Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc.

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật.

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh.

Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một".

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh.

Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng.

Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh.

Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống.

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết.

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ.

Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh.

Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.

Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".

1 2 3 ... 122 123 124  Trang sau
 
Video T.T TM Tàpao


Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Tin tức và sự kiện