Giờ Lễ  Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Giờ Lễ Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Tại Nhà nguyện Trung Tâm Hằng ngày : 5g00

Danh sách các Thầy giúp xứ niên khóa 2018-2019

Danh sách các Thầy giúp xứ niên khóa 2018-2019

Thời gian giúp xứ bắt đầu từ ngày 1.7.2018 đến ngày 1.7.2019

Thông báo: Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII

Thông báo: Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII

Đại hội Thiếu nhi Thánh thể GPPT lần thứ XVII sẽ được tổ chức vào ngày 13.6.2018, tại TTTM Tàpao

Thuyên Chuyển Linh Mục 2018

Thuyên Chuyển Linh Mục 2018

Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của Giáo phận

1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo