoa trái thiêng liêng mà Tu Đoàn dày công chăm sóc mà nay đã trổ sinh hoa trái. Xin hiệp dâng thánh lễ cùng với cộng đoàn để cầu nguyện cho các chị em hôm nay tuyên khấn được luôn trung thành với ơn gọi của mình. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành để chị em nhiệt tâm đem Tin Mừng bình an của Chúa đến cho mọi người.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa Đức Cha Tôma đã nhắn nhủ các chị em Tân Khấn sinh với hai tiếng “XIN VÂNG” trong cuộc đời dâng hiến. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38). Lời thưa Xin Vâng này của Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành câu tâm niệm và ý lực sống giúp các tu sĩ kiên vững và trung thành trong cuộc hành trình đời thánh hiến. Thánh sử Luca ghi lại ba lần XIN VÂNG của Đức Maria trước các mạc khải của Thiên Chúa về chương trình cứu độ của loài người. Lần thứ nhất khi Thiên sứ Gabriel truyền tin Đức Maria sẽ thụ thai Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã xin vâng như trên (Lc 1,38). Lần thứ hai khi các mục đồng đến máng cỏ Bêlem để thờ kính Chúa Hài Nhi, Đức Maria “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Lần thứ ba, Đức Maria đầy kinh ngạc khi cùng với Thánh Giuse dâng Hài Nhi Giê-su vào đền thánh, đã nghe lời cụ già Simêon nói tiên tri về sứ vụ của Chúa Giê-su và sự thông phần đau khổ của Mẹ Maria (x. Lc 2,22-35).
Với lời Xin Vâng, Đức Maria trở thành Nữ Tỳ của Thiên Chúa. Nữ tỳ hay tôi tớ là người luôn đi theo và thuộc về chủ mình. Trong mọi suy tư và qua mọi bước đi theo Chúa Giê-su, Mẹ Maria luôn tự đặt mình làm nữ tỳ của Thiên Chúa, từ biến cố truyền tin và việc thụ thai, đến việc sinh hạ Đấng Cứu Thế nơi mang lừa máng cỏ Bêlem và dâng Hài Nhi vào đền thờ như luật Môisen quy định, từ việc nhận lấy lời tiên báo của cụ già Simêon: “Gươm sắt sẽ đâm thâu qua lòng Bà” và từng bước cảm nghiệm gươm sắt càng ngày càng đâm sâu hơn, đớn đau hơn khi nhìn thấy Hêrôđê tàn sát các hài nhi vô tội, khi vất vả lánh nạn sang Ai cập, khi lạc mất thiếu niên Giê-su nơi Đền thờ, khi sống âm thầm ẩn dật nơi làng quê Nazaret, khi đồng hành với Con qua mọi nẻo đường Palestina cùng nghe những lời tung hô và đối kháng, âm mưu và ganh ghét , đã kích và loại trừ, nhất là án tử hình và cái chết nhục nhã nơi đỉnh cao núi sọ. “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Mẹ Maria hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, là nữ tỳ của thiên Chúa từ ngày “Xin Vâng” ấy.
Tu sĩ sống lời Xin Vâng theo gương Mẹ Maria. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, trong bài giảng lễ Dâng Chúa Giê-su vào Đền thánh ngày 02.02.2004 và là ngày thế giới cầu nguyện cho đời sống thánh hiến, đã dạy các tu sĩ như sau: “Biến cố chúng ta cử hành hôm nay đưa chúng ta trở lại điều mà Đức Maria và thánh Giuse đã làm vào 40 ngày, sau khi sinh hạ Chúa Giê-su. Các ngài đã dâng Người cho Thiên Chúa như người con trai duy nhất của mình, bởi vâng phục những quy định của luật Môsê. Trong bối cảnh cử hành Ngày Đời Sống Thánh Hiến, Giáo Hội mời gọi những ai đã dâng trọn đời cuộc sống của mình cho Chúa Kitô để mở mang Nước Trời, được kêu mời lập lại tiếng “xin vâng” của mình đối với ơn gọi đã lãnh nhận.
  1. XIN VÂNG theo thánh ý Chúa trên mọi nẻo đường Chúa gọi chúng ta đi theo Chúa và trong mọi thử thách Chúa đòi những ai muốn theo Người phải vâng theo ý Người. Chúa thử thách và tôi luyện những ai thuộc về Người bằng ách và gánh êm ái dịu dàng, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Người. Thánh Giáo Hoàng Gioan Pha-lô II mời gọi và khích lệ các tu sĩ: “Chúa Kitô kêu gọi anh chị em luôn luôn nên đồng hình đồng dạng với Người; vì tình yêu, Người đã hạ mình vâng lời khó nghèo và thanh tịnh. Ngày thánh hiến là dịp thuận lợi để anh chị em tái khẳng định lòng trung thành của anh chị em đối với Chúa. Với tất cả sự dấn thân đầy nhiệt tình và quảng đại, anh chị em đã xúc động khi tuyên đọc lời tuyên khấn và lời vĩnh khấn. Hãy lập lại mỗi ngày tiếng xin vâng của anh chị em cho Thiên Chúa Tình Yêu với niềm vui và xác tín”.
  2. XIN VÂNG khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Giê-su bằng chứng tá đời sống thánh hiến và các sinh hoạt mục vụ giữa mọi người. Thánh Giáo Hoàng Gioan Pha-lô II  dạy chúng ta: “Hãy tiếp tục dâng hiến mình cách say đắm cho việc rao giảng và cổ võ Vương quốc của Người. Đó là sứ vụ của anh chị em cần thiết cho hôm nay cũng như trong quá khứ”. Xin Vâng để thực thi ý Chúa, để ý Chúa được thực hiện. Xin Vâng để hòa nhập vào sứ vụ nhưng không hòa tan, hội nhập vào tập thể nhưng không đồng hóa, người tu sĩ phải luôn luôn gìn giữ căn tính tu sĩ, chứ không theo thời theo đời mà đánh mất hay dần dần đánh mất căn tính của  mình. Đó là dâng hiến mình cách say đắm cho việc rao giảng, cổ võ Vương quốc của Chúa bằng chứng tá trong sáng và vững vàng của đờii sống thánh hiến.
  3. XIN VÂNG với niềm vui đời dâng hiến. Đức Maria khi thưa Xin Vâng đã cảm nghiệm việc thực thi ý Chúa chứa chan niềm vui. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa và thần trí tôi vui mừng vì Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi”. Người tu sĩ khi thưa Xin Vâng phải cảm nghiệm niềm vui của đời thánh hiến. Niềm vui sống giữa những khó khăn gặp phải trên hành trình thiêng liêng và giữa những phiền muộn hằng ngày. “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” là lời Chúa Giê-su khuyên bảo những ai muốn trung thành với sứ vụ và đời thánh hiến. Tình yêu này luôn đồng hành với các tu sĩ trải dài suốt cuộc  hành trình hiến dâng của họ. Tình yêu và niềm vui là một. Vui để vượt qua những thử thách của đời tu; vui để tránh xa những cám dỗ của thế gian ; vui để làm tròn những khoảnh khắc mệt nhoài của đời sống cộng đoàn; vui để nhận ra rằng những chán nản và thất vọng, hoài nghi và hoang mang có thể là những ngọn lửa làm cho người tu sĩ được thanh luyện và tôi luyện cách trọn vẹn hơn. Tình yêu và niềm vui giúp đời dâng hiến của chúng ta luôn thanh thoát và vượt thắng. Chứng từ niềm vui là sự lôi cuốn mãnh liệt vào đời sống tu trì, là nguồn phát sinh những ơn gọi mới, và khích lệ ơn bền đỗ. Có thể vui sống với nhau, dành thời gian cho việc giải trí cá nhân-tập thể; thỉnh thoảng tạm dừng công việc tông đồ; trắc ẩn trước mọi tình huống; nhìn về ngày mai với niềm hy vọng gặp gỡ Thiên Chúa mọi lúc mọi nơi. Đó chính là những nhân tố nuôi dưỡng sự thanh thản, bình an, niềm vui: những nhân tố này trở thành sức mạnh nội tại trong đời sống cộng đoàn. Niềm vui  là chứng từ rực rỡ cho phẩm chất Tin Mừng của cộng đoàn tu trì; nó là đích điểm của một cuộc hành trình đầy gian lao, nhưng vẫn có thể hoàn thành vì được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện như lời Thánh Phaolô: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm12, 12).
Các tân khấn sinh thân mến, các chị em cảm nghiệm rất sâu xa niềm vui ngày vĩnh khấn và tiên khấn hôm nay. Trải qua những chặng đường đầy gian lao thử thách, các chị em xác tín rằng có được ngày hạnh phúc hôm nay là nhờ các chị em biết trung thành sống và thực thi ý Chúa trong mọi cảnh huống của đời tu trì: thử thách, thanh luyện, vượt khó, kiên trung, bền chí. Hôm nay, với lời vĩnh khấn, các chị em hiểu rất rõ phải phát xuất lại từ Chúa Kitô và phải khởi hành lại cuộc hành trình với Chúa Kitô. Qua sự Xin Vâng của các chị em, Chúa Kitô luôn trao ban tình yêu và niềm vui để các chị em luôn chung thủy với Người trong suốt cuộc hành trình đời thánh hiến. Amen.
Tiếp sau bài chia sẻ Tin Mừng của Đức Cha là nghi thức khấn. Yêu thương là dâng hiến, chọn lựa là hy sinh. Với niềm xác tín vào tình yêu Chúa, giờ đây các chị em can đảm, sẵn sàng dấn thân theo Chúa qua lời tuyên khấn, dẫu biết mình còn yếu đuối và hay thất tín, thất trung.

Nghi thức khấn lần đầu.
Chị Giáo Tập viện xướng tên và giới thiệu 12 tập sinh sẽ tuyên khấn lần đầu hôm nay. Sau khi các ứng sinh đáp lời gọi và tiến lên, Đức cha Giám Quản thẩm vấn về quyết định và ước muốn dâng mình của các ứng sinh. Các ứng sinh đã can đảm nói lên quyết tâm và khao khát của mình là “sống bác ái yêu thương trong Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội”. Những chiếc lúp trắng tinh giờ đây được thay thế bằng những chiếc lúp màu nâu như là dấu chỉ của sự từ bỏ thế gian, khiêm tốn, sống nghèo khó để thuộc trọn về Đức Kitô. Các tân khấn sinh cũng lần lượt đón nhận Hiến Pháp của Tu Đoàn, như là kim chỉ nam giúp các chị trung thành trên con đường dấn thân và phục vụ Nước Trời.

Kế đến là phần tuyên khấn trọn đời.  
Bằng lời “Thưa, con muốn!”, các chị đã tự do nói lên ước nguyện khao khát kết hợp chặt chẽ hơn bằng danh hiệu mới trong việc tuyên khấn làm nữ tu Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội. Tuyên khấn trọn đời là bước quyết định quan trọng, là đỉnh cao và khởi đầu của sự trao hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa với trọn niềm phó thác tin yêu. Sau khi trả lời thẩm vấn của Đức Cha chủ sự về ước nguyện dâng hiến trọn đời cùung quyết định bước theo Đức Giêsu Kitô trong lý tưởng bác ái yêu thương của mình, các ứng sinh quỳ phủ phục hiệp lời cùng Đức Cha và cộng đoàn trong Kinh Cầu Các Thánh.

Quỳ trước mặt Đức Cha Tôma, Chị Tổng Phụ Trách cùng sự chứng kiến của cộng đoàn phụng vụ, 12 Nữ tu nói lên lời tự nguyện cam kết hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa: sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục trọn đời theo Hiến pháp của Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội,

Tiếp theo là phần trao Nhẫn Giao Ước. Nhẫn giao ước là ấn tín của tình yêu và là dấu chỉ của lời thề trung tín mà các chị đã ký kết với Đức Kitô qua lời khấn trọn đời. Sau đó, chị Tổng Phụ trách, đại diện Tu Đoàn Nữ, tiến lên đón nhận 12 chị chính thức gia nhập Tu Đoàn với đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi, giữa tiếng vỗ tay vui mừng và hân hoan. Nghi thức khấn kết thúc, các khấn sinh và cộng đoàn sốt sắng tham dự phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, chị Tổng Phụ Trách thay mặt Tu Đoàn Nữ nói lên lời tri ân Đức cha, quý cha, toàn thể cộng đoàn vì tình thương tình liên đới đã đến hiện diện cùng cầu nguyện cho các khấn sinh hôm nay tuyên lời khấn. Đặc biệt tri ân quý ông bà cố đã quảng đại dâng những người con của mình để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người trong lý tưởng của Tu Đoàn. Trong tâm tình đón chờ Ngôi Hai xuống thế làm người, chị Tổng Phụ Trách cũng kính chúc Đức Cha và quý cha cùng mọi người đón một mùa Giáng Sinh an bình, thánh đức trong tình yêu của Ngôi Lời nhập thể.
Và niềm vui như nối tiếp niềm vui. Trước khi ban phép lành cuối Thánh lễ, Đức Cha Tôma đã thông báo cho cộng đoàn một tin vui là Đức Thánh Cha Phanxico đã phong tặng tước hiệu Đức Ông cho cha Phêrô Nguyễn Chí Thiết (hôm 28/10/2019). Ngài là bạn chí cốt của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan- Đấng sáng lập Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội. Ngài cũng là chuyên viên hướng dẫn các đoàn hành hương Israen. Ngài cũng là chủ biên cuốn Từ điển Công giáo do HĐGMVN xuất bản và ngài đang là linh hướng cho chị em Tu Đoàn Nữ. Niềm vui như được vỡ òa thêm trong ngày tuyên khấn của chị em Tu Đoàn Nữ. Kính chúc mừng Đức ông Phê-rô với hồng ân đặc biệt này.

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong sự vui tươi thánh thiện vào lúc 9 giờ 00, Đức Cha và quý cha chụp hình lưu niệm với 24 Tân khấn sinh tại cung thánh Nguyện Đường. Trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, nguyện xin Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria Nữ Vương ơn gọi ban nhiều ơn lành cho các Tân khấn sinh, để các chị luôn trung kiên trong ơ gọi và trở thành những nhân chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Sau thánh lễ, Đức Cha, qúy cha và quý thân nhân, ân nhân cùng lưu lại chia sẻ niềm vui với Tu Đoàn trong bữa cơm huynh đệ tại nhà cơm của Tu Đoàn.

Têrêsa Thương, SCSS
 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây