Thứ Hai tuần 11 thường niên.

Thứ Hai tuần 11 thường niên.

Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Thứ Bảy tuần 10 thường niên.

Thứ Bảy tuần 10 thường niên.

Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Thứ Sáu tuần 10 thường niên.

Thứ Sáu tuần 10 thường niên.

Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".

Thứ Năm tuần 10 thường niên.

Thứ Năm tuần 10 thường niên.

Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục.

Thứ Tư tuần 10 thường niên

Thứ Tư tuần 10 thường niên

Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Thứ Ba tuần 10 thường niên.

Thứ Ba tuần 10 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại?

Thứ Hai tuần 10 thường niên

Thứ Hai tuần 10 thường niên

Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: "Chúng sẽ nhìn vào Đấng chúng đã đâm thâu qua".

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

1 2 3 ... 127 128 129  Trang sau
 
  • Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Bài 7 : "Anh nhận em làm vợ..."

    Lời hứa khi kết hôn “anh (Giuse)… nhận em (Maria)… làm vợ…” (hay ngược lại “em… nhận anh… làm chồng..”) rất có ý nghĩa...

Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo