Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng ngày 24.11.2023

Thứ năm - 23/11/2023 03:38Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng – Tông Đồ cầu nguyện.

Pray with The Pope - Apostleship of Prayer

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng


Nhà cầu nguyện 
“Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19,46). Đức Giáo Hoàng miêu tả “những người biến tôn giáo thành một công việc kinh doanh;” do đó, trong trái tim của chính họ, họ cho phép kinh doanh nửa vời với cuộc sống thiếu mạch lạc, trong các cộng đồng đã đồng ý thực hiện "kinh doanh" không phải là công việc của Chúa Cha . Hôm nay con xin ơn để trái tim con, cùng với các cộng đoàn, toàn thể Giáo hội trở thành ngôi nhà cầu nguyện, nơi tất cả chúng ta sống như anh em, chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hình thành Thiên quốc.
 Lạy Cha chúng con… 

With Jesus in the morning

House of prayer
“It is written, ‘My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves’” (Lk 19:46). The Pope describes "those who make religion a business;" thus in one's own heart allowing half-baked business with the lack of coherence of life, in the communities consenting to "business" that is not the business of the Father of Jesus. Today I ask for the grace that my heart, the communities, the whole Church may be your house of prayer where we all live as brothers, taking care of each other, helping each other, forming the Kingdom. 
Our Father


Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Thiên Chúa vẫn còn mãi 
Con tạm dừng các công việc trong ngày và hiệp cùng ý cầu nguyện của tháng. Mọi thứ đều qua đi, chỉ còn lại Thiên Chúa. "Các vương quốc, các dân tộc, mọi nền văn hóa, các quốc gia, các hệ tư tưởng, các quyền lực đều đã qua đi, nhưng Giáo hội, được thành lập trên Chúa Kitô, trải qua biết bao giông tố và bất chấp biết bao tội lỗi của chúng ta, vẫn trung thành với kho tàng đức tin phục vụ, bởi vì Giáo hội không thuộc về các Giáo hoàng, giám mục, linh mục hay tín hữu, nó chỉ thuộc về Chúa Kitô mà thôi. Chỉ những ai sống trong Chúa Kitô mới thăng tiến và bảo vệ Giáo hội bằng đời sống thánh thiện, noi gương Thánh Phêrô và Phaolô.” Con nhắc lại lời hiến dâng của mình dành cho con người của Đức Giáo Hoàng và những ý định của Ngài. 

With Jesus during a day

The Lord remains
I distance myself from the day's work and take up the month's prayer intention. Everything passes away, only God remains. Kingdoms, peoples, cultures, nations, ideologies, powers have passed, but the Church, founded on Christ, through so many storms and in spite of our many sins, remains faithful to the deposit of faith in service, because the Church does not belong to the Popes, the bishops, the priests or the faithful, it belongs solely and exclusively to Christ. Only those who live in Christ promote and defend the Church with holiness of life, following the example of Peter and Paul." I renew my offer for the person of the Pope and his intentions

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Chiêm ngắm tình yêu 
Đêm đến mang lại sự bình yên cho tâm hồn con, con tạ ơn vì ngày hôm nay, vì cả điều tốt và điều không tốt. Con có chú ý đến điều Chúa muốn nói với con hôm nay không? Con muốn chiêm ngưỡng Chúa trong sự im lặng của trái tim mình, và tâm tình với Ngài như người bạn thân nhất. Bất chấp những điểm yếu và những vấn đề của chính con, con vẫn muốn bước theo Người. Xin Ngài biến con thành một khí cụ biết vâng phục theo ý Chúa, cùng với Mẹ Maria, xin Mẹ trợ giúp con trong cuộc hành trình này và là gương mẫu của con để con có thể yêu thương đến cùng, như Mẹ đã yêu. Con dâng ngày mai theo ý cầu nguyện hàng tháng. 
Kính mừng Maria….

With Jesus in the night

Contemplating love
The night comes bringing peace to my heart, I give thanks for this day, for the good and for the not so good. Was I attentive to what God wanted to tell me today? I want to contemplate you in the silence of my heart and speak to you as my best friend. In spite of my weaknesses and problems I want to follow you. Make me an instrument docile to your will, together with Mary, may she be my help in this journey and my example so that I may love to the end, as she did. I offer tomorrow for the monthly prayer intention. 
Hail Mary 

 

Nguồn tin: www.popesprayer.va

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây