Thứ hai tuần 11 thường niên.

Thứ hai tuần 11 thường niên.

Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Quý Cha Antôn 13.6.2014

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Quý Cha Antôn 13.6.2014

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Quý Cha Antôn ngày 13.6.2014: Antôn Vũ Ngọc Đăng Antôn Lê Minh Tuấn Antôn Nguyễn Kiến Tú Antôn Hồ Tấn Khả Antôn Nguyễn Thế Học Antôn Trần Văn Lựu Antôn Đinh Bá Cẩn Antôn Trương Ngọc Cảnh Antôn Nguyễn Bá Thiện Antôn Nguyễn Văn Thành

Thứ năm tuần 10 thường niên.

Thứ năm tuần 10 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

Thứ tư tuần 10 TN – Thánh Barnaba, Tông Đồ.

Thứ tư tuần 10 TN – Thánh Barnaba, Tông Đồ.

Thánh Barnabê gốc Do Thái, thuộc chi họ Lêvi nhưng sinh ra tại đảo Chypre. Ngài có dịp nghe Chúa giảng và trở nên một trong số 72 môn đệ đầu tiên. Sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, Barnabê vâng lệnh các tông đồ đi giảng Phúc Âm tại Antiokia, một địa điểm truyền giáo thịnh vượng nhất thời bấy giờ.

Thứ ba tuần 10 thường niên.

Thứ ba tuần 10 thường niên.

"Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian.

Thứ hai tuần 10 thường niên.

Thứ hai tuần 10 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Thứ bảy đầu tháng, tuần 7 phục sinh.

Thứ bảy đầu tháng, tuần 7 phục sinh.

Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy"

Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh.

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai

  Trang trước  1 2 3 ... 127 128 129 130 131 132  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo