Thánh Lễ An Táng Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Liên,

Thánh Lễ An Táng Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Liên,
Thánh lễ an táng Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Liên được cử hành cách long trọng vào lúc 8g30 ngày 20.4.2018, tại Nhà Thờ Thanh Xuân

Thánh Lễ An Táng Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Liên, Thân phụ Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lừng.

 

Thánh lễ an táng Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Liên (106 tuổi) được cử hành cách long trọng vào lúc 8g30 ngày 20.4.2018, tại Nhà Thờ Thanh Xuân.

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế. Đoàn đồng tế có Cha Tổng đại diện và khoảng hơn 100 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý linh tông huyết tộc và giáo dân từ các giáo xứ cùng hiệp thông cầu nguyện sốt sắng.

 

hình ảnh

Tiểu sử

Đức Cha ngỏ lời

Đức cha giảng lễ

Cha FX Phạm Quyền đại diện linh mục đoàn phân ưu

Cha Giuse Nguyễn Văn Lừng cám ơn

 

ban truyền thông