Thánh Lễ An táng Bà Cố Matta Hoàng Thị Quý

Thánh Lễ An táng Bà Cố Matta Hoàng Thị Quý
Ông Bà Cố Matta có 9 người con trong đó có có Cha Phêrô Nguyễn Tri Phương, có Sr. Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Lan, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Huế.

 

Thánh Lễ An táng Bà Cố Matta Hoàng Thị Quý


Ông Bà Cố Matta có 9 người con trong đó có có Cha Phêrô Nguyễn Tri Phương, có Sr. Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Lan, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Huế. 

Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 8g30, thứ hai, ngày 27/3/2017, tại Giáo xứ Hà Văn, Hạt Đức Tánh.

 

hình ảnh


Cha Niên Trưởng chủ tế. Cùng dâng Thánh lễ có Cha Giám đốc Chủng Viện Nicola, Cha GB Hạt trưởng Hạt Đức Tánh, Cha FX Hạt trưởng Hạt Hàm Thuận Nam, quí cha trong Hạt Đức Tánh, Hạt Hàm Thuận Nam, Hạt Hàm Tân, quí Thầy, quí Tu sĩ, quí tang quyến và cộng đoàn giáo xứ Hà Văn..

Lời đầu lễ, cha chủ tế gợi nhớ lại biến cố cách đây 15 năm, ngài dâng Thánh lễ An táng cho Ông Cố, nay ngài lại được đến đây dâng lễ An táng cho Bà Cố Matta sau 15 năm vất vả đau khổ. Ngài mời gọi cộng đoàn xin Chúa tha thứ những khuyết điểm, thiếu sót và cầu nguyện cho Bà chóng về hưởng hạnh phúc vĩnh cữu, mặc dầu Chúa biết công đức của Bà Cố Matta  đã hy sinh dâng các con cháu cho Chúa và cũng đau khổ trong những ngày trên giường bệnh... 

Cha GB. Hạt trưởng Hạt Đức Tánh chia sẻ bài giảng.

 

Ban TT Tân Lý