Nhật Ký Tĩnh Tâm: Hình Ảnh Ngày Thứ Nhất

Nhật Ký Tĩnh Tâm:  Hình Ảnh Ngày Thứ Nhất
Đức cha Tôma huấn từ. Đức cha Emmanuel giảng phòng Các giờ thiêng liêng

 

Nhật Ký Tĩnh Tâm

Hình Ảnh Ngày Thứ Nhất

 

Đức cha Tôma huấn từ.

Đức cha Emmanuel giảng phòng

Các giờ thiêng liêng