Lễ thánh Gioan tông đồ - 27.12

Thứ hai - 26/12/2022 21:19
 
myhn 27 12 2022

Tin Mừng: Ga 20,2-8

Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."
Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

MỤC LỤC CÁC BÀI SUY NIỆMSuy niệm 1 - Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch
Suy niệm 2 - Lm. Augustinô
Suy niệm 3: Niềm vui hiệp thông - Lm. Giuse Nguyễn Trọng SơnSuy niệm 1 - Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-octave/


Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh, Giáo Hội mừng kính thánh Gioan tông đồ. Ngài được vinh danh cách đặc biệt vì nhờ ngài mà chúng ta hiểu biết thêm rất nhiều về Thiên Chúa. Tuy vậy, chúng ta đang sống trong mùa Giáng Sinh, nhưng tại sao Giáo Hội lại cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu khi mừng kính thánh Gioan như vậy?

Trong chương đầu thư của mình, thánh Gio-an đã làm chứng rằng: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.” (1 Ga 1,1). Gio-an làm nhân chứng cho điều vốn đã có từ muôn đời. “Lời sự sống” ấy chính là Chúa Giê-su, Ngôi Lời nhập thể làm người. Bởi vậy, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể qua lăng kính phục sinh, chúng ta càng cảm nghiệm cách chân thật và sâu sắc hơn về tình yêu và về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người là loài người chúng ta.
“Chỉ có Thiên Chúa
mới là Đấng
hứa có một lần
rồi cả đời chỉ lo
Thực hiện lời mình đã hứa
đến nơi đến chốn.

Đức Giêsu chính là
Lời Hứa của Thiên Chúa
và Giáng Sinh là thời điểm đẹp
Thiên Chúa thực hiện lời Người đã hứa
trọn vẹn.”
(Nguồn: Dòng Tên Việt Nam)
Thánh Gio-an đã chiêm niệm về mầu nhiệm Nhập thể vĩ đại của Ngôi Hai Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mình. Ngài suy ngẫm về việc Ngôi Hai đã có từ trước muôn đời, đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và vì con người đầy tội lỗi mà xuống thế làm người.  Đối với Thánh Gio-an, mầu nhiệm Nhập Thể là một mầu nhiệm chân thực, luôn được hiện tại hoá trong mối tương quan cá vị và có sức biến đổi mạnh mẽ. Những kinh nghiệm về mầu nhiệm ấy đã mang đến cho cuộc đời ngài từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và ngài không bao giờ cảm thấy đủ hay chán việc chiêm niệm cả.
    
Hôm nay, trong tâm tình biết ơn, chúng ta hãy đặt cả tâm hồn, trái tim của mình cùng nhịp đập với Thánh Gio-an Tông Đồ để cùng suy ngắm sự huyền nhiệm tuyệt vời của Thiên Chúa cách đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này.

Lạy Chúa, Chúa thật vĩ đại và sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong thế giới này thật huyền diệu biết bao. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến giữa chúng con, đã mặc khải chính mình cho chúng con thông qua các tác phẩm của Thánh Gio-an. Nhờ lời cầu bầu của thánh Gioan Tông Đồ, xin cho chúng con có thể nhìn ngắm, suy chiêm về Chúa dưới lăng kính của thánh nhân và trở thành người môn đệ mà Chúa yêu mến như thánh nhân. Amen.

MỤC LỤC CÁC BÀI SUY NIỆM

Suy niệm 2 - Lm. Augustinô

Hôm qua, chúng ta mừng lễ thánh Stephano và chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân như một cách tiếp cận và sống tin vui Giáng Sinh. Hôm nay, Hội Thánh lại cho chúng ta mừng lễ thánh Gioan – như một cách tiếp cận và sống tin vui giáng sinh trong một cách thế mới: tiếp cận không bằng con mắt hay những giác quan nhưng bằng con tim hay cảm thức về đức tin được khơi dậy từ trái tim yêu thương Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Trong khi các Tin Mừng Nhất Lãm, vị trí của Gioan không nổi bật trong số các tông đồ, thì vai trò của ngài được làm nổi bật trong Tin Mừng thứ tư và các thư của ngài – TÔNG ĐỒ CỦA TÌNH YÊU hay theo truyền thống Hội Thánh “NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU YÊU MẾN”
Theo Tin Mừng của thánh Gioan, Gioan có lẽ là một trong hai môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giê-su, đến xem chỗ người ở và ở lại với Chúa ngày hôm ấy. Ở lại trong tình yêu là một cụm từ được lặp đi lặp lại trong Tin Mừng và được coi là yếu tố sống còn của người môn đệ đích thực trong tương quan với Chúa Giê-su và qua Người với Thiên Chúa. Cũng nơi Tin Mừng này, người môn đệ Chúa yêu là người ngả đầu vào ngực Chúa trong đêm tiệc ly và được Chúa cho biết về Giu-đa Iscariot chính là người môn đệ phản bội. Gioan cũng là người nhận ra và tin Thầy của mình đã sống lại khi nhìn vào các khăn liệm và che đầu được xếp riêng ra một lời. Gioan vì thế, được coi như một gương mẫu tuyệt vời cho việc tiếp cận mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể bằng trái tim, bằng tình yêu. So với các Tin Mừng Nhất Lãm, Tin Mừng thứ tư được viết muộn hơn nhiều. Bởi đó, nó dường như là kết quả của một suy niệm chiêm ngắm và trải nghiệm sâu sắc tình yêu Thiên Chúa Cha trong Con của Người. Chính nơi Tin Mừng, tác giả công bố “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình để tất cả ai tin vào Người Con ấy sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời,” và “THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU NÊN CHÚNG TA HÃY THƯƠNG YÊU NHAU NHƯ THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THƯƠNG CHÚNG TA.”
Trong bài đọc thứ nhất, trích từ thứ thứ nhât của thánh Gioan Tông Đồ, tác giả công bố cách tiếp nhận và xác tín của mình về Chúa Ki-tô Ngôi Lời Nhập Thể và Cứu Độ “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời của sự sống...Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Thiên Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.” Vâng! cách tiếp cận của Gioan mới mầu nhiệm giáng sinh là cách tiếp cận bằng trái tim dựa trên các dấu chỉ. Chính trong chiêm nghiệm
    Lạy Chúa Giê-su, khi nhập thể làm người vì chúng con và để cứu độ chúng con, Chúa đã dùng các dấu chỉ để cho con người nhận ra Chúa, đến với Chúa, tin và thờ lạy Chúa, nhờ đó, họ được Chúa ban cho trọn quyền làm con, sự sống dồi dào. Xin giúp chúng con khi quỳ bên hang đá nghèo, có tâm tình của thánh Phan-xi-cô Assisi, nhận ra sự khiêm ha khó nghèo của Chúa để mến yêu kiếp sống nghèo như Chúa. Xin giúp chúng con khi đến với mầu nhiệm giáng sinh, không chỉ dừng lại ở những dấu chỉ bên ngoài như hang đá với đủ loại hình trang trí, để thỏa mãn con mắt và tâm trí nhưng biết vượt qua để tiếp cận bằng trái tim, để nhận ra chính Chúa và tình yêu của Người. Xin giúp chúng con cũng biến cảm nghiệm niềm vui giáng sinh thành sự rung nhịp của trái tim và đê trái tim thúc đây và hướng dẫn hành động của chúng con trong những xử sự cụ thể hàng ngày với mọi người. Amen

MỤC LỤC CÁC BÀI SUY NIỆM

Suy niệm 3: Niềm vui hiệp thông - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Trong thánh lễ kính thánh Gioan hôm nay, chúng ta nghe hai bài đọc liên quan đến thánh nhân. Trong cả hai bài, ông Gioan đều là chứng nhân của Đức Kitô là sự sống. Từ việc chứng kiến Chúa Giêsu đã chết nay đã sống lại, ông nhận biết Người là Chúa, rồi ông trở lại với kinh nghiệm sống bên Thầy Giêsu suốt ba năm trời, và ông nói rằng chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng sự sống, đã chạm đến sự sống nơi Ngôi Lời Nhập Thể.
Có thể nói rằng ông Gioan là thần học gia về Ngôi Lời Nhập Thể. Không những thế, ông còn là nhà thần bí, bởi vì ông nói mình đã chiêm ngưỡng, đã chạm đến Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Giữa cuộc bắt bớ vào cuối thế kỷ I, ông Gioan vẫn nói rằng được tiếp cận, được hiệp thông với Ngôi Lời sự sống là một niềm vui, và ông nói lại điều đó cho các tín hữu để họ cũng có được niềm vui khi hiệp thông với Ngôi Lời (x. 1Ga 1,3-4).
Cuộc sống bị huỷ diệt trong chiến tranh và trong các cuộc chiến loại trừ nhau trong công việc làm ăn và trong cuộc sống hàng ngày nữa! Tín hữu của mầu nhiệm Nhập Thể phải là người biết thưởng thức cuộc sống của mình và biết mang lại sự sống cho người khác, và điều này được thực hiện trong niềm vui của hiệp thông. Người tông đồ của mầu nhiệm Nhập Thể là người biết mang lại bình an có người khác khi sống hiệp thông với nhau, khi mang lại niềm vui cho cuộc sống của nhau.MỤC LỤC CÁC BÀI SUY NIỆM

 

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây