Thứ hai tuần 13 thường niên.

Thứ hai tuần 13 thường niên.

Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Thứ Bảy Tuần 12 TN, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Thứ Bảy Tuần 12 TN, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Trái tim tình yêu.

Trái tim tình yêu.

Tháng 6 hằng năm, phụng vụ dành riêng cho việc kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu. Bầu khí thiêng liêng thổi hơi ấm đạo đức bao phủ các cộng đoàn giáo xứ. Một cuộc trao đổi giữa trái tim tín hữu với trái tim Chúa Giêsu, giữa các trái tim tín hữu với cuộc đời.

Thứ năm tuần 12 thường niên

Thứ năm tuần 12 thường niên

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Thứ tư tuần 12 thường niên.

Thứ tư tuần 12 thường niên.

Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Ơn Gọi Cao Trọng,  Lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

Ơn Gọi Cao Trọng, Lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

Chúc Mừng Lễ Quan Thầy Quý Cha: Đức Ông GB Lê Xuân Hoa Cha TĐD GB Hoàng Văn Khanh Cha GB Nguyễn Trường Hải Cha GB Hoàng Đại Hoàng Cha GB Nguyễn Đình Khôi Cha GB Trần Ngọc Linh Cha GB Ngô Đình Long Cha GB Trần Văn Thuyết Cha GB Nguyễn Hồng Uy

Thứ hai tuần 12 thường niên.

Thứ hai tuần 12 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy.

Thứ bảy tuần 11 thường niên

Thứ bảy tuần 11 thường niên

Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Thứ sáu tuần 11 thường niên.

Thứ sáu tuần 11 thường niên.

Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con.Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

Thứ năm tuần 11 thường niên.

Thứ năm tuần 11 thường niên.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con

  Trang trước  1 2 3 ... 131 132 133 ... 135 136 137  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo