Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Vọng

Thứ năm - 15/12/2022 09:14
THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG
"Gioan là đèn cháy sáng".
 
thu sau tuan iii mua vong

 
Tin Mừng: Ga 5, 33-36
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.
Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.
Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.
 
MỤC LỤC CÁC BÀI SUY NIỆM

Suy niệm 1: Ngọn đèn cháy sáng _ Lm Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ.

Suy niệm 2 - Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Suy niệm 3: Thực thi thánh ý - TGM Giuse Ngô Quang KiệtSuy niệm 1: Ngọn đèn cháy sáng _ Lm Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ.

Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu nhiều lần nói về mình:  “Tôi là Ánh sáng thế gian” (8,12; 9,5; 12,46).  Ngài là Ngôi Lời, là Ánh sáng thật đến trong thế gian này  để chiếu soi mọi người chẳng trừ ai (Ga 1,9).  Tiếc thay có những người đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng,  vì các việc họ làm thì dối trá và xấu xa (3,19-21).  Người ta né tránh ánh sáng vì sợ việc mình làm bị bại lộ.  Nhưng ai sống theo sự thật sẽ bị thu hút bởi ánh sáng của Đức Giêsu.  Ai theo Ngài sẽ không phải đi trong bóng tối, không sợ vấp ngã (11,10),  nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống (8,12).  Ai tin vào Ngài sẽ không sẽ không ở lại trong bóng tối (12,46),  nhưng sẽ trở nên con cái ánh sáng (12,36).  Gioan Tẩy giả là người được Thiên Chúa sai đến  để làm chứng cho Ánh sáng là Đức Giêsu (1,7-8).  Ông là nhịp cầu để mọi người nhờ ông mà tin vào Ánh sáng.  Gioan không phải là Ánh sáng, dù ông đến trước Đức Giêsu.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài gọi ông là ngọn đèn cháy sáng (c.35).  Đức Giêsu còn nhắc lại chuyện người Do thái đã cử người đến gặp Gioan.  Và ông đã làm chứng cho sự thật (c.33 ; x. 1,19-28).  Sự thật là : Đức Giêsu, Đấng đến sau ông thì cao trọng hơn ông nhiều.  Ông chỉ là ngọn đèn, còn Đức Giêsu là Ánh sáng.  Đám đông đã nhờ ngọn đèn ấy mà đến với Ánh sáng.  Ngọn đèn của Gioan rực sáng giữa lúc dân Do-thái chờ mong,  và họ đã vui sướng kéo đến với Gioan để hưởng ánh sáng ấy.  Tiếc thay điều ấy chỉ kéo dài một thời gian, rồi tàn lụi.  Vì nhiều người không tin Đấng là Ánh sáng mà Gioan làm chứng.  Chúng ta đã gần đến ngày mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.  Lễ Giáng Sinh là lễ mừng Ánh sáng đi vào thế gian tối tăm này.  Thế giới hôm nay đã được điện khí hóa, và sáng hơn xưa,  nhưng bóng tối của tội lỗi và sự chết vẫn còn đó.  Con người luôn có tự do để đón nhận hay từ khước ánh sáng.  Bóng tối sẽ bủa vây khi tôi đóng cửa lòng mình.  Thực sự mừng lễ Giáng sinh là dám mở ra trước Ánh sáng,  không dấu diếm tình trạng tăm tối, lạc hướng của mình,  nhìn nhận mình đã rời xa sự thật, sự thiện và sự sống.  Chỉ khi khiêm hạ nhận mình đang bị tối tăm đè bẹp,  ta mới đẩy lui được sự thống trị của bóng tối nơi ta.  Mừng Giáng Sinh bằng trang trí nhiều đèn màu, không đủ.  Chỉ mong tôi để Ánh sáng Chúa đi vào bóng tối đời mình,  biến tôi thành một ngọn đèn cháy sáng như Gioan  để đem lại niềm vui sống cho thế giới hôm nay.
Lạy Chúa là Ánh sáng thân thương,  giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm,  xin Chúa dẫn con đi.  Đêm thì tối, đường còn xa,  xin Chúa dẫn con đi,  xin giữ bước chân con.  Con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi,  chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi.  Chưa bao giờ con như bây giờ,   cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn.  Con đã quen chọn và thấy con đường của mình.  Nhưng giờ đây,  xin Chúa dẫn con đi. Amen.  Chân phước John Henry Newman

MỤC LỤC CÁC BÀI SUY NIỆM

Suy niệm 2 - Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung

1-      Sứ điệp nguyên thủy :
(1) Khi mời gọi “đọc” Is 56, 1-3a.6-8 qua lăng kính Ga 5, 33-36, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Đức Giêsu-Kitô là Nhà của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, và ở trong “Ngôi Nhà” đó, tất cả mọi người đều có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, diện đối diện, vì Ngài vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật (xem Ga 2, 19.21), như được phản ảnh, trước tiên, trong Is 56, 1-3a.6-8 : ở đây, chính Đức Chúa khẳng định “vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân”(56, 7), vì trong đó, dù là ngoại bang mà gắn bó cùng Đức Chúa để phụng thờ Ngài và yêu mến Thánh Danh, đều được trở nên tôi tớ của Ngài, được dẫn lên núi thánh và hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ngài (56, 6-7)…
(2) Thứ đến, trong Ga 5, 33-36 : ở đây, cho thấy giới hạn chứng tá của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu như là Đấng phải đến [ngọn đèn cháy sáng trong chỉ một thời gian]; chính những việc mà Cha đã giao cho Đức Giêsu hoàn thành làm chứng cách tuyệt hảo rằng Ngài đã được Cha sai và là Đền Thờ của Thiên Chúa cư ngụ giữa trần gian, như là Mặt Trời công chính, vĩnh hằng…
 
2-      Sứ điệp cho ngày hôm nay :
“Ở trong” Đức Giêsu-Kitô, tất cả mọi người đều có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, gặp gỡ được tha nhân và gặp gỡ được chính bản thân của mình, bởi vì nhân tính của Ngài là hiện thân của toàn thể nhân loại, đã được kết hiệp nên một với thần tính thành chỉ một Ngôi Vị-Con..

MỤC LỤC CÁC BÀI SUY NIỆM

Suy niệm 3: Thực thi thánh ý - TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Gio-an dù là một chứng nhân trổi vượt. Một người cao cả hơn mọi người do phụ nữ sinh ra. Một ngọn đèn chiếu sáng cõi đời. “Và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông”. Và Gio-an đến để làm chứng cho Chúa. “Ông không phải ánh sáng. Nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng”. Nhưng Chúa vẫn không cần đến lời chứng của ông. Chúa có lời chứng của Thiên Chúa cao siêu tuyệt đối. Là Thiên Chúa Cha. Cha của muôn loài. Và Chúa Giê-su là Con. Vì đã làm những việc Chúa Cha giao phó: “Tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi”.
Những việc Chúa đã làm thật kỳ diệu. Kẻ mù được thấy. Kẻ què được đi. Người câm nói được. Người chết sống lại. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được như thế.
Những việc Chúa làm minh chứng Chúa là người Con chí hiếu. Không nói gì mà đã không nghe từ Cha. Không làm gì ngoài thi hành thánh ý Chúa Cha. “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”(Ga 4,34). “Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”(Pl 2, 8). Cuộc chiến đấu trong vườn Cây Dầu là cuộc chiến thắng của người Con hiếu thảo: “Lạy Cha nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý Con. Xin vâng ý Cha mà thôi”(Lc 22,42). Chỉ người Con đích thực mới có thể tuyệt đối vâng theo thánh ý như thế.
Từ đó tất cả những ai vâng theo thánh ý, không phân biệt dân ngoại hay có đạo, đều trở thành con cái Chúa. Được Chúa cho vào nhà Chúa dâng lễ vật. Được Chúa yêu thương nhận lời cầu khẩn. “Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người, hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu ngueyejn của Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân”.
Để sống Mùa Vọng, không gì bằng ta tuân theo ý Chúa. Làm những công việc của Chúa. Tuân theo thánh ý Chúa. Đó là cách giới thiệu Chúa cho thế giới hôm nay. Đó là làm cho Chúa hiện diện trong thế giới. Và ta trở thành người con chí ái của Chúa.

MỤC LỤC CÁC BÀI SUY NIỆM

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây