Thứ Ba tuần 28 thường niên.

Thứ Ba tuần 28 thường niên.

Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Chào đời năm 1515 tại Avila, Tây Ban Nha, Têrêxa là một nhà cải tổ dòng Cát Minh, một con người vừa chiêm niệm vừa hoạt động.

Thứ Sáu tuần 27 thường niên.

Thứ Sáu tuần 27 thường niên.

Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng. Lễ nhớ.

Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng. Lễ nhớ.

Đức Giáo Hoàng Gioan 23 qua đời chiều ngày 03/06/1963. Ngài được Đức Gioan Phaolo 2 tôn phong chân phước ngày 03/09/2000. Và ngày 27/04/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô phong ngài lên bậc hiển thánh.

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: "Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến.

Thứ Ba tuần 27 thường niên.

Thứ Ba tuần 27 thường niên.

Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Thứ Hai tuần 27 thường niên.

Thứ Hai tuần 27 thường niên.

"Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy".Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy".

Thứ bảy đầu tháng, tuần 26 thường niên.

Thứ bảy đầu tháng, tuần 26 thường niên.

Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".

Thứ sáu đầu tháng, tuần 26 thường niên.

Thứ sáu đầu tháng, tuần 26 thường niên.

"Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy".

Thứ năm đầu tháng, tuần 26 thường niên – Thánh Phanxicô Assisi

Thứ năm đầu tháng, tuần 26 thường niên – Thánh Phanxicô Assisi

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới.

1 2 3 ... 137 138 139  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo