Đức Maria Nữ Vương

Đức Maria Nữ Vương

Việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ đã có từ lâu đời. Ðến thế kỷ XIX, Ðức Piô VII đã công khai cho phép một số địa phận được đặc biệt mừng kính lễ này. Ðến thời Ðức Piô IX, ngài đã thiết lập một lời nguyện và một lễ kính riêng biệt. Ðức Piô XII rất ước mong được mừng trọng thể trong toàn Giáo Hội. Năm 1942, giữa lúc thế giới đang tràn ngập trong khói lửa binh đao, chính Ðức Piô XII đã long trọng dâng cả nhân loại cho Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ. Hai năm sau (1944), ngài buộc mừng kính trọng thể trong toàn Giáo Hội.

Thứ Năm Tuần 20 TN – Thánh Piô 10, Giáo hoàng

Thứ Năm Tuần 20 TN – Thánh Piô 10, Giáo hoàng

“Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Thứ Tư Tuần 20 TN

Thứ Tư Tuần 20 TN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

Thứ Ba Tuần 20 TN

Thứ Ba Tuần 20 TN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Thứ Hai Tuần 20 TN

Thứ Hai Tuần 20 TN

Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Thứ Bảy Tuần 19 TN

Thứ Bảy Tuần 19 TN

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

Thứ năm tuần 19, Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, linh mục, tử đạo.

Thứ năm tuần 19, Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, linh mục, tử đạo.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy

Thứ Ba Tuần 19 TN

Thứ Ba Tuần 19 TN

Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

Thứ Hai Tuần 19 TN – Thánh Clara, trinh nữ

Thứ Hai Tuần 19 TN – Thánh Clara, trinh nữ

Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

Thánh Đaminh, linh mục, Đấng lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo

Thánh Đaminh, linh mục, Đấng lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo

Thánh nhân sinh quãng năm 1170, tại Ca-lê-ru-ê-ga, Tây Ban Nha. Người học thần học tại Pa-len-xi-a rồi làm kinh sĩ giáo phận Ốt-ma. Trước hết, người quy tụ một số phụ nữ về sống tại Pơ-rô-vin-lơ (Pháp), theo một tu luật, rồi sau người lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo tại Tu-lu-dơ để đối lại lạc giáo Ca-tha. Chính người đã chiến đấu với lạc giáo bằng lời giảng thuyết, bằng gương sáng và đã thu hoạch được kết quả khả quan.

  Trang trước  1 2 3 ... 127 128 129 ... 135 136 137  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo