Trung tâm Thánh mẫu Tàpao, chương trình hành hương tháng 11/2018.

Trung tâm Thánh mẫu Tàpao, chương trình hành hương tháng 11/2018.

Phần I: Rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ và suy niệm mầu nhiệm Mân Côi Phần II: Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phần III: Chầu Thánh Thể

Thánh lễ cầu cho các Giám mục và Linh mục thuộc giáo phận đã qua đời.

Thánh lễ cầu cho các Giám mục và Linh mục thuộc giáo phận đã qua đời.

Địa điểm: Nhà thờ giáo xứ Vinh An. Thời gian: Thứ Hai, ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Thông báo: Chương trình Thánh Lễ và Giải tội tại Tàpao

Thông báo: Chương trình Thánh Lễ và Giải tội tại Tàpao

Sáng 13/9/2018 5g00 : Tập trung tại Quảng Trường 6g30 : Giờ khấn 7g00 : Thánh Lễ đồng tế

ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 100 NĂM THIẾU NHI THÁNH THỂ

ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 100 NĂM THIẾU NHI THÁNH THỂ

Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc Kỷ niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể

Giờ Lễ  Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Giờ Lễ Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Tại Nhà nguyện Trung Tâm Hằng ngày : 5g00

Danh sách các Thầy giúp xứ niên khóa 2018-2019

Danh sách các Thầy giúp xứ niên khóa 2018-2019

Thời gian giúp xứ bắt đầu từ ngày 1.7.2018 đến ngày 1.7.2019

Thông báo: Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII

Thông báo: Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII

Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII sẽ được tổ chức vào ngày 13.6.2018, tại TTTM Tàpao

1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo