THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy

Thứ hai - 19/12/2022 16:47
LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC
tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy

 
Gần tới Lễ Chúa Giáng Sinh, bầu khí vui tươi rộn rả tràn ngập khắp nơi nơi bởi những bài thánh ca du dương, những hang đá thật dễ thương, những ánh đèn lung linh đủ thứ màu sắc làm hân hoan phấn khởi lòng người. Cùng hòa nhịp với bầu khí đó, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy hôm nay như được nhân lên niềm vui vì có Thánh Lễ Phong chức linh mục cho một số anh em.
 
Sáng nay, vào lúc 9g00, thứ Hai, ngày 19 tháng 12 Năm 2022, tại Nguyện Đường Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo Phận Phan Thiết đã chủ tế Thánh lễ Phong chức Linh mục cho 3 Đan sĩ Phó tế thuộc Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy. Cùng đồng tế có cha Giuse Hoàng Văn Thắng Viện phụ Đan viện Châu Thủy, Viện phụ Giuse Khang, nguyên Viện phụ Boscô, Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, quý quý Bề trên, khoảng 80 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, quý Linh mục trong Hội Dòng Xitô Thánh Gia. Quý tu sĩ nam nữ, cha mẹ, thân nhân, ân nhân của các tiến chức cũng như của Đan viện.  
nhm 8818 1
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Giám mục kính chào Đức ông Phêrô, Quý Viện Phụ, quý cha Quản hạt, quý cha Bề Trên, Quý Cha, Quý Bề trên, quý Tu sĩ Nam Nữ và toàn thể anh chị em Giáo dân. Đặc biệt kính chào Viện phụ Giuse, quý cha và quý thày Đan viện Xitô Châu Thủy.
Hôm nay là một ngày thật vui của Đan viện Xitô Châu Thủy.
Chúng ta họp nhau tại đây trong nhà nguyện này, để cử hành Nghi thức phong chức 3 linh mục của Đan viện. Thánh Phaolô nói: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1 Tx 4,3). Qua câu nói đó, ngài kêu mời mọi tín hữu phải nên giống Thiên Chúa là Đấng Thánh; đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện đặc biệt cho các thừa tác viên lãnh nhận chức thánh.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho các thày sắp lãnh nhận chức Linh mục. Xin Chúa ban cho các thày ơn trung thành trong ơn gọi và ơn can đảm để dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội.
Và để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm sám hối.
Sau phần công bố Tin Mừng Đức Giám mục dựa vào các bản văn Lời Chúa Is 61, 1-3a; Rm12, 4-8; Mt 20 25b-28 chia sẽ với cộng đoàn:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
1. Trong nghi thức phong chức, bổn phận của Phó Tế được giới thiệu như sau : “Được dũng mạnh nhờ ơn Chúa Thánh Thần, phó tế sẽ giúp giám mục và hàng linh mục của ngài, đồng thời tỏ mình là tôi tớ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái”. Như vậy, phó tế là người giúp giám mục và linh mục trong việc phục vụ Lời Chúa, phục vụ Bàn thờ và phục vụ bác ái.
 
2. Nói cách vắn gọn, phó tế là người phục vụ. Trong lời nguyện phong chức, Đức Giám mục dâng lời cầu nguyện : “Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, xin cho các thầy được noi gương Con Cha là Đấng không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ”.
Thật vậy, Đức Giêsu đã xác định rõ công việc phục vụ mà Ngài mời các môn đệ tham gia, trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, thánh Matthêu đã thuận lại lời giáo huấn của Chúa Giêsu (Mt 20, 25b-28). 20:26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 20:28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người".
Và hơn thế nữa chính Đức Giêsu đã làm gương cho các môn đệ về việc phục vụ này. Ga 13:14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.

3. Chuẩn bị lên chức linh mục, người linh mục vẫn tiếp tục sống đời phục vụ như trong thời là phó tế. Cụ thể, trong đan viện Xitô, các đan sĩ linh mục Xitô, sẽ sống hòa hợp với những anh em khác trong Đan viện, như thánh Phaolô trong thư gởi Tín hữu Rôma đã nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong cộng đoàn, như là những chi thể khác nhau nhưng cùng trong một thân thể:
“Thưa anh em, cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.  (Rm 12,4-8)
Như vậy, trong cộng đoàn Đan viện Xitô, anh em linh mục sẽ sống với những anh em khác, là linh mục hay trợ sĩ, với những nhiệm vụ khác nhau, nhưng cùng chung một đặc sủng nổi bật là đời sống cầu nguyện, chiêm niệm.
 
4. Anh em tiến chức Linh mục thân mến.
Hôm nay, qua việc đặt tay của Giám Mục (x 1Tm 4,14; 2Tm 1,6), anh em trở nên một Alter Christus, một Chúa Kitô thứ hai, để phục vụ Chúa và Giáo Hội với 3 chức năng : rao giảng, thánh hóa và mục tử, trong cộng đoàn Đan viện Xitô Châu Thủy và trong Giáo phận Phan Thiết,
a) Trước hết, anh em sẽ thi hành nhiệm vụ rao giảng. Đặc biệt anh em sẽ dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa. Để rồi khi phải rao giảng, hay nhất là khi hướng dẫn giáo dân qua BT giải tội, anh em sẽ trao cho họ ánh sáng hướng dẫn và an ủi của Lời Chúa.
       b) Tiếp đến, thánh hóa dân Chúa khi cử hành các Bí tích, đặc biệt khi cử hành Bí tích Thánh Thể, cử hành mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, anh em cố gắng chế ngự thân xác khỏi nết xấu và tiến bước trong đời sống mới. Nhất là khi cử hành Bí tích Giải tội, anh em hãy bày tỏ lòng nhân từ thương xót của Chúa dành cho mọi hối nhân.
       c) Sau hết, anh em thân mến, anh em sẽ liên kết với các Giám mục và các bề trên, để thi hành nhiệm vụ Thủ Lãnh và Mục Tử của Đức Kitô. Anh em hãy luôn ngắm nhìn gương sáng của Mục Tử tốt lành : Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ. Người đến để tìm kiếm và cứu rỗi kẻ hư mất. Lãnh đạo theo gương Chúa Kitô được thực hiện cách sống động qua việc dấn thân phục vụ đoàn chiên Chúa.

Ước gì từng giây, từng phút, và xuyên suốt đời mình, anh em luôn cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót, để nói được như thánh Phaolô tông đồ: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20-21).
Xin cầu chúc cho các Tân chức hôm nay, được quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, với quyết tâm sẵn sàng dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại với một lòng yêu mến, được kín múc từ Chúa Giêsu, vị Linh mục thượng tế tối cao. Amen.


Xem hình

Sau bài giảng là nghi thức phong chức Linh mục. Nghi thức diễn tiến qua những phần sau:
  • Tuyển chọn các ứng viên linh mục.
  • Đức Giám mục ban huấn từ.
  • Lời hứa của các tiến chức.
  • Kinh cầu các thánh.
  • Đặt tay và lời nguyện phong chức.
  • Các nghi thức diễn nghĩa.
Viện phụ Giuse, Bề trên đan viện giới thiệu các ứng viên cho Đức Giám mục.
Các tiến chức Linh mục :
M. Emmanuel Triệu Lê Văn Nam.
M. Joachim Nguyễn Du Toản .
M. Phaolô Thánh Giá Trần Việt.

 
nhm 8834
Đức Giám mục thẩm vấn các ứng viên và sau đó là lời tuyên hứa của các tiến chức trước mặt Giám mục và cộng đoàn. Kế đến, ý thức thân phận yếu đuối, các tiến chức khiêm tốn phủ phục xin các thánh chuyển cầu qua Kinh Cầu Các Thánh. Sau đó là nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức.

Trước hết, các ứng viên tiến lên trước mặt Giám mục để ngài đặt tay. Sau đó các Linh mục đồng tế lần lượt lên đặt tay trên các tiến chức nói lên sự hiệp thông đón nhận các tiến chức vào Linh mục đoàn. Kế tiếp là nguyện phong chức. Tiếp theo là các nghi thức diễn nghĩa. Đức Giám mục mặc phẩm phục, xức dầu bàn tay, trao chén thánh và hôn chúc bình an cho các Tân chức. Quý cha trên cung thánh đại diện Linh mục đoàn  đến trao bình an cho các Tân Linh mục.
Nghi thức Phong chức kết thúc, tiếp theo phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Viện phụ Giuse thay mặt Đan viện dâng lời cám ơn Đức Cha, Đức ông, quý Viện phụ, quí Bề trên, quí cha, quí tu sĩ và quí thân nhân, ân nhân, quí khách đã dành cho Đan viện cũng như quý Tân linh mục sự hiện diện những lời cầu nguyện thật quý báu. Sau đó Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn: Tâm tình thứ nhất, vui mừng với Đan viện và các tân chức được Chúa thương chúc lành, ban cho thiên chức Linh mục. Tâm tình thứ hai, rất vui vì trong giáo phận có 2 Đan viện: Đan viện Xitô Châu Thủy và Đan viện Cát-Minh như 2 lá phổi trợ giúp Giáo phận trong việc truyền giáo bằng hy sinh kinh nguyện hàng ngày. Đây là nguồn ân sủng cho Giáo hội và Giáo phận. Ước mong Đan viện ngày càng phát triển, và ý thức nhiệm vụ cao quý của mình trong lòng Giáo hội và Giáo phận bằng đời sống chiêm niệm mà cha Henri Denis Biển Đức Thuận đã sáng lập nên để các đan sĩ cộng tác với Giáo hội bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh.

Thánh lễ phong chức Linh mục kết thúc với bài ca tạ ơn, và được nối dài qua những lời chúc mừng, những lãng hoa tươi thắm dành cho các Tân Chức. Mọi người cùng hân hoan với Đan viện, với các Tân Chức qua bữa tiệc thanh đạm tại khuôn viên nhà tĩnh tâm của Đan viện.  
Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật
           





 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây