Thông báo về nhu cầu cần chủng sinh giúp xứ

Thông báo về nhu cầu cần chủng sinh giúp xứ

Thông báo về nhu cầu cần chủng sinh giúp xứ

THÔNG BÁO: về việc thuyên chuyển linh mục & các ngày lễ.

THÔNG BÁO: về việc thuyên chuyển linh mục & các ngày lễ.

Vì nhu cầu mục vụ trong Giáo phận, sau khi tham khảo ý kiến của quý Cha trong Ban Tư Vấn, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan Thiết, đã quyết định như sau:

Thông báo v/v:xin cho nhận xét về tư cách của quý ứng viên Phó tế - Linh mục

Thông báo v/v:xin cho nhận xét về tư cách của quý ứng viên Phó tế - Linh mục

Thông báo v/v:xin cho nhận xét về tư cách của quý ứng viên Phó tế - quý ứng viên Linh mục

Thông báo: V/v Hành Hương Đức Mẹ Tàpao - Đêm Giao Thừa 2016

Thông báo: V/v Hành Hương Đức Mẹ Tàpao - Đêm Giao Thừa 2016

Lúc 23 giờ tối thứ bảy 31/12/2016 : Thánh Lễ đồng tế: LỄ GIAO THỪA, do Đức Giám Mục Giáo Phận Chủ sự.

Thông báo: V/v  Họp Mặt Ban Loan Báo Tin Mừng

Thông báo: V/v Họp Mặt Ban Loan Báo Tin Mừng

Ban Loan Báo Tin Mừng xin thông báo lịch trình họp mặt Loan Báo Tin Mừng của các Giáo Hạt.

Thông Báo: Hành Hương  Đức Mẹ Tàpao tháng  11

Thông Báo: Hành Hương Đức Mẹ Tàpao tháng 11

Dịp hành hương Đức Mẹ Tàpao tháng 11, cũng là ngày bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.

Thông báo v/v: Khóa Ca Trưởng Nâng Cao

Thông báo v/v: Khóa Ca Trưởng Nâng Cao

Từ sáng thứ hai ngày 08 tháng 8 đến trưa thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2016

Chương trình kỳ thi tuyển vào Chủng viện Thánh Nicôla niên khóa 2016-2017

Chương trình kỳ thi tuyển vào Chủng viện Thánh Nicôla niên khóa 2016-2017

Chương trình kỳ thi tuyển vào Chủng viện Thánh Nicôla niên khóa 2016-2017

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 
Lễ sáng 24 tháng 3, 2017
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo

Sinh hoạt Giáo xứ