Thánh Phaolô tông đồ trở lại

Thánh Phaolô tông đồ trở lại

Trên đường đi Đamát, ông Saolô quê thành Tácxô, đã khám phá ra hai điều: Trước hết, Đức Giêsu Nadarét là Đấng đã phục sinh, cũng là Đấng được Thiên Chúa ban phúc lành; thứ đến, Đấng phục sinh với các Kitô hữu là các anh em người, chỉ là một. Khám phá này là nguồn ánh sáng soi chiếu cả cuộc đời thánh nhân.

Thứ Ba, sau Chúa Nhật III Thường Niên

Thứ Ba, sau Chúa Nhật III Thường Niên

Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Thứ Hai tuần 3 thường niên.

Thứ Hai tuần 3 thường niên.

Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?

Thứ Bảy tuần 2 thường niên

Thứ Bảy tuần 2 thường niên

Anê là một thiếu nữ Rôma, mới từ mười hai đến mười lăm tuổi đã tình nguyện chết vì đức tin khi cuộc bách hại của hoàng đế Đi-ô-cơ-lê-xi-a-nô tới hồi khốc liệt nhất (năm 305).

Thứ Sáu tuần 2 thường niên.

Thứ Sáu tuần 2 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ.

Thứ Năm tuần 2 thường niên.

Thứ Năm tuần 2 thường niên.

Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người.

Thứ Tư, sau Chúa Nhật II Thường Niên

Thứ Tư, sau Chúa Nhật II Thường Niên

Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?

Thánh Antôn, viện phụ.

Thánh Antôn, viện phụ.

Thánh Antôn là tổ phụ của các đan sĩ Ai Cập. Người chào đời quãng năm 250. Sau khi song thân qua đời, đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo rồi hãy đến theo tôi”, người rút lui vào sa mạc sống đời khổ chế và đền tội.

Thứ Hai tuần 2 thường niên.

Thứ Hai tuần 2 thường niên.

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?"

Thứ Bảy, sau Chúa Nhật I Thường Niên

Thứ Bảy, sau Chúa Nhật I Thường Niên

Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người.

1 2 3 ... 84 85 86  Trang sau
 
Tâm tình mục tử

Ngày 1 tháng 1 hằng năm, kết thúc Tuần bát nhật Giáng Sinh, là ngày lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Riêng với Phan Thiết, đây là ngày lễ mừng bổn mạng Giáo Phận

Video tại TTT Đức Mẹ Tàpao
Trực tiếp truyền hình TTTM-Tàpao
Back To Top