Đức Mẹ Tà-Pao

Đức Mẹ Tà-Pao

Hiệp thông Lễ Khai Mạc Năm Thánh Kỷ niệm 60 năm Mẹ Tà-Pao

Trực tiếp - THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ - Mừng 60 năm Đức Mẹ Tàpao 13.12.2018

Trực tiếp - THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ - Mừng 60 năm Đức Mẹ Tàpao 13.12.2018

Trực tiếp - Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh - Mừng 60 năm Đức Mẹ Tàpao 13.12.2018

Sắc Lệnh cho phép mở Năm Thánh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Sắc Lệnh cho phép mở Năm Thánh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, theo lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, vui lòng ban phép mở Năm Thánh Đức Mẹ kèm theo Ơn Toàn Xá cho các tín hữu thật lòng ăn năn và nhờ đức mến thúc đẩy được lãnh nhận tại linh địa Tàpao với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng).

Bài hát: Tôn Vinh Mẹ

Bài hát: Tôn Vinh Mẹ

Tôn Vinh Mẹ Sáng tác: Nam Hải

Logo Năm Thánh -  60 Năm Đức Mẹ Tà Pao.

Logo Năm Thánh - 60 Năm Đức Mẹ Tà Pao.

60 năm (1959-2019): Mốc thời gian cảm tạ hồng ân năm Thánh Đức Mẹ Ta Pao

 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo