Suy niệm - Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay

Thứ tư - 15/03/2023 09:21
thu nam chay iiiTin Mừng: Lc 11,14-23

14 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”


MỤC LỤC

Suy niệm 1- Augustinô
Suy niệm 2: NGƯỜI MẠNH HƠN − Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn
Suy niệm 3: CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA MÙA CHAY - ĐGM. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
Suy niệm 4 - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.Suy niệm 1- Augustinô

Thánh Luca khi kết thúc trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giê-su với biến cố Chúa được tìm thấy sau 3 ngày lạc trong đền thờ: Chúa Giê-su đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nagiaret và hằng vâng phục các ngài…Người càng lớn càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và với người ta. Nghĩa là có sự phát triển toàn diện các chiều kích trong con người của Chúa. 
Trang Tin Mừng cho thấy sự lớn mạnh đạt đến tột đỉnh trong cái chết và sự phục sinh của Chúa. Trong khi đó, kinh nghiệm dân Chúa và của mỗi chúng ta dường như ngược lại: chúng ta càng lớn càng thêm khôn ngoan trên phương diện trần thế trong khi đức tin và kinh nghiêm gặp gỡ Thiên Chúa ngày càng lụn bại. Hãy nhớ lại cảm nghiệm của ngày chúng ta rước lễ lần đầu: khát khao mong mỏi, hạnh phúc lâng lâng khi rước Chúa vào lòng, thờ lạy và cám ơn Chúa ngự trong lòng và bao nhiêu cảm nghiệm đức tin đức cậy và đức mến khác nữa. Bây giờ dường như chỉ là một kỷ niệm của dĩ vãng và khó tìm lại được trong hiện tại
Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mia muốn chỉ cho dân của Người tình trạng sa sút trong đời sống đức tin và luân lý của họ: dù Thiên Chúa truyền dạy họ phải bước theo mọi đường lối Người truyền dạy để được hưởng hạnh phúc nhưng họ chẳng chịu nghe, chẳng để tai, cứ theo suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; họ đã lùi chứ không tiến. Bất chấp việc Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến với họ qua các thế hệ, nhưng thế hệ dường như tệ hơn thế hệ trước; họ không để tai mà cũng chẳng chịu đáp lời. Kết quả, từ một dân riêng của Chúa và được Thiên Chúa ban luật tại núi Xinai, qua những tháng năm trên hành trình tiến chiếm Đất Hứa, thành một dân tộc hùng mạnh có Chúa hiện diện ở giữa, họ trở thành một dân tộc không biết nghe tiếng của Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, không chấp nhận lời sửa dậy: sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó
Trang Tin Mừng cũng cho thấy sự cứng đầu cứng cổ của những người đồng thời với Chúa Giê-su, nhất là với những nhà lãnh đạo tôn giáo. Trước sự thật hiển nhiên và không thể chối cãi của việc Chúa trừ một tên quỷ ra khỏi người câm, thay vì nhìn nhận quyền lực Thiên Chúa đang hoạt động nơi Chúa Giê-su, họ lại cho rằng “Chúa Giê-su hành động dựa thế quỷ Bê-en-dê-bul mà trừ quỷ.” Sự chai lì trong đức tin đến thế là cùng. Họ nghĩ ra những điều nghịch với đức tin mà không ai nghĩ đến và cũng chẳng ai dám nghĩ. Họ muốn biện hộ cho thái đọ cứng lòng của họ khi đòi Chúa Giê-su một dấu lạ từ trời. Chúa Giê-su bẻ gẫy lập luận chứng đầu của họ để minh chứng Người hành đông nhân danh quyền năng của Chúa Ki-tô, chính quyền năng này sẽ tiêu diệt ma quỷ và vương quốc của nó, chứ không phải là kết quả của chia rẽ nội bộ phe nhóm của quỷ
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến trần gian để giành giật chúng con ra khỏi vòng kềm tỏa của ma quỷ và những gì thuộc về nó. Bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa, cửa tử thần và quyền lực ma quỷ đã bại trận. Vi-rut tội lỗi và sự chết do ma quỷ phát tán đã mất hiệu lực trước vaccine từ chính Chúa. Ma quỷ, kẻ canh giữ thế giới và nhân loại từ nay đã bị Chúa tước bỏ khí giới và bị loại khỏi vòng chiến đấu. Từ đây, bất cứ ai để Chúa canh giữ cuộc đời sẽ an bình và hạnh phúc vì Chúa là trang chiến binh bất khả chiến bại. Qua Bí Tích Thánh Tẩy, chúng con đã được Chúa thanh tẩy để được thánh hóa thành con Thiên Chúa. Chúng con được Chúa chăm sóc bảo vệ bằng các ân huệ của Chúa. Tuy nhiên, qua tháng năm, chúng con không còn khát khao và hạnh phúc được Chúa canh giữ bảo vệ che chở nữa. Chúng con loại Chúa để chọn ma quỷ và những gì thuộc về nó canh giữ đời mình. Chúng con không còn muốn nghe những lời của Chúa; không còn thích những thánh chỉ và giới luật của Chúa nữa; không còn hân hoan bước đi trên đường Chúa đi nữa. Chúng con ngày một xa Chúa để ở gần ma quỷ; thích gần hỏa ngục chứ không ham thích Chúa và những gì thuộc về Chúa nữa. Chúng con cảm thấy an toàn hơn, thoải mái hơn và hanh phúc hơn trong những gì ma quỷ cho chúng con thya vì Chúa. Chúa ơi! Thật sự chúng con sa sút trong niêm tin vào Chúa và con đường đến với Chúa cứ ngày càng xa mãi. Xin giúp chúng con nhận ra tình trạng bi đát này để bắt đầu lại bên Chúa ngay khi có thể. Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến với chúng con và nên chiến binh canh giữ đời chúng con. Xin cho chúng con ngoan ngoãn và hạnh phúc đón tiếp Chúa cũng như tuyệt đối tin tưởng vào sự chở che của Chúa. Amen


Suy niệm 2: NGƯỜI MẠNH HƠN − Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn


“Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.” (Lc 11,21-22)
Chỉ có Luca dùng từ “người mạnh hơn”. Trước đó, Luca cũng ghi lời của ông Gioan Tiền Hô với cụm từ ấy: ông Gioan chỉ làm phép rửa trong nước, nhưng có “Đấng mạnh mẽ” hơn, ông không đáng cởi quai dép cho Người, và Đấng ấy sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần (x. Lc 3,16). Đức Giêsu chính là Đấng mạnh mẽ ấy. Ông Gioan biết Ngài mạnh mẽ hơn mình, mình chỉ chuẩn bị cho Ngài, và ông nói lời trên để cho người ta biết mở lòng ra với Đức Giêsu, lắng nghe Ngài để được đón nhận Thánh Thần.
Tiên tri Giêrêmia than phiền về một tình trạng hết sức tồi tệ, dân Chúa chọn nhưng càng ngày càng xa đà trong đàng tội lỗi, tệ hơn cha ông rất nhiều! Điều này cũng được thấy nơi những người lãnh đạo thời Chúa Giêsu. Đứng trước việc trừ quỷ của Chúa Giêsu, họ dám nói rằng Ngài cùng quyền năng của tướng quỷ mà trừ quỷ nhỏ! Nhưng Chúa Giêsu cho thấy Ngài dùng ngón tay quyền năng của Thiên Chúa để trừ quỷ, và Nước Thiên Chúa đang đến.
Khi người ta coi mình là mạnh nhất: đạo đức hơn ai hết, tài giỏi hơn mọi người, giàu có hơn bao người, quyền lực trên vạn người... thì người ta trở nên cứng lòng, không biết nghe ai nữa. Thánh Thần cũng chịu thua, bởi vì họ không bận tâm đến những áy náy trong lòng mà chỉ có tự ái và tự phụ. Đó thực sự là con người theo xác thịt. 
Con người theo Thánh Thần thì khiêm tốn và biết nghe. Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong sứ điệp Mùa Chay năm nay: Thiên Chúa nói qua Thánh Kinh và cũng thường nói qua người khác. Biết lắng nghe người chung quanh cách khiêm tốn và biết làm theo, đó cũng là dấu hiệu của người có Thánh Thần. Khi biết mình yếu hơn, đón nhận thúc đẩy của Thánh Thần và những soi sáng của Thánh Thần qua anh chị em, thì họ đón nhận được Đấng mạnh hơn.


Suy niệm 3: CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA MÙA CHAY - ĐGM. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan


Mùa Chay là thời gian ta trở về với chính mình, để điều chỉnh lại từ tư tưởng đến hành động, từ lời nói đến mọi thái độ cử chỉ, sao cho hợp với Tin Mừng, để cho Lời Chúa soi sáng vào mọi sinh hoạt tâm linh cũng như thể xác chúng ta.
Nhưng để loại trừ được bóng tối của thể xác yếu đuối, của các thứ cám dỗ đủ loại, từ phía ma quỷ và ảnh hưởng của xã hội trần tục, ta cần sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu với nội tâm, chiến đấu với cả những thói quen không hợp Tin Mừng, thí dụ thói quen khi ngồi chuyện trò với nhau, dễ nói đến chuyện người thứ ba, kèm theo những thông tin dễ bị tổn hại đến danh dự của họ.
Cuộc chiến đấu này không phải dễ, Kinh Lạy Cha đề cập đến những chước cám dỗ, và người ta dễ rơi vào cảnh sa ngã. Chỉ có sự hỗ trợ của Chúa Giê-su, của sức mạnh Thánh Linh ta mới có thể thắng được.
Vì thế, Tin Mừng hôm nay nói đến việc trừ quỷ. Mấy người thù ghét Chúa đã xuyên tạc công việc Người làm trong việc hỗ trợ của Chúa Cha và Chúa Thánh Linh thành ra việc của ma quỷ. Họ giải thích việc Chúa trừ quỷ là nhờ Bê-en-dê-bun. Đây là một thứ quỷ họ tưởng tượng ra, là thứ quỷ gọi là thần đống phân. Ý của biệt phái gán cho Chúa là một thứ người tội lỗi và ô uế đáng ghê tởm.
Ở đây, ta thấy được hoạt động của ma quỷ đầy mưu mô nguy hiểm. Chúng không trực tiếp hành động nhưng đã dùng trung gian, tức là những người thù địch với Chúa, để phá hoại công việc của Người. Và vì không biết đâu là bàn tay lông lá của ma quỷ, cho nên để chống lại ma quỷ, ta cần phải cầu nguyện và có nhiều việc hy sinh trong cuộc sống hằng ngày. Có lần các Tông Đồ hỏi Chúa, tại sao họ không trừ được quỷ trong một trường hợp đặc biệt, Chúa đã nói: “Quỷ này chỉ trừ được bằng việc ăn chay và cầu nguyện” (Mt 17,21). Ăn chay đây cũng có nghĩa là hy sinh hãm mình.
“Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi” (Lc 11,23). Câu nói đơn giản nhưng là quy luật cho đời sống người tu sĩ. Một tu sĩ liều lĩnh là không theo Chúa, một tu sĩ dung dưỡng cá tính mà không sửa đổi là không đi với Chúa, một tu sĩ không muốn thấy rõ lý tưởng của mình và tự rèn luyện là không đi theo Chúa.
Vì thế, một tu sĩ trưởng thành sẽ coi việc đi với Chúa là điều quan trọng hàng đầu, trước khi lo đến việc khác.


Suy niệm 4 - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.


Đức Giêsu vừa mới trục xuất được một quỷ câm.
Khi quỷ xuất ra thì người câm nói ngay được (c. 14).
Cùng với sự ngạc nhiên thích thú của đám đông,
còn có sự vu khống xuyên tạc của một số người khác.
Họ cho rằng chẳng qua Đức Giêsu chỉ là kẻ dựa dẫm Bêendêbun.
Bêendêbun là tên của một vị thần ở vùng Canaan.
Người Do-thái vẫn coi các thần dân ngoại là ma quỷ (1Cr 10, 19-20).
Ở đây, Bêendêbun chính là quỷ vương, là Xatan (c. 18).
Như thế Đức Giêsu bị tố cáo là người cùng phe với quỷ,
dùng tay tướng quỷ để trừ các quỷ nhỏ.

Đức Giêsu cho thấy sự sai lầm của lập luận này.
Ngài nhắc đến nước của Xatan, một nước hiện vẫn còn đứng vững (c. 18).
Nước ấy chưa sụp đổ vì không có sự chia rẽ giữa các quỷ với nhau,
nên không thể bảo là Ngài dùng quỷ vương để trừ quỷ nhỏ.
Vả lại, có những người Do-thái khác cũng trừ quỷ như Ngài.
Có ai dám bảo là họ thông đồng với quỷ vương không ? (c. 19).

Đức Giêsu vén mở cho thấy ý nghĩa của việc Ngài trừ quỷ.
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,
thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (c. 20).
Nước Thiên Chúa đến qua việc Đức Giêsu giải phóng.

Ngài giải phóng con người khỏi bệnh tật thân xác.
Ngài trả lại cho con người khả năng nghe, nói, nhìn.
Ngài kéo người bất toại đứng lên, đi được, đưa tay ra.
Ngài trả người phong về với cộng đoàn, đưa người chết ra khỏi mộ.
Trên hết, Ngài giải phóng con người khỏi sự chật hẹp của lòng mình.
Ngài mở con người ra trước nỗi đau và cô đơn của anh em.
Ngài nâng con người lên tới tầm cao của trái tim Thiên Chúa.
Như thế là con người được thật sự tự do.
Chỗ nào có tự do thật sự, chỗ đó có Nước Thiên Chúa.
Chỗ nào có Nước Thiên Chúa, chỗ đó nước của Xatan phải lui đi.

Cuộc chiến giữa Nước Thiên Chúa và nước Xatan vẫn tiếp diễn,
nhưng Nước Thiên Chúa đã đến rồi, ngón tay Thiên Chúa ở đây.
Chúa Giêsu vẫn tiếp tục trừ quỷ và mời chúng ta cộng tác.
Làm sao để con người hôm nay không còn bị ám bởi bất cứ thụ tạo nào,
không sụp lạy trước bao ngẫu tượng mới của thời đại?
Quỷ vẫn là kẻ mạnh, được vũ trang đầy đủ, đứng canh nhà của nó (c. 21).
Nhưng Thiên Chúa và Chúa Giêsu lại là người mạnh hơn (c. 22).
Người mạnh hơn tấn công, tước vũ khí và phân chia chiến lợi phẩm.

Trong cuộc chiến này, chúng ta không có quyền mập mờ, hàng hai.
Mùa Chay mời chúng ta đứng hẳn về phía Giêsu,
vì ai không ở với Giêsu là chống lại Ngài,
ai không thu góp với Giêsu là phân tán (c. 23).
Hãy quyết định dứt khoát để cùng với Giêsu chiến đấu cho Nước Cha.

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây