Lễ Thánh Giuse tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục

Lễ Thánh Giuse  tại Nhà Hưu Dưỡng  Linh Mục
Nhằm đem lại niềm vui thiêng liêng và sự an ủi cho tuổi già cô đơn của quý cha đang nghỉ dưỡng, sáng ngày 19/3, cha Giám đốc nhà hưu đã đến đồng tế thánh lễ kính thánh Cả Giuse, bổn mạng 3 cha

 

LỄ THÁNH GIUSE TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC

 

hình ảnh

       

Nhằm đem lại niềm vui thiêng liêng và sự an ủi  cho tuổi già cô đơn của quý cha đang nghỉ dưỡng, sáng ngày 19/3, cha Giám đốc nhà hưu đã đến đồng tế thánh lễ kính thánh Cả Giuse, bổn mạng 3 cha: Bùi Ngọc Báu (đi vắng), Trần Đức Dậu, Hồ Văn Thiện, và 2 thầy tu đoàn BAXH : Trần Thế Ngọc, Nguyễn Văn Chương, cùng bổn mạng hội dòng MTG/PT đang có 4 chị phục vụ tại đây. Sức khỏe của hai cha Giuse Trần Đức Dậu và cha Giuse Hồ Văn Thiện không được khả quan, chân yếu, đi lại khó khăn, phải dùng gậy hổ trợ.

       

Trưa cùng ngày, cha Giám đốc cùng đến chia sẻ niềm vui với qúy cha trong bữa cơm thân mật của gia đình nhà hưu.

 

Ban Truyền Thông Chính Tòa