Thứ Bảy Tuần 21 TN

Thứ Bảy Tuần 21 TN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Trong suốt ba mươi bốn năm làm giám mục, người đã tận tụy chăm sóc đoàn chiên. Nhưng đáng kể nhất là tư tưởng và chứng tá đời sống của người đã lan tỏa. Người đã sống một cuộc đời hoàn toàn lo tìm kiếm Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh. Đối với người, Hội Thánh là cộng đoàn tín hữu Híp-pôn và đồng thời cũng là Thân Thể Chúa Kitô trải rộng khắp thế giới. Người qua đời năm 430.

Mônica – Mẫu Gương Người Mẹ

Mônica – Mẫu Gương Người Mẹ

Mẹ Mônica diễm phúc trong tư cách là người mẹ. Con cái là triều thiên của cha mẹ.Triều thiên phải trả giá bằng nhiều đau khổ. Triều thiên của Mônica là Augustinô. Chính Augustinô trở nên tiến sĩ Hội Thánh, xuyên dòng lịch sử luôn nhắc đến với lòng trọng kính và biết ơn.

Thứ Hai Tuần 21 TN, Thánh Luy  IX, Vua Nước Pháp

Thứ Hai Tuần 21 TN, Thánh Luy IX, Vua Nước Pháp

Đời sống của Vua Luy thật sự là một đời sống tín thác, trông cậy và yêu mến Chúa. Để thể hiện lòng yêu mến, thánh nhân đã hiểu rõ lời Chúa trong Tin Mừng của thánh Matthêu 25,31-46, Ngài đã tìm dịp để giúp đỡ những kẻ nghèo, thăm viếng và nâng đỡ những người đau yếu tật nguyền.

Thứ Bảy Tuần 20 TN

Thứ Bảy Tuần 20 TN

Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Đức Maria Nữ Vương

Đức Maria Nữ Vương

Việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ đã có từ lâu đời. Ðến thế kỷ XIX, Ðức Piô VII đã công khai cho phép một số địa phận được đặc biệt mừng kính lễ này. Ðến thời Ðức Piô IX, ngài đã thiết lập một lời nguyện và một lễ kính riêng biệt. Ðức Piô XII rất ước mong được mừng trọng thể trong toàn Giáo Hội. Năm 1942, giữa lúc thế giới đang tràn ngập trong khói lửa binh đao, chính Ðức Piô XII đã long trọng dâng cả nhân loại cho Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ. Hai năm sau (1944), ngài buộc mừng kính trọng thể trong toàn Giáo Hội.

Thứ Năm Tuần 20 TN – Thánh Piô 10, Giáo hoàng

Thứ Năm Tuần 20 TN – Thánh Piô 10, Giáo hoàng

“Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Thứ Tư Tuần 20 TN

Thứ Tư Tuần 20 TN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

Thứ Ba Tuần 20 TN

Thứ Ba Tuần 20 TN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

  Trang trước  1 2 3 ... 131 132 133 ... 139 140 141  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo